Advertentie
interview

‘Velen hebben nog te veel schrik om te beleggen’

©Tom Pilston/Panos Pictures

‘Het moeilijke jargon van de financiële wereld schrikt veel beleggers af. Als aanbieder van beleggingsfondsen is het onze taak daar verandering in te brengen.’ Dat zegt Patrick Thomson, een voormalig militair en nu hoofd van de Europese fondsentak van JPMorgan Chase.

Niemand had in 1990 durven te voorspellen dat Patrick Thomson ooit aan het hoofd zou staan van een internationaal fondsenhuis. Na zijn studies Frans aan de Universiteit van Edinburgh begon de toen 23-jarige Thomson een carrière in het Britse leger. Die was van korte duur. Na vijf jaar, met onder meer opdrachten in Zimbabwe en Ierland, gooide hij het roer volledig om. Via een speciaal programma voor ex- militairen belandde hij in de financiële sector als trainee bij J.P. Morgan Asset Management. In geen tijd klom hij op naar een leidinggevende functie. Sinds 2017 is Thomson verantwoordelijk voor de fondsenactiviteiten van de groep in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, goed voor 550 miljard dollar onder beheer.

Fonds. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine Fonds brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én de investment professional.

  • Een interview met Patrick Thomson, CEO van J.P. Morgan Asset Management Europe: ‘Niets zo moeilijk voor fondsenhuizen dan kiezen waar je relevant wil zijn’
  • Gemengde fondsen draaien aandelenkraan helemaal open
  • Een interview met Martyn Hole, beleggingsveteraan bij Capital Group: ‘Aandelen beschermen alleen op lange termijn tegen inflatie’

Woensdag 17 november gratis bij De Tijd.

‘Toen ik in de fondsensector terechtkwam, viel me meteen op dat veel jargon wordt gebruikt en dat veel financiële producten complex zijn. Toen ik aan het hoofd van J.P. Morgan Asset Management kwam, was een van mijn doelstellingen het eenvoudiger te maken voor onze cliënten, zeker omdat de fondsenindustrie een belangrijke rol te spelen heeft in het stimuleren van mensen om te sparen voor hun pensioen. In een wereld van lage rentes moet je om een goed pensioen te hebben meer sparen dan 20 jaar geleden, toen de rentes hoger lagen’, zegt hij.

En toch wordt nog te weinig belegd, meent Thomson. ‘Een van de problemen in Europa is dat er te weinig beleggers zijn. We hebben daar een onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat veel mensen bang zijn te beleggen omdat ze afgeschrikt worden door het jargon. Als mensen ons hun spaargeld toevertrouwen, is het onze plicht goed uit te leggen wat met hun geld gebeurt. Als we daarin slagen, zullen we meer mensen aan het beleggen krijgen.‘

Thomson trekt de parallel met de smartphone. ‘Je koopt een smartphone in de winkel, haalt hem uit zijn doosje en je kan er meteen mee aan de slag. Ook al zit veel complexe technologie in het toestel, iedereen is er meteen mee weg, zelfs een vijftigplusser als ik. (lacht) Als je weet hoe een product werkt en wat je ermee kan doen, gebruik je het meer. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor onze sector.’

Hoe wilt u beleggen eenvoudiger maken?

Patrick Thomson: ‘We besteden veel aandacht aan beleggersdocumenten en aan het uitleggen van onze marktvisie via ons Market Insights-programma. We gebruiken daarbij veel tekeningen en grafieken. En we vermijden complexe taal om het zo toegankelijk mogelijk te houden.’

Dat lijkt een nobele doelstelling, maar de voorbije jaren wordt de fondsensector overstelpt door regelgeving die net meer jargon heeft binnengebracht.

Thomson: ‘De regelgevers hebben gereageerd op de financiële crisis om beleggers te beschermen tegen nieuwe ongelukken en om het vertrouwen terug te brengen. Als mensen het gevoel hebben dat ze niet beschermd zijn, verliezen ze hun vertrouwen. De keerzijde is inderdaad dat regelgeving soms belet dingen eenvoudiger te maken. Dat is een spanningsveld waarmee we rekening moeten houden.’

Wat onderscheidt J.P. Morgan Asset Management van andere fondsbeheerders?

Thomson: ‘We proberen uit te blinken met onze beleggingsprestaties. Over een periode van vijf jaar doet 79 procent van onze fondsen het beter dan hun sectorgemiddelde. Over tien jaar is dat zelfs meer dan 80 procent. We zijn een actieve beheerder pur sang en geloven dat je met actief beheer het verschil kan maken.’

In een wereld van lage rentes moet je om een goed pensioen te hebben meer sparen dan 20 jaar geleden, toen de rentes hoger waren.

‘Verder willen we ons onderscheiden met onze dienstverlening. We willen alles goed uitleggen aan onze cliënten en besteden veel aandacht aan onze rapportering. We zijn een soort groothandelaar, wat betekent dat we onze producten leveren aan verkopers van fondsen, zoals (private) banken of institutionele beleggers. Die moeten goed ondersteund worden om onze producten te kunnen uitleggen aan hun cliënten. Het is cruciaal dat je in die markt een hoog niveau van dienstverlening en kennis kan voorleggen. Wij doen dat al meer dan 30 jaar en we onderscheiden ons ook doordat mensen bij ons heel lang aan de slag blijven. Onze teams zijn zeer stabiel. Onze verantwoordelijke voor België bijvoorbeeld (Nicolas Deblauwe, red.) is al meer dan 15 jaar dezelfde. Die ervaring is belangrijk, want op die manier kennen we onze cliënten goed en weten we wat ze willen.’

We willen producten aanbieden die doen wat ze zeggen dat ze doen.

‘Een derde kenmerk is dat we deel uitmaken van een grote financiële groep. (JPMorgan Chase is de grootste bank in de VS, red.) Dat stelt ons in staat in belangrijke mate te investeren in technologie. Dat is belangrijk omdat technologie veel disruptie teweegbrengt in onze sector. Technologie helpt bijvoorbeeld almaar meer data te verwerken voor onze beleggingsbeslissingen. Ze speelt ook een belangrijke rol om het operationele platform efficiënter te maken. Door de lage marktrente is elk basispunt rendement belangrijk voor onze klanten.’

U bent een actieve beheerder. Maar is die wel in staat in elk marktsegment beter te presteren dan de markt?

Thomson: ‘Passieve beleggingsinstrumenten kunnen een toegevoegde waarde hebben in een portefeuille. Maar als actieve beheerder willen we een compleet aanbod van actieve fondsen hebben. Dat betekent niet dat we zomaar in elk segment aanwezig willen zijn. Het komt erop aan te kiezen. De zaken die we doen, proberen we goed te doen. Op de Amerikaanse aandelenmarkt zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde van actief beheer. Omdat er op die markt zoveel passieve instrumenten zijn, zijn er veel mogelijkheden voor actieve beheerders. Maar om die te vinden moet je bereid zijn te investeren in onderzoek. Voldoende schaal hebben is belangrijk. Fondsenhuizen die niet investeren in de toekomst zullen het moeilijk krijgen.’

Eén globale standaard voor duurzaam beleggen zou helpen.

Kijkt u naar overnames om uw omvang te vergroten?

Thomson: ‘We staan altijd open voor opportuniteiten. Recent hebben we twee overnames gedaan. In de VS kochten we een Amerikaans fintechbedrijf (55IP is een aanbieder van fiscaal optimale beleggingsstrategieën die gebruikmaken van modelportefeuilles, red.) en een leidende speler in het segment van houtbeleggingen (Campbell Global, red.). Naast het belang van bossen in de strijd tegen de CO₂-uitstoot, is hout ook een van de alternatieve beleggingen die op lange termijn een voorspelbaar rendement geven. Onze cliënten zijn op zoek naar dit soort alternatieve beleggingen om hun portefeuille te diversifiëren.’

Is duurzaam beleggen het grootste aandachtspunt voor u als vermogensbeheerder?

Thomson: ‘Daar hechten we heel veel belang aan. 99 procent van onze fondsen hebben ESG (Environment, Social en Governance) geïntegreerd in hun beleggingsbeleid. Je kunt geen duurzame fondsen lanceren als nog vele andere miljarden niet duurzaam belegd worden. Daarom vonden we die integratie belangrijk. De regelgeving speelt ook een belangrijke rol. En die is erg versnipperd. We zijn een globale speler en we stellen vast dat naargelang van de regio of het land andere standaarden voor duurzaam beleggen gelden. Eén globale standaard zou helpen, net zoals ook de iPhone overal ter wereld identiek is. Dat zou ook helpen in de strijd tegen greenwashing (het duurzamer voorstellen van een product dan het werkelijk is, red.).’

Patrick Thomson

  • Geboren in 1967.
  • Sinds 2017 CEO bij J.P. Morgan Asset Management voor de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika.
  • Voorheen actief in andere leidinggevende functies bij J.P. Morgan Asset Management.
  • Tussen 2005 en 2015 head of client development bij Ivy Asset Management, een beheerder van hefboomfondsen.
  • Tussen 1990 en 1995 werkzaam bij het Britse leger.

Even naar de financiële markten. Hoe kijkt J.P. Morgan Asset Management naar het inflatierisico dat boven de markten hangt?

Thomson: ‘De centrale banken hebben een zeer goede job gedaan tijdens de coronacrisis. Ze hebben de economie beschermd. De bedrijven zijn goed hersteld van de crisis en de economie groeit opnieuw. Maar nu zitten de centrale banken wel in een moeilijke positie. Hoewel de inflatie stijgt, kunnen ze de rentes niet verhogen. De vraag is of de hoge inflatie tijdelijk is. Velen denk van wel, wij van niet. In de VS zijn er meer vacatures dan werklozen. Dat betekent dat de druk op de lonen de komende maanden zal toenemen. Als we hogere lonen krijgen, betekent dat opnieuw een opwaartse druk op de inflatie. De centrale banken hebben dus een zeer beperkte manoeuvreerruimte. Dat is een groot risico.’

Wat betekent dat voor uw fondsen?

Thomson: ‘Fundamenteel blijven we positief over de bedrijfswinsten. De bedrijven hebben zich goed door de crisis geloodst, de balansen zijn gezond en de orderboeken zijn relatief goed gevuld. Dat stemt ons positief. Overheidsobligaties worden uiteraard wel een uitdaging, maar op de obligatiemarkten bieden de groeimarktobligaties of hoogrentende obligaties wel nog rendementspotentieel. Daarnaast worden ook de alternatieven belangrijker. Niet-beursgenoteerde aandelen en obligaties kunnen een goede diversificatie zijn. Er zijn meer niet-beurs- genoteerde bedrijven dan genoteerde. Daar liggen kansen. Ook in vastgoed zien we met infrastructuur een interessant segment, maar het is wel uitkijken omdat het een illiquide belegging is.’

Hebt u door uw legerervaring een andere blik op risico, en hoe past u die visie in vermogensbeheer toe?

Thomson: ‘Algemeen gesproken zijn we als vermogensbeheerder conservatief. Kijk, in het leger leer je dat integriteit belangrijk is. Onze eerste doelstelling is een vermogensbeheerder te zijn waarop je kunt vertrouwen. Dat betekent dat we wellicht iets risicoaverser zijn dan een gemiddelde vermogensbeheerder. We hebben de voorbije 30 jaar in onze Luxemburgse poot een belegd vermogen van 500 miljard euro opgebouwd. Dat stoelt op vertrouwen. Zoiets gaat langzaam, maar vertrouwen kan je heel snel verliezen.’

‘We willen producten aanbieden die doen wat ze zeggen dat ze doen. Dat betekent dat we selectief moeten zijn. We moeten durven te kiezen. Dat is niet zo makkelijk. Ik stel vast dat het een van de moeilijkste zaken is in de fondsensector. Het is makkelijk producten te lanceren, naar cliënten te gaan en de producten opnieuw te schrappen als blijkt dat ze niet werken. Maar zo bouw je geen vertrouwen op. Voor ons is het vertrouwen van de cliënt cruciaal. Daarom is integriteit het hart van wat we doen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud