Advertentie

Fondsbeheerder Alexander Roose: ‘Voor ons telt vooral het gezond verstand'

‘Ik geloof niet in wiskundige modellen die beleggingsportefeuilles samenstellen. Als fondsbeheerder moet je zelf de bedrijven goed kennen en is vooral gezond verstand van tel.’ Dat zegt Alexander Roose, die sinds september hoofd aandelen is bij de Zwitserse vermogensbeheerder DECALIA.

Alexander Roose werkte 15 jaar als fondsbeheerder voor Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en was er sinds 2019 ook hoofd aandelenbeheer. Roose is een fundamentele belegger pur sang. ‘Ik geloof in gedegen fundamentele analyse, een beleggingsproces waar je aan vasthangt en een overtuiging op lange termijn’, beschrijft hij zijn manier van beleggen. Die strategie werkte de voorbije jaren goed, met een stevig trackrecord tot gevolg.

Dat ontging de Zwitserse vermogensbeheerder DECALIA niet. Het fondsenhuis uit Genève, dat in 2014 werd opgericht, telt meer dan 50 werknemers en heeft bijna 5 miljard euro onder beheer. De 46-jarige Roose werd ingelijfd als hoofd van het thematische aandelenbeheer. Hij zal er samen met technologiespecialist Quirien Lemey, die ook van DPAM overkomt, een nieuw multithematisch aandelenfonds beheren.

Veel fondsbeheerders maken bij marktschokken de fout om de lange termijn uit het oog te verliezen.

Veel tijd heeft Roose niet nodig om zich in te werken. ‘De filosofie van DECALIA leunt sterk aan bij die van DPAM’, zegt hij. Intussen pendelt Roose al een aantal weken op en af naar Génève. ‘We vertrekken maandagmorgen heel vroeg en komen donderdagavond laat terug. Voor mij was het essentieel dat we minstens vier dagen per week op kantoor in Genève zouden zijn. De dynamiek van een team is cruciaal bij het beheer van een fonds’, zegt hij.

U zult samen met Quirien Lemey instaan voor het beheer van een multithematisch aandelenfonds. Welke thema’s komen aan bod?

Alexander Roose: ‘De rode draad is de verduurzaming en de digitalisering van de maatschappij. We hebben zeven thema’s gekozen waarvan het thema telkens begint met een letter uit het woord society. Het gaat om Security (cyberveiligheid), O₂ ecology (onder meer reductie van CO₂-uitstoot), Cloud & digitalisation, Industry 5.0 (robotisering en datacenters), Elderly & wellbeing (vergrijzing, maar ook gezond leven), Techmed (medische technologie) en Young generation.

Dat laatste is een breed, maar zeer belangrijk thema. Het speelt in op wijzigende consumptietrends die het gevolg zijn van generatieshifts. Denk aan wat Netflix heeft teweeggebracht voor de traditionele media. Of denk aan de populariteit van Griekse yoghurt bij jongeren een paar jaar geleden in de VS, waaraan een voedingsreus als Danone zich heeft mispakt. Bij elk thema gaan we op zoek naar de winnaars van morgen. De technologiesector zal ongeveer een derde van de portefeuille uitmaken, maar technologie is ook van belang in andere sectoren door de toenemende digitalisering. Daarom is het belangrijk een techexpert zoals Quirien aan boord te hebben.’

Hoe moeilijk is het de winnaars te ontdekken in marktsegmenten die zichzelf nog volop aan het heruitvinden zijn?

Roose: ‘Het helpt dat we vertrekken van de zeven subthema’s, dat creëert al een afbakening. Voorts komt het erop aan lessen te trekken uit het verleden of van andere markten. E-sporten hebben pas onlangs ingang gevonden in Europa en de VS, maar we kunnen veel leren van de Zuid-Koreaanse markt, waar het fenomeen is ontstaan. We kunnen ook gebruikmaken van het uitgebreide netwerk dat we hebben opgebouwd. Tot slot draait het vooral om de passie. Je moet je willen verdiepen in trends, je moet bedrijven ten gronde willen analyseren.’

Ik geloof meer in alertheid dan in kwantitatieve computermodellen.

‘Uiteraard slaan we de bal ook wel eens mis, en dan komt het erop aan tijdig afscheid te nemen. Belangrijk is ook dat je een robuuste portefeuille bouwt die stormen kan doorstaan. Dat kan door de gewichten van aandelen in het fonds niet te hoog te laten oplopen, ook al ben je overtuigd van het potentieel. Klanten vragen ons wel eens waarom we niet meer dan 2 procent beleggen in een bedrijf waarin we zo sterk geloven. Wel, we willen een evenwicht nastreven tussen groei- en waardeaandelen. We gaan zeker geen risico’s nemen met bedrijven die nog alles te bewijzen hebben.’

Hebt u het gevoel dat u als fondsbeheerder sneller moet ingrijpen dan enkele jaren geleden en dat posities in het fonds sneller wisselen?

Roose: ‘Traditioneel ligt de omloopsnelheid in ons fonds laag. Maar het is duidelijk dat covid die heeft doen toenemen. We zien ook dat sectorrotaties elkaar sneller opvolgen en meer uitgesproken zijn dan vroeger. Maar ook daarop is er maar één antwoord: de portefeuille robuust genoeg houden.’

‘Veel fondsbeheerders maken bij marktschokken de fout om de lange termijn uit het oog te verliezen en op korte termijn te handelen om het rendement te beschermen. Maar wie de rotaties achterna loopt, krijgt ook vaak twee keer slaag. Ik noem dat het ‘saloon door’-principe. Als je zwaar in groeiaandelen zit en er komt een rotatie naar waardeaandelen, krijg je een eerste keer slaag. Wie dan het stuur volledig omdraait naar waardeaandelen dreigt een tweede keer slaag te krijgen, omdat die rotatie vaak van korte duur is.’

Wat vindt u van de huidige waardering van de aandelenmarkten?

Roose: ‘Op basis van de huidige rente vind ik de waarderingen perfect te rechtvaardigen. De rente is wel wat gestegen door de oplopende inflatie. Maar ik geloof nooit dat die huidige inflatieopstoot blijvend is en dat de rente nog veel zal stijgen. Centrale banken zullen dat niet toelaten. Want dan riskeer je dat sommige landen failliet gaan, denk maar aan Italië.’

Als je overtuigingen hebt, moet je daar kunnen aan vasthouden, op voorwaarde dat je niet koppig te lang tegen je ongelijk blijft vechten.

‘We hebben tijdens de eerste acht maanden van het jaar al een mooie rit gezien, met beurzen die wereldwijd 15 procent hoger gingen. Ik denk dat we vandaag in een consolidatiefase zijn terechtgekomen. Een correctie wegens te hoge waarderingen lijkt me weinig waarschijnlijk. Natuurlijk zijn er ook bedrijven die zeer duur zijn. Maar dan nog is dat niet altijd een reden om te verkopen. Kijk naar Amazon. De Amerikaanse onlineretailer is altijd duur geweest, en toch heeft het aandeel er een indrukwekkend parcours op zitten.’

Inflatie is volgens u tijdelijk, maar wat met de hoog oplopende energieprijzen?

Roose: ‘Dat is voor mij een van de belangrijkste risico’s omdat daardoor de vrees toeneemt dat we terechtkomen in een scenario van stagflatie (stagnerende economie met stijgende prijzen, red.). De stijgende energieprijzen illustreren trouwens hoe gevaarlijk zo’n transitiefase naar een duurzamere wereld kan zijn. Er is te weinig gecommuniceerd dat er in die fase ook nog geïnvesteerd moest worden. Dat gebrek aan investeringen komt nu tot uiting in de prijzen.’

‘Hetzelfde proces zien we ook bij de voedselprijzen. De Europese richtlijn die het gebruik van meststoffen tegen 2030 wil verminderen met 20 procent is ook een transitie die dreigt inflatoir te werken. Het illustreert dat duurzaamheidsdoelstellingen op korte termijn tot stijgende prijzen kunnen leiden.’

U besteedt ook veel aandacht aan de duurzaamheid van de portefeuille. Op welke manier?

Roose: ‘DECALIA is al een tijd bezig met ESG-analyse (Environment, Social & Governance - ecologie, sociale verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur, red.). Het beheer vanuit de waardeketen helpt om ESG juist toe te passen. Want dan kijk je naar de CO₂-uitstoot in de hele waardeketen, niet alleen die van het bedrijf. We hebben daarvoor een goed model, dat nog uitgebouwd wordt.’

‘Ook de sociale component in ESG is belangrijk. In de gezondheidssector zetten we bijvoorbeeld in op bedrijven die zich richten op de verzorging van mensen thuis. Dat werkt niet alleen kostenbesparend in de gezondheidszorg, het heeft ook een sociale component. Zo kunnen mensen in een palliatieve fase in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en daar verzorgd worden.’

Kunt u een voorbeeld geven van een bedrijf dat duurzaamheid teweegbrengt in de hele waardeketen?

Roose: ‘DSM is een uitstekend voorbeeld. Het Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in fermentatietechnieken, waardoor we bijvoorbeeld in onze voeding synthetische bestanddelen kunnen vervangen door natuurlijke. Vandaag wordt ansjovis gevangen om er visolie van te maken. Daar komen chemicaliën aan te pas. Dankzij fermentatie op basis van algen zal dat gaandeweg niet meer nodig zijn. Fermentatie is ook een goede manier om CO₂ in de waardeketen te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de productie van biopesticiden en bioplastic, waarmee je in de hele waardeketen schadelijke producten kunt vervangen.’

BIO Alexander Roose

  • Geboren in 1975.
  • Sinds september 2021 hoofd thematisch aandelenbeheer bij DECALIA.
  • 2006-2021: fondsbeheerder bij DPAM van enkele aandelenfondsen en hoofd aandelenbeheer (2019-2021).

Meer en meer fondsbeheerders maken gebruik van complexe kwantitatieve computermodellen bij hun beheer. Hoe staat u daartegenover?

Roose: ‘Dat is een segment van de markt waar ik weinig ervaring in heb. Maar ik zie dat beheerders soms enkel kijken naar factoranalyse, en onderzoeken hoe hun portefeuille is blootgesteld aan bepaalde factoren (bijvoorbeeld volatiliteit, koers-winstverhouding, momentum..., red.). Maar factoren veranderen in de loop van de tijd en er zijn nieuwe factoren die komen opdagen waar je nu nog geen rekening mee houdt.’

‘Ik geloof meer in het gezond verstand en alertheid. Als je ziet hoe covid de aanbodketen in de war heeft gestuurd, dan is het duidelijk dat kwantitatieve modellen dat niet kunnen opvangen. Die modellen kunnen niet van de ene op de andere dag zeggen welke bedrijven bijvoorbeeld het meest getroffen worden door een aanbodstop vanuit Vietnam. Als beheerder moet je alert zijn en je bedrijven goed kennen. Enkel dan kan je snel inschatten wat de blootstelling is van een bedrijf aan een specifiek risico.’

Wat is het moeilijkste facet aan het beheer van een fonds?

Roose: ‘De moeilijkste momenten zijn de momenten waarop de markt zich tegen jou keert. Ik heb nooit problemen gehad om het hoofd koel te houden, maar de druk van binnenuit en van buitenaf kan soms groot zijn. Aan de druk van buitenaf kan je weinig doen, maar DECALIA creëert een klimaat waarbij geen druk van binnenuit komt. Als je overtuigingen hebt, moet je daar als beheerder kunnen aan vasthouden. Let op, je mag natuurlijk ook niet koppig zijn en te lang tegen je ongelijk vechten.’

Hoe groot is de druk van de passieve fondsen, die vaak tegen lagere kosten marktconforme prestaties voorleggen?

Roose: ‘Er zullen altijd fondsbeheerders zijn die de markt kunnen kloppen. Een fondsbeheerder die niet de ambitie heeft beter te presteren dan de markt, die verdient zijn plaats niet bij een actieve beheerder.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud