‘We dienen dezelfde belangen als de bedrijven waarin we beleggen'

©© Kieran Dodds 2020

‘Het belang van deugdelijk bestuur bij een bedrijf kan je bijna niet onderschatten. Bedrijven die niet deugdelijk bestuurd worden, komen vroeg of laat in de problemen.’ Dat zegt Kathleen Dewandeleer, die mee de duurzame beleggingen bij de Schotse vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments in goede banen leidt.

Kathleen Dewandeleer werkt al meer dan 30 jaar in het Verenigd Koninkrijk, waarvan meer dan 28 in de sector van vermogensbeheer. ‘De Schotse beheerder Aberdeen is de rode draad door mijn loopbaan’, zegt ze. Twee keer werkte ze voor een vermogensbeheerder die later in de handen kwam van Aberdeen. Na een passage bij het Schotse filiaal van het Nederlandse Kempen Capital Management en een jaar om voor haar bejaarde moeder in België te zorgen is ze sinds september vorig jaar opnieuw aan de slag bij Aberdeen Standard Investments.

‘Aberdeen is een bedrijf met een grote familiecultuur en een zeer collegiale sfeer. Dat bleek tijdens de coronacrisis, toen het management blijk gaf van veel empathie en menselijkheid’, zegt ze.

U werkt iets meer dan een jaar als Stewardship Manager bij Aberdeen Standard Investments. Wat is uw rol precies?

Kathleen Dewandeleer: ‘Door de overname van Standard Life door Aberdeen is de manier waarop aan duurzaam beleggen gedaan wordt, herbekeken. Bij Aberdeen was er per geografisch beleggingsteam een ESG-analist die met het team samenwerkte. Bij Standard Life werd de duurzame analyse meer gedaan vanuit een centrale desk. We hebben de troeven van beide systemen wat gecombineerd. Ik werk nu in een team van 20 personen die zich uitsluitend bezighouden met de ESG-analyse (Environment, Social en Governance) van bedrijven. Ik ben gespecialiseerd in de G, de analyse van deugdelijk bestuur.’

In de raden van bestuur van familiebedrijven is er niet altijd een goed evenwicht en is de familie soms oververtegenwoordigd.

Welke problemen op het vlak van governance komt u het meest tegen?

Dewandeleer: ‘Diversiteit was jaren een belangrijk probleem. Er is nog werk aan de winkel, maar we hebben al een positieve evolutie gezien. Voor ons is 30 procent vrouwen in een bestuursraad het minimum. Voorts zien we dat onafhankelijkheid in de raad van bestuur vaak een probleem is, zeker bij kleine familiebedrijven. Die kunnen goed beheerd zijn, maar in de raden van bestuur is er niet altijd een juist evenwicht en is de familie soms oververtegenwoordigd. We stellen die bedrijven daar vragen over. Dat krijg je niet zomaar snel gekeerd, daar gaan vaak jaren over, maar we merken dat bedrijven het belang van een juist evenwicht inzien. Een ander voorbeeld is de verloning. We stellen ons de vraag of de salarissen en bonussen die betaald worden aan het topmanagement in verhouding tot de prestatie staan. Kunnen de werknemers voldoende deelnemen aan de winst? Tijdens de coronacrisis probeerden sommige bedrijfsraden nieuwe verloningsplannen voor te leggen, gebaseerd op veel te lage aandelenkoersen.’

U probeert bedrijven op andere gedachten te brengen, maar bent u ook betrokken bij de beleggingsbeslissingen?

Dewandeleer: ‘We zijn erbij betrokken, maar de uiteindelijke beslissing wordt door de fondsbeheerder gemaakt. Die bekijkt vooral de financiële parameters, terwijl wij de ESG-analyse doen. Beide elementen zijn cruciaal in het beleggingsproces. We stemmen ook in team af hoe we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of hoe we bedrijven op andere gedachten gaan brengen. We houden een lijst van bedrijven bij waar we proactief mee willen spreken voor de volgende jaarvergadering.’

Hebt u het gevoel dat jullie impact op bedrijven groeit?

Dewandeleer: ‘Ja. Aberdeen is een grote beheerder (de groep heeft wereldwijd 500 miljard euro onder beheer, red.) en ik heb het gevoel dat bedrijven dat zeker beseffen. Ze zien steeds meer in dat we dezelfde belangen dienen: het bedrijf vrijwaren voor ongelukken. We zien het als een reis die we samen met het bedrijf maken. Uiteindelijk wint iedereen als we hetzelfde pad bewandelen. Bedrijven die op het vlak van deugdelijk bestuur niet goed scoren dragen op de lange termijn de gevolgen. Dat kan even goed gaan, maar het triggerpoint komt onvermijdelijk. Onze rol is om bedrijven het gevaar van zo’n triggerpoint te doen inzien.’

Hebt u een concreet voorbeeld?

Dewandeleer: ‘Het Duitse Wirecard. Ondanks de bestuursstructuur met twee lagen - management en raad van bestuur, wat zeer goed is op het vlak van deugdelijk bestuur - kon er toch fraude gebeuren. Dat betekent dat bedrijven en aandeelhouders altijd voldoende kritisch moeten nadenken over hun structuur. Is de raad van bestuur niet te groot? Zetelen niet te veel personen te lang? Zijn de nodige commissies actief, zoals een audit- en een remuneratiecommissie? Zulke zaken moeten voortdurend in vraag gesteld worden en daarbij kunnen aandeelhouders helpen.’

Zijn er bedrijven waarvan u persoonlijk denkt dat u ze tot een beter deugdelijk bestuur hebt gebracht?

Dewandeleer: ‘Het Italiaanse Moncler, toen ik nog bij een andere vermogensbeheerder als fondsbeheerder werkte. Moncler produceert winterjassen op basis van ganzeveren. Nadat in de pers een vernietigend artikel was verschenen over de manier waarop die ganzen werden behandeld, hebben we met het bedrijf samengezeten. Bleek dat de praktijken helemaal niet zo onwaardig waren als werd beschreven. We hebben het bedrijf aangespoord veel duidelijker te communiceren. Sindsdien publiceert het jaarlijks een apart rapport over de mate waarin het duurzaam onderneemt.’

Helpt de regelgeving om bedrijven tot een beter deugdelijk bestuur aan te zetten?

Dewandeleer: ‘Ja. We zien dat bedrijven er bewuster mee omgaan. De non-financial disclosure, waarbij bedrijven concreet moeten rapporteren over hun ecologische voetafdruk of hun bestuursorganisatie is belangrijk. Kijk naar het gebruik van fossiele brandstoffen. Bedrijven die daar onvoldoende aandacht voor hebben, voelen dat op termijn aan de kostenzijde. We zien die verplichte rapportering niet als een eindpunt, maar als een startpunt om met het bedrijf het gesprek aan te gaan. Je mag er niet per definitie van uitgaan dat alles wat in het jaarverslag staat effectief klopt. Het gebeurt dat bedrijven schrijven dat ze duurzaam zijn, maar dat niet zijn, of omgekeerd. Soms praten we met een bedrijf en vragen we waarom ze iets niet doen en dan blijkt dat ze dat wel doen. Het is zeer belangrijk daarover te spreken. Britse bedrijven zijn bovendien gehouden tot de Stewardship Code, een Britse regelgeving die fondsbeheerders verplicht te rapporteren over de naleving van twaalf principes.’

De verplichte rapportering van bedrijven zien we niet als een eindpunt. Het is een startpunt om het gesprek met het bedrijf aan te gaan.

U volgt veel jaarvergaderingen van bedrijven. Hoe verloopt dat in tijden van social distancing?

Dewandeleer: ‘Alles verloopt digitaal via MS Teams. We werken zelf volledig van thuis uit.’

Hebt u het gevoel dat u hetzelfde resultaat bereikt vanop afstand?

Dewandeleer: ‘Ja en nee. Soms helpt het door een bedrijf te lopen en de sfeer te voelen en te zien. Maar op dit moment is dit het meest haalbare en veel beter dan niets. Die technologie helpt ons de crisis door te komen.’

Keert u ooit terug naar België?

Dewandeleer: ‘Precorona reisde ik geregeld voor mijn job en maakte ik telkens een tussenstop in België voor het lekkere eten. Dat is nu veel moeilijker. Ik zie mezelf op de langere termijn meer tijd doorbrengen in België, bij mijn familie, maar nu is het nog te vroeg. Ik heb twee zonen die in Schotland studeren.’

BIO

Kathleen Dewandeleer

53 jaar
Stewardship Manager bij Aberdeen Standard Investments, verantwoordelijk voor onderzoek naar deugdelijk bestuur bij bedrijven.
Werkte eerder voor de vermogensbeheerders Matheson Investment Management, Scottish Widows Investment Partnership en Kempen Capital Management, hoofdzakelijk vanuit Edinburgh en vier jaar vanuit Londen.
Studeerde handelsingenieur aan de Solvay Business School.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud