‘We moeten mensen nog meer van fondsen doen houden'

Marnix Arickx ©Diego Franssens

Johan Lema van KBC Asset Management wordt de nieuwe voorzitter van de Belgische fondsenfederatie Beama. Hij vervangt Marnix Arickx voor wie de termijn van drie jaar erop zit. Tijd voor een dubbelinterview.

Met de wissel komt het voorzitterschap van de Belgische fondsenfederatie weer in handen van marktleider KBC Asset Management. Beama verenigt 63 fondsenhuizen die op de Belgische markt actief zijn. Samen vertegenwoordigen ze een belegd vermogen van 219,6 miljard euro in ons land.

Meneer Arickx, u hebt drie jaar aan het hoofd gestaan van Beama. Waar kijkt u met de meeste voldoening op terug?

Het magazine 'Fonds', woensdag 17 juni gratis bij De Tijd

  • Interview met de nieuwe Beama-voorzitter
  • Beleggen na corona: het gepaste vaccin voor uw portefeuille
  • Absolutereturnfondsen: belofte van winst mondt vaak uit in verlies

Marnix Arickx: ‘We hebben de voorbije drie jaar te maken gekregen met een belangrijke wijziging van de wetgeving. Zo was er onder meer de invoering van de tweede MiFID-richtlijn. Ik ben zeer trots dat we er als sector in geslaagd zijn die richtlijn te implementeren, zeker omdat dat toch enkele ingrijpende aanpassingen vroeg. Verder merken we dat mensen steeds meer van ons verwachten dat we als sector maatschappelijk verantwoord zijn. Daarin hebben we de voorbije jaren enorme stappen gezet, met als hoogtepunt het duurzame label ‘Towards Sustainability’, dat aan duurzame fondsen wordt toegekend.' 

'En verder hebben we ingezet op de belangrijkste twee bestaansredenen voor de fondsensector. Ten eerste kunnen fondsen de Belgen meer doen sparen. Ten tweede helpen ze de economie te financieren. Beide thema’s zijn actueler dan ooit. We leven enerzijds in een omgeving van ultralage spaarrentes, anderzijds sputtert de economie door de coronacrisis.’

Meneer Lema, u neemt de fakkel over. Welke ambities hebt u voor de komende drie jaar?

Johan Lema ©Diego Franssens

Johan Lema: ‘Ik ben 20 jaar geleden in de fondsenindustrie begonnen en heb in die jaren al meermaals contact gehad met Beama via verschillende werkgroepen. Ik stel vast dat Beama in al die jaren een enorme evolutie heeft doorgemaakt. We zijn begonnen als een loutere belangenvereniging van fondsenemittenten. Vandaag is het een organisatie die helpt standaarden in de markt te zetten. Mijn ambities liggen daar. Ik wil als voorzitter helpen standaarden uit te tekenen, waardoor fondsen nog meer als een basisbelegging worden beschouwd. Dat zie ik op vier niveaus: toegankelijkheid van de fondsen, efficiëntie van het beheer, maatschappelijke relevantie en transparantie. Op die vier niveaus zie ik nog marge om te verbeteren. Denk inzake de toegankelijkheid bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van digitalisering.’

Wat zien jullie als de grootste uitdagingen in de fondsensector?

Er is vertrouwen in de fondsensector, maar mensen houden er niet zo van. Bij de Facebooks van deze wereld is het omgekeerd. We hebben beide nog werk.
Marnix Arickx
Bnp Paribas Asset Management

Arickx: ‘Vandaag bedient de sector uiteenlopende klanten, van klein naar heel groot. De grootste uitdaging is die klanten te blijven bedienen, en dan vooral de kleine spaarder. In het Verenigd Koninkrijk leidde de afschaffing van de geïntegreerde distributievergoeding ertoe dat aanbieders van fondsen geen brood meer zagen in advies voor kleine klanten. Op die manier zijn alle klanten die geen 100.000 pond hadden de dupe geworden. Ze zijn geduwd naar execution only (de klant beslist volledig zelf waarin hij belegt, er is geen advies, red.). Dat is geen goede trend.’
Lema: ‘Voor de uitdagingen in de sector zie ik een verband met de green deal en de digital deal in Europa. De green deal houdt in dat we duurzaamheid nog meer op het voorplan moeten zetten. Daarbij gaat het niet alleen over milieu, maar ook over goed bestuur van de bedrijven waarin belegd wordt. Op het vlak van het digitale zijn er enorme mogelijkheden. Via technologie kan je meer mensen bereiken, en kan je ook andere distributiekanalen opzetten. Fondsenhuizen kunnen kiezen om via een distributeur te gaan, of rechtstreeks in contact te treden met hun klanten. Het zal erop aan komen een goede balans te vinden tussen dat indirecte en directe model.'

Ik stel vast dat Europa streeft naar meer transparantie in de sector. Maar veel inspanningen gaan verloren door een onduidelijke fiscaliteit.
Johan Lema
Kbc Asset Management

'Als sector moeten we het aanbod zo breed mogelijk houden, en moeten we naast investeringen in digitale oplossingen ook beleggingsadvies blijven ondersteunen. Je kan het vergelijken met een elastiek. Daar zitten twee eindjes aan. Aan de ene kant de digitale roboadviseurs en aan de andere kant de fysieke relatiebeheerder. Ik denk dat we beide eindjes moeten vasthouden, want als we een van de twee lossen, doet het pijn.’

Zal de echte concurrentie in de fondsensector niet van buitenaf komen, bijvoorbeeld van technologiespelers als Amazon of Facebook die zich ook op fondsen storten?

Marnix Arickx ©Diego Franssens

Arickx: ‘De Belgische fondsenmarkt is een open markt. Er zijn grote distributeurs, er is private banking… Kortom, er is veel concurrentie. Als industrie doet die externe concurrentie op korte termijn pijn, maar op middellange termijn is gezonde concurrentie goed voor de spaarder. Als nieuwe spelers de sector betreden met betere producten en betere diensten, is dat goed voor de klant. Dan moet je als bestaande speler maken dat je gewapend bent.’
Lema: ‘We praten vaak over die externe concurrentie, maar we vergeten soms dat de sector sterk gereglementeerd is. Dat biedt de belegger bescherming, maar maakt het minder evident om als nieuwe speler de markt te betreden. Ook de achterliggende systemen worden soms onderschat. De fondsensector kent heel robuuste operationele kettingen die niet zo makkelijk kopieerbaar zijn. Maar het is een feit dat technologiespelers ons uitdagen innovatief te blijven.’
Arickx: ‘Ik zou het willen illustreren met een boutade. Het beleggingsfonds als product heeft de voorbije jaren veel vertrouwen bij beleggers opgebouwd. Er zijn nauwelijks ongelukken gebeurd. Maar mensen houden er niet zo van. Bij de technologiespelers is het net omgekeerd. Mensen houden ervan, maar er is ook een zeker wantrouwen. Denk aan de privacy. Of denk aan Facebook dat de libra wou invoeren. Dat leidde tot veel discussies over de veiligheid. Ik denk dat beide kampen sterke punten hebben, maar beide hebben ook punten waaraan gewerkt moet worden. Het doel van de sector moet zijn het vertrouwen te behouden en alles te doen opdat mensen meer van ons zouden houden.’

Meneer Lema, wilt u met Beama de komende jaren ook een rol spelen om de beleggersfiscaliteit te vereenvoudigen?

BIO

Johan Lema

Geboren in 1971.
Werkt sinds 1996 bij KBC.
Sinds 2017 CEO van KBC Asset Management (ook al tussen 2010 en 2011).

Lema: ‘Dat is een taak die Beama moet blijven opnemen. Het streefdoel moet een level playing field zijn waarbij het vanuit fiscaal perspectief voor de belegger niet uitmaakt voor welk product hij kiest. Verder is er de vaststelling dat het eenvoudiger kan. De vele koterijen zijn niet meer van deze tijd. Ik stel vast dat Europa met richtlijnen als MiFId meer transparantie in de sector nastreeft, maar veel van die inspanningen gaan verloren door onduidelijkheid over de fiscale behandeling van beleggingen.’

Wat was de impact van corona op de sector?

BIO

Marnix Arickx

Geboren in 1966.
Begon zijn loopbaan in 1990 bij Generale Bank.
Sinds 2012 CEO van BNP Paribas Asset Management België.
Sinds 2014 in de raad van bestuur van Beama. Tussen 2017 en 2020 voorzitter.

Arickx: ‘Gedurende de crisis is de sector blijven functioneren. Er werd veel van thuis gewerkt, er was veel volatiliteit op de beurzen, maar de industrie is perfect blijven draaien. De fondsen werden beheerd en de inventariswaarden berekend, en mensen konden fondsen verkopen en kopen. Als industrie is dat iets om trots op te zijn. Ten tweede zie je dat er geen paniek is geweest bij de beleggers. De mensen zijn over het algemeen rustig gebleven. Ik denk dat de communicatie een belangrijke rol speelt. Fondsenhuizen hebben hun communicatie tijdens de crisis opgevoerd, ook via digitale kanalen. Ik denk dat dat een belangrijke les is, dat je moet communiceren in goede tijden, maar nog meer in slechte tijden.’
Lema: ‘Ik ben het daar volledig mee eens. Belangrijk is dat we ons nu opmaken voor de volgende fase. We hebben als fondsenhuizen misschien verschillende ideeën over hoe de economie op korte termijn zal evolueren, maar het is onze gezamenlijke taak als sector rendement en veiligheid te bieden. Zodat beleggers kunnen blijven investeren door de volatiliteit heen.’

Het voorzitterschap komt opnieuw in handen van een fondsenhuis dat verbonden is met een Belgische grootbank. Sommige buitenlandse spelers noemen Beama een Belgisch onderonsje. Wat vindt u daarvan?

Arickx: ‘Ik ben daar niet mee akkoord. De Belgische fondsensector is zeer open. De helft van de leden van Beama is buitenlands. Maar het klopt dat de sector zeer concurrentieel is. Als spelers het daar moeilijk mee hebben, dan is dat maar zo. Maar die concurrentie geldt even goed voor de Belgische spelers.’
Lema: ‘België is historisch een welvarend land. Er zit hier veel vermogen. De sector is volwassen en zeer goed ontwikkeld, met veel spelers die beleggingsoplossingen bieden. Dan kan ik begrijpen dat het als nieuwe, buitenlandse speler niet altijd evident is om je toegevoegde waarde te bewijzen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud