‘We zouden niet verrast zijn door een beurscorrectie’

Trond Grande ©Bloomberg

‘Niets groeit tot in de hemel. Een correctie op de markten zou ons niet verrassen.’ Dat zegt Trond Grande, de topman van Norges Bank Investment Management, die het Noors staatsinvesteringsfonds van meer dan 1.000 miljard euro onder beheer heeft.

Zeer spraakzaam zijn ze niet, de beheerders van het Noorse staatsfonds. En dat heeft zijn redenen. Als grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld palmen ze liefst 1,5 procent van de wereldwijde aandelenmarkten in. Wegens die omvang zijn ze erg op hun hoede voor marktgevoelige uitspraken en mijden ze interviews. Maar naar aanleiding van hun jaarresultaten waren ze toch bereid tot een gesprek met De Tijd.

Belgische aandelen in het fonds

Volgens de meest recente data (25 februari 2021) waren de grootste Belgische participaties eind 2020 AB InBev, Argenx en UCB.
Belgische bedrijven waarvan het fonds meer dan 3 procent van de aandelen bezat, waren Aedifica, Agfa-Gevaert, GBL en IBA.

Het Noorse pensioenfonds haalde in 2020, uitgedrukt in lokale munt van de beleggingen, een return van 10,9 procent. Het presteerde iets beter (0,27 procentpunt) dan de referentie-index opgelegd door het Noorse ministerie van Financiën. Die referentie-index bestaat voor 70 procent uit aandelen en 30 procent uit obligaties. Eind december was het fonds 72,8 procent belegd in aandelen en 24,7 procent in obligaties. Het saldo (2,5 procent) zit in niet-genoteerd vastgoed op toplocaties zoals New York, Parijs en Tokio.

Het fonds haalt sinds 1998 gemiddeld een return van 6,3 procent per jaar. Hoe realistisch is het dat die return de komende jaren standhoudt?

Trond Grande: ‘We moeten goed kijken waar dat historisch rendement vandaan komt. De voorbije 20 jaar zagen we dalende rentevoeten, waardoor de obligatieportefeuille mooie rendementen kon voorleggen. Ook de aandelenmarkten deden het uitstekend, al hadden we onderweg wel enkele beurscorrecties. Alles samen haalden we de voorbije 20 jaar een rendement dat hoger lag dan onze verwachtingen. We zijn ons ervan bewust dat het gemiddeld gesproken niet zo goed zal zijn de komende jaren.’

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Patrick Ghali, oprichter fondsenadviesbureau Sussex Partners: ‘De kritiek op hefboomfondsen na GameStop was te makkelijk’
  • De favoriete fondsen van Filip Corten (AG Insurance)
  • Interview met de beheerder van het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld

Woensdag 24 februari gratis bij De Tijd.

Sommigen beweren dat de beurzen zeepbelallures hebben gekregen. Hoe kijkt u ernaar?

Grande: ‘Onze visie is dat niets eeuwig blijft groeien. We zouden niet verbaasd zijn als er een correctie komt. Al mogen we niet blind zijn voor de monetaire politiek, die heel veel geld in de markten geïnjecteerd heeft en dus een tegengewicht geeft.’

Welke aandelen droegen in 2020 het meest bij tot het rendement?

Grande: ‘Dat waren usual suspects zoals de techgiganten Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet en de bouwer van elektrische auto’s Tesla.’

U bent gebonden aan een strikt beleggingskader dat opgelegd is door het Noorse ministerie van Financiën. Betekent dat dat jullie passieve beleggers zijn?

Grande: ‘Zeker niet. We moeten ons inderdaad aan een kader houden, maar we hebben voldoende vrijheid om eigen beslissingen te nemen. We beleggen top-down tot in de kleinste ondernemingen. Dagelijks zijn onze analisten en beheerders bezig met de analyse van de markten en speuren ze naar interessante beleggingen. Passieve beleggingen zoals trackers hebben zeker een voordeel voor de kleinere belegger. Maar we denken dat voor grote beheerders met een langetermijnvisie een actief beheer toch de betere keuze is.’

Uw jaarlijkse kosten zijn met 0,05 procent uitzonderlijk laag. Waaraan is dat te danken?

Grande: ‘Ten eerste speelt de grootte van ons fonds, waardoor we van enorme schaalvoordelen kunnen profiteren. Voorts beheren we het fonds bijna volledig intern. Dagelijks staan 518 mensen in voor het beheer. En tot slot hebben we een technisch platform dat een heel efficiënte afhandeling van onze orders garandeert. De hele afwikkeling verloopt bijna volledig automatisch.’

Onze kosten zijn laag omdat we het fonds bijna volledig intern beheren. Dagelijks staan daar 518 mensen voor in.

Ondanks de zeer lage kosten was er in 2020 wel een verdubbeling van de kosten voor externe beheerders. Hoe komt dat?

Grande: ‘Het beheer van een aantal delen van de markt, zoals bepaalde groeimarkten, besteden we uit aan externe beheerders die daarin gespecialiseerd zijn. Die worden gedeeltelijk via een vaste vergoeding betaald en gedeeltelijk via een performance fee. Bij die laatste hangt de vergoeding af van het behaalde rendement. Dat de kosten vorig jaar opliepen had daarmee te maken. Het was eigenlijk positief nieuws, want het betekent dat de beheerders het goed hebben gedaan.’

Het grootste risico is dat we door onze omvang een impact hebben op de koersbewegingen van aandelen. We doen er alles aan om dat te vermijden.

U belegt ook in een 50-tal Belgische aandelen, die vaak heel kleine marktkapitalisaties hebben. Stelt dat voor een groot fonds geen problemen?

Wat is het Noorse staatsfonds?

Het Noorse staatsfonds Government Pension Fund Global werd in 1990 opgericht. Het heeft als doel de inkomsten van Noorwegen uit de olievelden voor de kust te beleggen in plaats van ze meteen uit te geven. Zo kunnen de welvaart en de pensioenen in het land gehandhaafd worden als de oliebronnen zijn uitgeput.

Vandaag heeft het fonds 1.070 miljard euro onder beheer. Het belegt in meer dan 9.000 bedrijven, waaronder een 50-tal Belgische.

Grande: ‘We beleggen wereldwijd in 9.000 bedrijven, ook in kleinere aandelen. We slagen er altijd in de aandelen die we willen hebben effectief te verwerven, al moeten we dat wel voorzichtig doen. Het grootste risico dat we lopen, is dat we door onze omvang een impact hebben op de koersbewegingen van de aandelen. We doen er alles aan om dat te vermijden. Daarom handelen we discreet en behendig. Vergeet ook niet dat we langetermijnbeleggers zijn en dus posities lang aanhouden.’

U maakte vorige week bekend druk te zetten op bedrijven die minder dan 30 procent vrouwen in de raad van bestuur hebben. Vanwaar dat principe?

Grande: ‘De raad van bestuur vertegenwoordigt ons als eigenaars van een onderneming. We hebben een visie op wat een goede raad van bestuur is. Diversiteit is een essentiële voorwaarde, en daarom maken we er een actiepunt van.’

Hoe kijkt u in het algemeen naar duurzaam beleggen?

Grande: ‘Met onze focus op duurzaam beleggen willen we zo veel mogelijk risico’s uitschakelen die we kunnen lopen. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van ons profiel als langetermijnbelegger. Als bedrijven duurzaam zijn en op lange termijn denken, dan is dat ook in ons voordeel. En als we ertoe kunnen bijdragen de lat hoger te leggen door standaarden te zetten, is dat goed voor de hele markt en zal dat uiteindelijk ook beter zijn voor ons. We spelen die rol ook actief, door engagement te tonen en te vragen en door te stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen.’

Is uw duurzame visie niet in tegenspraak met de oorsprong van het fonds: inkomsten uit olie beleggen?

BIO Trond Grande

Geboren in 1970.

Vice-CEO bij Norges Bank Investment Management (NBIM) sinds 2011.

Begon bij NBIM in 2007 als global head of risk management.

Werkte voorheen elf jaar voor de Noorse vermogensbeheerder Storebrand Kapitalforvaltning.

Grande: ‘Die olie-inkomsten zijn er, en Noorwegen heeft beslist die niet meteen op te souperen. Ik zie niet in waarom dat in strijd is met de principes van een verantwoorde belegger. Integendeel zelfs.’

Welke druk veroorzaakt de 1.000 miljard euro die u moet beheren?

Grande: ‘We nemen onze taak heel ernstig. We zijn dagelijks bezig met het behoud van de welvaart van de Noorse bevolking. Uiteraard geeft dat stress, maar ik heb veel vertrouwen in de processen die we opgezet hebben en de manier waarop we het fonds beheren. Ik kwam aan boord in november 2007, aan de vooravond van de financiële crisis. In 2008 verloren we een kwart van onze waarde. Dat is een stresstest die kan tellen, maar die ons ook sterker heeft gemaakt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud