‘Wie alternatief belegt, neemt betere beslissingen'

©Chantal Heijnen

‘Elke belegger zou een portie alternatieve beleggingen in zijn portefeuille moeten hebben. Dat ze minder liquide zijn, is voor een belegger eerder een voordeel dan een nadeel.’ Dat zegt de Belg Anton Pil, die vanuit New York verantwoordelijk is voor de wereldwijde alternatieve beleggingen bij J.P. Morgan Asset Management.

Toen het Belgische staalbedrijf Bekaert in 1976 aan zijn vader vroeg om in Brazilië een project te leiden, verhuisde de Kortrijkzaan Anton Pil samen met zijn ouders naar Latijns-Amerika. Enkele jaren later kwam het gezin terug naar België en liep Pil zijn middelbare school in Antwerpen. Hij bleek een voortreffelijke student en kreeg de kans zich in te schrijven in het befaamde Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) voor een ingenieursopleiding. Die rondde hij met succes af en hij behaalde er een doctoraat bovenop.

Toen al was duidelijk dat Pil zijn loopbaan in de Verenigde Staten zou voortzetten. ‘Ik twijfelde tussen professor en een job in de financiële sector. Het werd dat laatste’, zegt hij. ‘Het fascineerde me om wiskunde binnen te brengen in de wereld van beleggen. Die praktijk stond toen in de kinderschoenen. Met wat ik daarover bij het MIT aan ervaring had opgedaan, zag ik mogelijkheden bij een vermogensbeheerder.’

Bij J.P. Morgan Asset Management begon hij als onderzoeker, maar al snel groeide hij door tot fondsbeheerder. ‘Toen ik bij J.P. Morgan begon, zagen we de opkomst van wiskundige modellen, maar een echte revolutie werd het niet. Die revolutie zien we wel de jongste jaren. De toepassing van artificiële intelligentie in de fondsensector kent een enorme groei. De beschikbaarheid van data neemt exponentieel toe, en machine learning is zich volop aan het ontwikkelen. We gebruiken bijvoorbeeld al artificiële intelligentie in onze hedge funds. De technologie maakt het mogelijk duizenden documenten te scannen op sleutelwoorden’, zegt Pil.

Vandaag is Pil verantwoordelijk voor de alternatieve beleggingen bij J.P. Morgan Asset Management, goed voor 130 miljard dollar onder beheer. Daartoe behoren niet-beursgenoteerde aandelen en obligaties, vastgoed, infrastructuur en hedge funds.

Voor alle vastgoed in onze portefeuille hebben we onderzocht wat de impact is van de stijging van het waterpeil met 1 meter.

Door de zoektocht naar rendement doen die alternatieve activa het vandaag meer dan behoorlijk. Wat hebben niet-genoteerde aandelen en obligaties voor op hun beursgenoteerde tegenhangers?

Anton Pil: ‘Het is als belegger niet eenvoudig om te kunnen participeren in de waardecreatie van een onderneming tijdens haar beginfase. Pas als er een beursnotering is, kan de belegger meedoen. Alternatieve activa bieden de mogelijkheid vroeger in de cyclus in te stappen, op een moment dat de meeste waarde gecreëerd wordt. We moeten beleggers nog meer toegang bieden tot dergelijke langetermijnoplossingen, want zo vergroten hun kansen om hun doelstellingen te bereiken.’

Van private equity en private debt is geweten dat ze minder liquide zijn, en dus zouden ze voor particuliere beleggers minder geschikt zijn. Deelt u die mening?

Pil: ‘Niet-beursgenoteerde activa hebben het voordeel dat ze stabiliteit bieden. Iedereen vindt het een minpunt dat ze niet liquide zijn en dat je het dus niet zomaar kunt verkopen, maar dat kan ook een voordeel zijn. Want dat betekent dat je geduld moet hebben. Je stapt niet zomaar in. Dat leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen.’

Toch houdt de regelgever, zeker in Europa, die private instrumenten wat weg van de particuliere belegger. Moet dat veranderen?

Pil: ‘Ik ben zeker geen tegenstander van regelgeving. Die is nodig om erop toe te zien dat beleggers niets aangeboden krijgen dat ze niet kunnen verdragen. Maar de balans mag ook niet de andere kant uitgaan.’

Goud is niet nuttig, en al zeker niet voor de belegger. Goud delven is bovendien zeer milieuvervuilend.

Wat is volgens u het ideale gewicht van die alternatieve activa in de portefeuille van een belegger?

Pil: ‘Je moet een onderscheid maken naargelang het type belegger. Grote institutionele beleggers kunnen zeker een gewicht van 40 à 50 procent aan, want hun horizon is echt de lange termijn, en ze hebben weinig liquiditeit nodig. Voor particuliere beleggers stel ik een gewicht van 10 à 20 procent voorop. Vergeet niet dat die alternatieve activa een zeer gediversifieerde verzameling van beleggingen zijn, waarvan de correlatie met bijvoorbeeld de aandelenmarkten beperkt is.’

Twee jaar geleden voorspelde u dat private schulden een zeepbel waren en dat die weldra zou uiteenspatten. We zijn intussen twee jaar en er is wat extra lucht in de zeepbel geblazen. Hoe kijkt u vandaag naar dat segment?

Pil: ‘Misschien was ik toen wat te pessimistisch. Ik denk dat die private schuldenberg nog wel even kan aanzwellen. Covid heeft natuurlijk ook tot een andere wereld geleid. De massale stimulus zal nog wel even doorgaan.’

Hoe ziet u de economie evolueren?

Pil: ‘Ik denk dat het economisch herstel postcovid wel eens veel sneller zal gaan dan velen vandaag denken.’

Een belangrijk segment in de wereld van alternatieve activa is vastgoed. Heeft covid uw kijk op de vastgoedmarkt veranderd?

Pil: ‘Niet fundamenteel. Mensen zijn op zoek naar alternatieven voor obligaties. Obligaties kunnen dan wel een veilige haven zijn, ze zijn geen bron van inkomsten meer. En dus zoeken beleggers instrumenten die hogere rendementen opleveren dan obligaties en die niet te veel gecorreleerd zijn met de aandelenmarkten. Vastgoed is dan een goed alternatief. Het huurrendement van vastgoed is constant gebleven. Door de daling van de marktrentes ligt het huurrendement van vastgoed al ruim 2 procentpunten hoger dan het rendement van een risicoloze obligatie. De vastgoedmarkt is ook verwant met infrastructuur, een gigantische groeimarkt door de investeringen die nodig zijn voor duurzame energie. Denk aan waterbedrijven of bedrijven actief in alternatieve energie. Die genereren een hoge kasstroom.’

Kantoorvastgoed heeft door de coronacrisis een forse tik gekregen. Vindt u dat terecht?

Pil: ‘Sommigen menen dat we door de plotse opstoot van thuiswerk veel minder kantoorvastgoed zullen nodig hebben, maar ik geloof dat niet. Veel mensen verlangen er nu al naar om opnieuw de draad van het normale kantoorleven met al zijn sociale contacten te kunnen oppikken. Werknemers zullen altijd een plaats nodig hebben waar ze kunnen samenkomen en waar ze geïnspireerd worden.’

Door de daling van de marktrentes ligt het huurrendement van vastgoed al 2 procentpunten hoger dan dat van veilige obligaties.

Hoe belangrijk is duurzaamheid of ESG (Environment, Social, Governance) in de wereld van de alternatieve beleggingen?

Pil: ‘Extreem belangrijk, nog belangrijker dan bij beursgenoteerde beleggingen. Want wie in alternatieve activa belegt, belegt voor de lange termijn. Als je als belegger weet dat iets voor een periode van zeven jaar in je portefeuille zal zitten, kan je maar beter zeker zijn dat het een duurzame investering is. Je kan het risico niet lopen dat je investering zwaar afgestraft wordt omdat binnen drie jaar zou blijken dat de onderneming waarin je belegt milieuvervuilend is.’

BIO

Anton Pil

Geboren in 1971.
Behaalde een doctoraatsdiploma Control Engineering aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Begon in 1995 bij J.P. Morgan Asset Management, eerst als onderzoeker, later als fondsbeheerder.
Sinds 2002 vervult hij leidinggevende rollen, onder meer van de privatebankingafdeling. Sinds 2016 staat hij aan het hoofd van de wereldwijde alternatieve beleggingen.

‘Als we vastgoed kopen, willen we alleen gebouwen met de hoogste ESG-standaarden. We gebruiken ook onze eigen ESG-scores. Zo zijn we minder afhankelijk van anderen. We doen voortdurend analyses en willen weten wat bepaalde scenario’s betekenen voor onze vastgoedportefeuille, bijvoorbeeld als het waterpeil overal 1 meter stijgt. Dat is misschien niet realistisch, maar we doen die risicoanalyse om niets aan het toeval over te laten. Dat speelt mee in de waarderingsanalyse die we doen.’

Wie alternatieve beleggingen zegt, zegt ook grondstoffen zoals goud. Maar u bent geen voorstander van goudbeleggingen. Waarom niet?

Pil: ‘Goud is niet nuttig, en al zeker niet voor een belegger. Het genereert geen enkel inkomen, en bovendien is het op ESG-vlak een zeer slechte belegging. Goud delven is zeer milieuvervuilend. En ja, het is misschien waardevast, maar je zal er nooit rijk van worden. Er zijn betere mogelijkheden om je portefeuille te verzekeren. Dat goud niet gecorreleerd is met aandelenmarkten is een onvoldoende argument voor mij. Zo heb je veel zaken. De hoeveelheid neerslag die valt in een maand is ook niet gecorreleerd met de aandelenmarkten.’

Wat is uw favoriete alternatieve belegging op dit moment?

Pil: ‘Ik kijk veel naar infrastructuur. Het is duidelijk dat er wereldwijd een grote nood aan is. Niet alleen in de groeilanden, maar ook in de westerse landen, waar een upgrade heel dringend is. Voorts kijk ik ook naar vastgoed. En ten slotte de private schulden, vooral dan van bedrijven die zich in een slechte financiële situatie bevinden. Je hebt dan investeerders nodig die mee hun schouders zetten onder een schuldherschikking. We zullen meer van die zogenaamde ‘distressed’ schulden zien de komende maanden en jaren.’

Alternatieve beleggingen steunen doorgaans op een zeer actief beheer. Hoe kijkt u naar de enorme opkomst van passieve beleggingen in de fondsenwereld?

Pil: ‘Ik denk niet dat passieve beleggingen echt alles zullen overnemen. Hoe groter de passieve markt, hoe meer kansen voor actieve beheerders. Ik heb ook moeite om te begrijpen waarom iemand per definitie alle aandelen uit de Amerikaanse beursindex S&P500 wil volgen. En zeker als je dat in een context van duurzame beleggingen bekijkt. Ik kan meteen tien aandelen uit die index opnoemen waarin je zeker niet wil beleggen.’

‘En de vraag is ook: in welke mate geven beursindexen de economie weer? Waarom zou de Bel20 de Belgische economie weerspiegelen? Omdat het de grootste 20 bedrijven zijn? Neen, passieve beleggingsinstrumenten hebben zeker een plaats in een portefeuille, want ze laten toe snel in en uit activaklassen te stappen, maar ik hoed me voor een te positief verhaal.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud