‘Actief beheer loont meer bij obligaties dan bij aandelen'

Patrick Dunnewolt (Pimco): ‘De beleidsrente kan in sommige landen nog dalen.’ ©rv

‘Onderzoek heeft aangetoond dat een grote meerderheid van de obligatiefondsen het beter doet dan hun referentie-index. Het is beter actief te beleggen in obligaties dan via trackers’, zegt Patrick Dunnewolt, die bij Pimco verantwoordelijk is voor de Benelux en Scandinavië.

Pimco sleepte dit jaar de award voor beste beheerder van obligatiefondsen in de wacht. Het Amerikaanse fondsenhuis was jaren bekend om zijn boegbeeld Bill Gross, die van Pimco de grootste obligatiebeheerder ter wereld maakte. Met het vertrek van Gross naar Janus Henderson in 2014 beleefde Pimco enkele moeilijke jaren, maar het DNA van beleggen in obligaties is het nooit verloren.

Wat is de belangrijkste reden voor de goede prestatie van uw obligatiefondsen de voorbije jaren?

Patrick Dunnewolt: ‘De obligatiemarkt is niet eenvoudig te doorgronden. Om met succes vastrentende portefeuilles te beheren en het systematisch beter te doen dan de markt, is het belangrijk te beschikken over een sterk beleggingsproces en wereldwijde middelen. Ons beleggingsproces hebben we over een periode van 50 jaar opgebouwd. We hechten veel belang aan de analyse van zowel langetermijntrends als cyclische kortetermijntrends, en de aanpak is zowel bottom-up (selectie van obligaties los van de macro-economische omgeving) als top-down (selecties bepalen op basis van macro-economische omgeving). We hechten ook heel veel belang aan diversificatie, wat de regelmaat van de prestatie ten goede komt.’

Dan Ivascyn (Pimco): 'Groeimarktobligaties vinden we interessant'

Sommige beleggers menen dat ze voor obligaties beter af zijn met goedkopere indexfondsen omdat de rendementen zo laag zijn en de kosten dus belangrijker worden. U bent het daar niet mee eens?

Dunnewolt: ‘Volgens het onderzoeksbureau Morningstar heeft 70 à
95 procent van de actieve beheerders in de afgelopen tien jaar ondermaats gepresteerd in aandelen, terwijl het tegenovergestelde het geval is voor obligaties. Dat komt omdat obligatiemarkten structureel anders zijn dan aandelenmarkten. Ze zijn veel minder gestandaardiseerd. Bij obligaties spelen veel meer factoren dan bij aandelen: men kan zich richten op looptijden, munten, kredietwaardigheid en andere bronnen van potentieel rendement. Bovendien zijn er veel niet-financiële spelers actief op de obligatiemarkt. Denk aan centrale banken en verzekeringsmaatschappijen. Die hebben doorgaans andere doelstellingen dan het genereren van meerrendement, waardoor er mogelijkheden zijn voor actieve obligatiebeleggers.’

We blijven positief over obligaties uit de periferie van de eurozone.

Valt met de lage rentes nog rendement uit de obligatiemarkten te halen en vreest u niet dat een rentestijging tot een correctie leidt?

Dunnewolt: ‘Op korte termijn denken we dat de inflatie onder controle blijft. Op middellange termijn is het mogelijk dat de inflatie de doelstellingen van de centrale banken overschrijdt. Dat zal vooral het gevolg zijn van de forse overheidsuitgaven die op de agenda staan. De recente stijging van de langetermijnrente weerspiegelt de verwachting van een robuust economisch herstel, groeiende overheidsuitgaven, vooral dan in de VS, en de bereidheid van de Federal Reserve om een kerninflatie van meer dan 2 procent te tolereren.’

Profiel Pimco

Belegd vermogen: 2.210 miljard dollar.

Aantal werknemers: 2.900.

Aantal fondsen geregistreerd in België: 44
(waaronder ook trackers).

‘We verwachten niet dat de rente snel zal blijven stijgen. Op korte termijn is de prijsdruk al bij al beperkt. En de centrale banken zullen ingrijpen als de rente zou stijgen naar een niveau waarop het economisch herstel in gevaar komt. Op de langere termijn zijn er sterke trends, waaronder demografische ontwikkelingen, die de rendementen en de inflatie laag houden. We verwachten de komende jaren wel schommelingen, zowel op het vlak van de algemene renteniveaus als op dat van de renteverschillen. We denken dat de inflatie op de langere termijn een stijgende trend kan vertonen.’

Keren we ooit terug naar de renteniveaus van 20 jaar geleden?

Dunnewolt: ‘Hoewel de centrale banken een belangrijke rol hebben gespeeld door de financiële markten te stabiliseren - niet alleen tijdens de pandemie maar ook na de wereldwijde financiële crisis en de eurocrisis - blijven ze gegijzeld door de inflatie die onder de doelstelling zit en moeten ze de rentes laag houden om de overheidssteun betaalbaar te houden. De beleidsrente zal nog even op het huidige niveau blijven of kan in sommige landen nog verder worden verlaagd.’

Hoe uit zich dat in het beheer van uw obligatiefondsen?

Dunnewolt: ‘Eerst en vooral geloven we dat flexibiliteit belangrijk is. Voor al onze fondsen geldt dat we veerkrachtige en gediversifieerde portefeuilles willen bouwen door op zoek te gaan naar meerdere bronnen van rendement en door niet alle eieren in één mand te leggen. Het is belangrijk de risico’s zorgvuldig te beheren omdat de marktvolatiliteit plots kan terugkeren.’

Waar ziet u nog aantrekkelijke rendementen?

Dunnewolt: ‘We zien potentieel in de door hypotheken gedekte effecten uit de VS en in de groeimarkten. We blijven ook positief over staatsobligaties uit de periferie van de eurozone. Aziatische bedrijfsobligaties zijn een ander snelgroeiend marktsegment dat veel aandacht krijgt vanwege de hogere rendementen.’

Waarom vindt u groeimarktobligaties aantrekkelijk?

Dunnewolt: ‘Hoewel de stijgende schuldenniveaus iets zijn om in de gaten te houden, zijn we positief over groeimarktobligaties in zowel sterke als in lokale munt. Het soepele monetaire beleid in de ontwikkelde landen, de stijgende grondstoffenprijzen en de covidvaccins wakkeren dit jaar de wereldwijde kapitaalstromen naar de groeimarkten aan. Bovendien profiteren ook de groeimarkten van de trend naar duurzaam beleggen. Vergeleken met vijf jaar geleden is het universum van duurzame bedrijven in de groeimarkten een stuk groter geworden. We denken dat alle groeimarktenbeleggingen dit jaar goed zullen presteren.’

Denkt u dat fondsbeheerders over voldoende gegevens beschikken om bedrijven op hun duurzaamheid te beoordelen?

Dunnewolt: ‘De toegang tot data is duidelijk verbeterd. Grotere fondsenbeheerders hebben bovendien het voordeel dat ze een goede toegang hebben tot het senior management van de bedrijven, wat helpt een diepgaand inzicht te krijgen in hun duurzame activiteiten. We verwelkomen ook de Europese SFDR-regels (regels die fondsen verplichten te rapporteren over hun duurzame activiteiten, red.) als een stap naar meer transparantie, een grotere vergelijkbaarheid en dus de mogelijkheid voor beleggers om beleggingsbeslissingen te nemen op basis van duidelijk omschreven en controleerbare richtlijnen. Dat moet ook ten goede komen aan de duurzame labels die al bestaan voor fondsen. Het Belgische label Towards Sustainability levert goed werk in België. We hebben het label aangevraagd voor al onze duurzame fondsen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud