'Amerikaanse verkiezingen zullen beursjaar 2020 bepalen'

©Filip Ysenbaert

2019 gaat naar alle waarschijnlijkheid de boeken in als een uitstekend beursjaar. Maar hoe liggen de kaarten voor 2020? ‘De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden hét beleggingsthema en zullen leiden tot heel wat nervositeit’, voorspellen Belgische fondsbeheerders.

De zesmaandelijkse rondvraag peilt bij Belgische fondsbeheerders naar hun vooruitzichten voor de financiële markten. In de rondvraag vorig jaar maanden de beheerders nog aan tot voorzichtigheid. Niemand voorspelde dat 2019 een topjaar zou worden. Toch noteren Europese aandelen (DJ Euro Stoxx 50) sinds begin dit jaar met een winst van 22 procent, Amerikaanse aandelen (DJ Industrial) laten zelfs een winst van 29 procent zien.

Woensdag 18/12, gratis bij De Tijd

Magazine 'Fonds' met onder meer: 

  • Fondsbeheerders blikken vooruit: 'Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen beursjaar bepalen'
  • De populairste fondsen van 2019
  • Beleg in Chinese bedrijven waar Trump geen vat op heeft

Een herhaling van die woekerrendementen in 2020 is volgens de beheerders weinig realistisch. ‘Voor volgend jaar moeten we toch rekening houden met bescheidener winsten. Na zo’n boerenjaar zullen weer heel wat naïeve beleggers verwachten dat het nooit kan dalen’, waarschuwt Werner Wuyts van Dierickx Leys.

Volgens de fondsenhuizen zal vooral de nervositeit op de financiële markten nog toenemen. ‘We staan aan de vooravond van een periode waarin belangrijke beleidskeuzes en structurele veranderingen zullen leiden tot volatiliteit op de financiële markten’, zegt Bart Van Poucke van BNP Paribas Asset Management.

Daarmee verwijst Van Poucke onder meer naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen die in november 2020 op de agenda staan. De grote meerderheid van de ondervraagde fondsenhuizen noemt de Amerikaanse verkiezingen hét beleggingsthema van 2020. ‘Een verkiezingsjaar in de VS is meestal een jaar met verhoogde volatiliteit’, zegt Kristel Cools van Rivertree Investments.

Fouten vermijden is vandaag belangrijker dan de grootste winnaar in de portefeuille te hebben.
Werner Wuyts, Dierickx Leys

Maar volgens de strategen maakt de handelsoorlog tussen de VS en China de presidentsverkiezingen nog crucialer. ‘Donald Trump riskeert in zijn pogingen herverkozen te worden vaak van positie te veranderen over de handelsoorlog met China. Hij is zich daarvan bewust en zal dat proberen uit te spelen. Dat kan zeer veel volatiliteit op de markten creëren’, waarschuwt Sebastiaan Grenné van Argenta.

©Mediafin

Ook Steven Steyaert van NN Investment Partners wijst erop dat de handelsoorlog als een zwaard van Damocles boven de markten blijft hangen. ‘De handelsoorlog zal de markten blijven beheersen gezien de grote, directe maar vooral indirecte impact ervan op de economische groei, het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Dat vormt een breuk met de globalisatietrend die we de voorbije decennia hebben gezien en het zal wegen op de winstgroei, de risicobereidheid en bijgevolg de waarderingen’, zegt Steyaert.

De vragen die de markten vandaag al in de ban houden, zullen de komende maanden steeds meer op het sentiment wegen. Luc Aben van Van Lanschot Bankiers somt enkele onzekerheden op. ‘Wordt Trump herverkozen? Zo ja, drukt hij dan het protectionistische gaspedaal verder in? Hoe links is de Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren? Wat met de belastingverlagingen van 2018 als ze verkozen wordt? En wat zal er gebeuren met gereguleerde sectoren als de banksector, de farmasector en de energie?’

Trendbreuk

Het voorgaande betekent volgens de fondsbeheerders een trendbreuk met vroeger. ‘Vaak is er veel lawaai over politiek, maar heeft die al bij al weinig invloed op de prestaties van individuele kwaliteitsondernemingen. Dat is duidelijk aan het veranderen, waardoor de mogelijke uitkomsten binair worden’, zegt Aben. ‘Afhankelijk van het politieke verloop kunnen de recente groene scheuten in de economische indicatoren doorzetten of niet’, zegt Aben. Op basis daarvan zal de beleggingsstrategie ‘risk on’ of ‘risk off’ zijn. Ook de spreiding over de regio’s hangt daar in grote mate van af.

Natuurlijk zullen er ook in 2020 schommelingen op de beurs zijn, maar dat hoeft geen reden te zijn om niet te beleggen. Tom Mermuys, KBC AM

Hoewel beheerders erg op hun hoede zijn, blijft de balans voorlopig positief. ‘Een wereldwijde recessie is nog altijd mogelijk in 2020 als de politieke onzekerheden oplopen. Al is dat niet ons basisscenario. We mikken op een bescheiden herstel van de economische groei in de loop van volgend jaar. Meer fiscaal beleid kan het gunstige economisch scenario nog waarschijnlijker maken’, zegt Steyaert.

In de portefeuille vertaalt dat gematigde optimisme zich in een voorkeur voor aandelen. In een neutrale portefeuille kennen de strategen een gemiddeld gewicht van 52 procent toe aan aandelen, hoger dan het neutrale gewicht van 50 procent. Van de 13 ondervraagde fondsenhuizen zien er 10 weinig of geen alternatieven voor aandelen. ‘We verwachten in de eerste plaats dat de rente nog enige tijd erg laag blijft. En dat betekent dat u koopkracht verliest als u uw vermogen niet aan het werk zet. Natuurlijk zullen we ook in 2020 schommelingen op de beurs meemaken, maar dat hoeft geen reden te zijn om niet te beleggen. Wij hebben een voorkeur voor aandelen’, zegt Tom Mermuys van KBC.

Verkiezingen in de VS gaan meestal gepaard met meer volatiliteit.
Kristel Cools, Rivertree Investments

Over de waarderingen maken de beheerders zich vooralsnog weinig zorgen. Slechts een kwart van de ondervraagden noemt de Amerikaanse aandelenmarkt, na een beurshausse van meer dan tien jaar, overgewaardeerd. Driekwart spreekt van een correcte waardering. In Europa is helemaal geen sprake van overwaardering. Bijna 70 procent van de fondsbeheerders spreekt zelfs van een onderwaardering. Voor de groeimarktaandelen is dat 50 procent.

Europa boven

Mede wegens de waardering hebben de Verenigde Staten hun rol van favoriete regio moeten lossen. In tegenstelling tot zes maanden geleden prijkt Europa bovenaan als favoriete regio, al blijven de VS wel dicht in de buurt. ‘De VS zijn niet langer onze favoriete aandelenregio’, zegt Steyaert. ‘We verkiezen de eurozone en Japan. De redenen zijn de afnemende politieke risico’s, de roep om meer fiscaal beleid en een (verwachte lichte) stijging van de obligatierentes. We willen ook de aandelenportefeuille wat cyclischer maken en minder focussen op groeiaandelen.’

Ook voor Candriam is Europa de favoriete regio. ‘De risicopremie is er hoog, de regio is minder populair bij beleggers en de politieke onzekerheid is er kleiner’, zegt Nadège Dufossé.

Ondanks het gematigde optimisme verwachten de fondsbeheerders eerder bescheiden winsten voor de aandelenmarkten in 2020: voor Europese aandelen een gemiddelde winst van 6,3 procent, voor Amerikaanse 4,9 procent.

Aandelen zijn wel de belangrijkste sleutel tot rendement, maar niet de enige.
Wim D’Haese, Deutsche Bank

Bij de selectie van de aandelen leggen de beheerders meer nadruk op waardering. ‘We zoeken kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Dat betekent bedrijven met nog mooie groeikansen waarvoor we niet te veel betalen. Sector en regio zijn ondergeschikt. Dat type van aandelen biedt mooi weerstand wanneer het klimaat tegenzit. Fouten vermijden is belangrijker dan de grootste winnaar in de portefeuille te hebben’, zegt Werner Wuyts.

Dat komt ook tot uiting in de populairste sectoren. Technologie en farma zijn veruit de favorieten van de beheerders. ‘De sectorrotatie naar meer defensief leidt voor ons naar de farma. Voorts kiezen we voor technologie omdat die sector het sterkst evolueert en ook cashrijk is. Als derde kiezen we voor vastgoed. In een omgeving van ultralage rentes gaan beleggers op zoek naar inkomsten als alternatief voor obligaties’, zegt Wim D’Haese van Deutsche Bank.

ABN AMRO Private Banking maakt dezelfde sectorkeuze. ‘We hebben een uitgesproken voorkeur voor informatietechnologie en gezondheidszorg. Die sectoren staan los van de conjunctuurcyclus en profiteren van enkele groeitrends. Die groeitrends bieden tegengewicht aan de vrij hoge waarderingsniveaus die beide sectoren kenmerken’, zegt Erik Joly.

De nutssector, de energiesector en de duurzame consumptiegoederen zijn absoluut te mijden volgens de fondsbeheerders. ‘De meeste aandelen uit de energie- en consumptiesector zijn (te) duur en kennen bovendien een lagere dan gemiddelde groei. Beide sectoren zijn doorgaans ook gevoelig aan renteschommelingen’, zegt Joly. In de energiesector weegt vooral de klimaatproblematiek. ‘Wij vermijden industrieën met een hoge CO2-uitstoot’, zegt Bart Van Poucke.

Ook banken worden gemeden. ‘Banken hebben nog steeds zwaar te lijden onder het renteklimaat. Door de platte rentecurves staat hun traditioneel verdienmodel sterk onder druk en dat zien we niet snel veranderen. Daarnaast blijft ook de toenemende regelgeving wegen op de banken’, zegt Sebastiaan Grenné.

Value

Qua stijl in de aandelenportefeuille spreken de beheerders van een trendbreuk. ‘We hebben sinds kort een kleine ‘value-tilt’, wat betekent dat we meer kijken naar waardeaandelen. Die is gebaseerd op de verwachting dat de economische groei en de winstgroei van de bedrijven beginnen uit te bodemen en te versnellen vanaf het tweede kwartaal van 2020’, zegt Steyaert.

Wim D’Haese van Deutsche Bank gaat voor duurzame dividenden. ‘Het dividendrendement is een niet te verwaarlozen deel van het totaalrendement en past in de stijlrotatie die we verwachten. Onder duurzame dividenden verstaan we dividenden die komen uit de cashflow van bedrijven en die de financiële gezondheid van het bedrijf niet in gevaar brengen.’

Obligaties

De appetijt voor obligaties staat nog altijd op een laag pitje. In een neutrale portefeuille krijgen ze een gemiddeld gewicht van 35 procent, maar ze dienen vooral als buffer. ‘Aandelen zijn volgens ons wel de belangrijkste sleutel tot rendement, maar niet de enige. Ook Amerikaanse bedrijfsobligaties en groeimarktobligaties in een sterke munt kunnen rendement toevoegen’, zegt D’Haese.

Ook NN Investment Partners keert obligaties de rug niet toe. ‘We geloven dat de obligatierentes, na hun opstoot van de afgelopen weken, op korte termijn niet veel hoger zullen gaan en tegelijkertijd bescherming kunnen bieden tegen tegenvallers op politiek of groeivlak. Daarom kozen we ervoor ook het obligatiegewicht weer wat te verhogen en de looptijd dichter bij neutraal te brengen. Bij de risicovolle obligaties blijven we vrij defensief, met een voorkeur voor kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties’, zegt Steyaert.

Oppassen

Volgens Joly is het oppassen geblazen. ‘Het is een van de grootste misvattingen in de beleggingswereld dat obligaties veilige havens zijn. Het renterisico wordt nog te dikwijls onderschat. Vandaag hebben we een duidelijke onderweging in obligaties. De rentevoeten zijn te laag en we wensen niet in te boeten aan kwaliteit’, zegt hij.

Ook Kristel Cools van Rivertree Investments is terughoudend. ‘Hoewel Europese overheidsobligaties een diversificatie blijven in de portefeuilles, kunnen we niet spreken van positieve rendementsverwachtingen’, zegt ze. De beheerder kijkt daarom voor een stuk ook naar goud. Al wordt ook voor de goudprijs geen blinkend 2020 verwacht. De gemiddelde verwachte goudprijs binnen twaalf maanden ligt op 1.475 dollar per ounce, op hetzelfde niveau als vandaag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud