‘Bedrijven moeten veel meer inzetten op raciale en etnische diversiteit'

De recente racismegevallen in de VS plaatsen etnische diversiteit hoog op de agenda. Het Canadese BMO Asset Management is een pleitbezorger voor meer etnische diversiteit in bedrijven. Rosa van den Beemt, vice president responsible investment, licht toe.

1/ Hoe probeert u bedrijven tot meer etnische diversiteit te bewegen?

Rosa van den Beemt: ‘De raden van bestuur van westerse bedrijven weerspiegelen in geen geval de etnische samenstelling van de bevolking. Bij Belgische ondernemingen is amper 4 procent van de leden van de raden van bestuur niet-blank, in Nederland 6 procent.’

‘We verwachten van bedrijven dat ze inzetten op raciale en etnische diversiteit in hun raden van bestuur en op managementniveau. Dat betekent dat ze daarover moeten rapporteren en moeten aangeven hoe ze die diversiteit gaan verbeteren en tegen wanneer. In 2020 hebben we bij 40 bedrijven een engagement afgedwongen om meer informatie te geven, waaronder Bank of America, Microsoft, Amazon en BASF.’

‘Gelijkheid gaat trouwens verder dan diversiteit in de topfuncties. Ook het gedrag van ondernemingen, wat voor producten ze verkopen en hoe en aan wie ze die vermarkten, dat speelt allemaal een rol op de weg naar een diversere samenleving.’

2/ In hoeverre staan bedrijven open om daarover meer gegevens te verstrekken?

Van den Beemt: ‘Na de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten - de dood van George Floyd, Adam Toledo en Daunte Wright en de Black Lives Matter-beweging die daarna ontstond - zien we een duidelijke kentering, vooral in de VS en Canada. Veel beleggers beginnen aandacht te schenken aan etnische diversiteit in bedrijven en ook in de regelgeving begint iets te bewegen. Het Verenigd Koninkrijk hanteert al richtlijnen die adviseren dat er minstens één persoon met een andere etniciteit in de raad van bestuur moet zitten, al is vooruitgang vooralsnog traag.’

‘De bewustwording kan alleen groeien als bedrijven er ook meer over rapporteren. Het wereldwijde Workforce Disclosure Initiative, opgezet door een groep instellingen en fondsenhuizen waaronder BMO, heeft als doel die rapportering aan te moedigen. We vragen bedrijven jaarlijks deel te nemen aan onze enquête. We konden er vorig jaar 80 overhalen om de nodige data te verstrekken.’

3/ Volgens een onderzoek van het consultingbureau McKinsey presteren bedrijven die aandacht schenken aan etnische diversiteit op termijn beter. Welke redenen ziet u daarvoor?

Van den Beemt: ‘Ten eerste heeft meer diversiteit tot gevolg dat er minder tunnelvisie is in een bedrijf. McKinsey vond ook een link tussen diversiteit en innovatie. Bedrijven die diverser samengesteld zijn, lijken sterker te staan in innovatie.’

‘De diversiteit in een bedrijf leidt ook tot een grotere herkenbaarheid bij de bevolking. Meer mensen identificeren zich met het bedrijf of zijn producten, waardoor je een grotere groep kunt bereiken.’

‘Ten slotte blijkt ook uit onderzoek dat bedrijven met een grotere etnische diversiteit minder geneigd zijn grote risico’s te nemen en dus meer stabiliteit aan de dag kunnen leggen. Bedrijven die inzetten op diversiteit verminderen ook hun reputatierisico.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud