Advertentie

Beleg in de toekomst van jongeren

©REUTERS

De coronacrisis heeft het afstandsleren een forse boost gegeven. Een gamechanger voor het onderwijs, al biedt het thema al langer heel wat beleggingskansen, menen fondsbeheerders.

D oor de coronacrisis ging wereldwijd bijna de hele onderwijssector online. Universiteiten en scholen sloten en studenten en leerlingen moesten vanop afstand les volgen. ‘Met 1,2 miljard studenten die niet langer in klaslokalen zitten, was de shift naar online onderwijs zeer abrupt’, zegt Guillaume Uetwiller. Hij beheert voor de Franse vermogensbeheerder CPR Asset Management een fonds dat uitsluitend inzet op het onderwijsthema. Volgens Uetwiller zet de coronacrisis een stevige katalysator onder structurele trends die al langer in de sector speelden.

Over 15 jaar zijn er in India, China en Brazilië 50 miljoen studenten meer. Om dat op te vangen is online onderwijs nodig.
PAUL BUCHWITZ
FONDS- BEHEERDER DWS

Een van de onderstromen is de groeiende wereldbevolking en de opkomst van de middenklasse in de groeimarkten. Volgens het Duitse fondsenhuis DWS loopt het aantal universiteits- of hogeschoolstudenten in India, China en Brazilië tussen 2015 en 2030 op van 80 naar 130 miljoen, wat neerkomt op 50 miljoen extra studenten. ‘Het is weinig waarschijnlijk dat in die landen voldoende universiteiten bijgebouwd worden om aan die toevloed van studenten te voldoen. Het effect zal een toename zijn van online onderwijs om de onderwijskosten onder controle te houden’, zegt Paul Buchwitz, fondsbeheerder van DWS Invest SDG Global Equities.

Ook privéscholen kunnen een oplossing zijn om de onderwijskosten voor de overheid te drukken. ‘Overal ter wereld moeten grote investeringen gebeuren, waarbij meer landen de rol van privéscholen zullen omarmen om het gebrek aan overheidsfinanciering te helpen opvangen. Dat geldt in de VS, waar privéscholen al 30 procent van de markt voor hun rekening nemen, maar ook voor Azië. Als je wil slagen in een van de topuniversiteiten in China, heb je eigenlijk privé-onderwijs nodig’, zegt Buchwitz.

Met oplopende begrotingstekorten spelen kosten uiteraard ook in het Westen een belangrijke rol. ‘De uitgaven voor onderwijs per hoofd van de bevolking zijn in de VS de hoogste ter wereld. En nu door corona ook in het najaar veel scholen en universiteiten gesloten blijven, is het niet meer haalbaar te blijven vertrouwen op geïmproviseerde oplossingen zoals Zoom’, zegt Buchwitz. En dus zullen we volgens de beheerder ook in het Westen meer investeringen in online onderwijs zien. Die kunnen op termijn een terugverdieneffect hebben voor de onderwijsbudgetten.

Een onderstroom die zich vooral in Azië aftekent en die de online spelers ook een wind in de rug kan geven, is de zogenaamde After School Tutoring (AST). Dat is een systeem om studenten van de middelbare school klaar te stomen voor de universiteit. Vooral in China wordt daar veel van verwacht. ‘De penetratiegraad van AST is in China minder dan 30 procent. In landen als Japan en Zuid-Korea is dat liefst 70 procent. AST is nu al het sterkste groeisegment in China’, zegt Buchwitz.

Levenslang leren

Nog een trend die een impact heeft op de onderwijssector is de veranderende arbeidsmarkt. ‘Technologische innovaties, zoals automatisering en digitalisering, veroorzaken een massale shift in de vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer. De job van morgen bestaat nog niet’, zegt Uetwiller. Door die dynamische arbeidsmarkt wordt volgens de fondsbeheerder levenslang leren steeds belangrijker. ‘Nu ligt de focus van onderwijs nog op min 22-jarigen, in de toekomst zal die verschuiven.’

Dat online leren aan belang wint, betekent een grote toekomst voor de zogenaamde EdTech-bedrijven, een afkorting voor onderwijstechnologiebedrijven. Die bedrijven verpakken content en didactiek op digitale platforms in software die ze online beschikbaar stellen aan leerlingen. Voor die bedrijven ligt een grote rol weggelegd, bleek ook tijdens de coronacrisis. ‘De pandemie heeft aangetoond hoe zwak de e-learninginfrastructuur op veel plaatsen is en welke investeringsbehoeften bestaan’, zegt Buchwitz.

Nu ligt de focus van onderwijs nog op min 22-jarigen, in de toekomst zal die verschuiven door de noodzaak van levenslang leren.
Guillaume Uetwiller
CPR Asset Management

Hoewel het merendeel van de technologie van EdTech al jaren volwassen is, wordt die volgens de beheerder slechts spaarzaam gebruikt - door onwetendheid en inertie van veel besluitvormers en de alomtegenwoordige budgetbeperkingen. ‘Corona is op dat vlak een gamechanger’, zegt Buchwitz.

Onderliggend speelt volgens de beheerder nog een ander fenomeen. Ouders die collegegeld betalen, vragen om e-learningoplossingen die naadloos aansluiten bij de volledige pedagogische rol die scholen moeten vervullen en die dezelfde resultaten opleveren als wanneer de leerlingen fysiek in de klas zitten. Online onderwijs kan maar succes hebben als de inzet en de motivatie van de leerlingen voldoende aangewakkerd worden. ‘Welke ouders hebben de tijd om acht uur per dag naast hun kind voor de computer te zitten en het aan te moedigen? Daarvoor zijn hier meer creatieve oplossingen nodig, zoals gamification of edutainment, waarbij de leerinhoud op een speelse manier wordt verpakt’, zegt Buchwitz.

Groeimarkt

De onderwijssector wordt daarom als een groeisegment beschouwd, ook door beleggers. Volgens berekeningen van HolonIQ, een wereldwijd informatieplatform voor het onderwijs, had de onderwijssector in 2018 al de omvang van de wereldwijde automarkt, met ongeveer 6.000 miljard dollar. Tegen 2025 verwacht het platform dat de onderwijsmarkt kan groeien tot bijna 8.000 miljard dollar.

Wie als belegger wil profiteren van dat groeisegment moet zich richten op de typische onderwijsaandelen. ‘Ik volg 100 onderwijsaandelen op. Maar het universum is nog groter. Het hangt ervan af hoe breed je de definitie hanteert’, zegt Buchwitz.

6.0O0 miljard
De onderwijssector had in 2018 al de omvang van de wereldwijde automarkt, met ongeveer 6.000 miljard dollar.

Het fonds CPR Invest Education, dat zich uitsluitend richt op onder- wijsaandelen, belegt in 72 aandelen wereldwijd. De grootste positie is het bedrijf Chegg. Die Amerikaanse online speler biedt dienstenplatforms aan voor studenten en biedt hen 24/7 ondersteuning.

‘We houden ook van China Education Group, de grootste beursgenoteerde onderwijsdienstverlener in China’, zegt beheerder Uetwiller. ‘Het bedrijf heeft 238.000 studenten onder zijn klanten. De onderneming heeft een goed herkenbaar merk uitgebouwd en levert onderwijsdiensten van de hoogste kwaliteit.’

Dat onderwijs ook kan lonen voor beleggers bewees een studie van Goldman Sachs onlangs. Onderwijsaandelen haalden tijdens de voorbije drie jaar een outperformance van 136 procent. Door hun acyclisch karakter deden ze het ook goed tijdens de coronacrisis.

Daarnaast is onderwijs een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en scoort het dus goed op het vlak van duurzaamheid. ‘Onderwijs speelt ook een belangrijk rol om andere doelstellingen te bereiken zoals het doorbreken van de cyclus van armoede, het verminderen van ongelijkheden... Vanuit dat perspectief zijn het ook aandelen die goed scoren bij een ESG-analyse (Environment, Social, Governance)’, zegt de beheerder.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud