‘Beleggers moeten meer investeren in groeimarkten en private equity'

Massimiliano Castelli, hoofdstrateeg van UBS Asset Management ©RV-DOC

‘Vergeet de traditionele beleggingsaanpak. Beleggers moeten veel meer investeren in groeimarkten en in alternatieve beleggingen.’ Dat stelt Massimiliano Castelli, de hoofdstrateeg van UBS Asset Management.

1. Een langetermijntrend waarin u gelooft, is ‘slowbalisation’. Wat bedoelt u daarmee?
Massimiliano Castelli: ‘We hebben jaren van globalisering gekend, maar we zien dat die trend aan het keren is. Er is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de brexit en we zitten midden in een immigratiecrisis. Dat allemaal wijst erop dat landen zich meer op zichzelf terugplooien. Maar er is meer. Terwijl de globalisering vooral speelde in de maakindustrie met de zoektocht naar goedkope arbeidskrachten, spelen nu verschillende disruptieve krachten die ook de dienstensector kunnen omgooien. Denk maar aan de impact van robotisering op de financiële sector. Bovendien woedt er een ‘war on talent’ en brokkelt de positie van de Verenigde Staten daarin af. Voorts speelt de klimaatproblematiek, die snelle winsten ter discussie stelt en duurzaamheid hoog op de agenda zet. Dat alles heeft tot gevolg dat de staat van de globale economie hoogst onzeker is. Al die factoren maken het speelveld voor een multinational veel uitdagender.’

2. Welke lessen kunnen beleggers daaruit trekken?
Castelli: ‘Ik zie de wereldeconomie evolueren naar drie grote regionale blokken: Amerika, Europa en Azië. Als we vandaag naar de wereldwijde aandelenindexen kijken, dan nemen de VS daar nog ruim de helft van in. Die traditionele activaverdeling moeten we loslaten. Groeimarkten, en dan vooral Azië, moeten een veel groter belang krijgen in portefeuilles. Groeimarkten zullen ook het meest profiteren van disruptie, aangezien je daar meer disruptors hebt dan elders. Voorts moeten beleggers ook in de regio’s veel selectiever worden. Het zal erop aankomen de winnaars van de verliezers te onderscheiden. Groeilanden die erg afhankelijk zijn van internationale handel zullen het meest lijden als die handel terugvalt. Singapore daarentegen kan bijvoorbeeld profiteren van een sterker Aziatisch blok. In Europa kan een handelsoorlog negatief zijn voor Duitsland, onder meer omdat het land sterk afhankelijk is van de auto-industrie.’

3. Naast een andere regionale allocatie pleit u ook voor meer diversificatie. Waarom?
Castelli: ‘De manier waarop we over risico denken zal wijzigen. Er komt meer onzekerheid op ons af en dus wordt diversificatie nog crucialer. Ik pleit daarom voor een veel groter gewicht in alternatieve beleggingen, waaronder de niet-genoteerde bedrijven. Het kan interessant zijn te kijken naar de unicorns van deze wereld, niet-genoteerde bedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar. Dat zijn vaak de disruptors van morgen. De VS tellen ongeveer 150 van die bedrijven, China heeft er 85. Europa heeft er veel minder. Maar ook hier is selectiviteit cruciaal. Unicorns kunnen ooit zelf ‘disrupted’ worden. Begin juni vielen Facebook, Google en Amazon fors terug toen bleek dat de Amerikaanse overheid hun dominante positie onder de loep neemt. Ik geloof daarom dat actief beleggen een comeback zal maken ten koste van passief beheer. De winnaars onderscheiden van de verliezers kan maar als je actief belegt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud