netto

Belgische fondsenhuizen: ‘Zoek geen hogere rendementen, maar neem minder risico'

©REUTERS

De fondsbeheerders zijn de voorbije maanden op zoek gegaan naar veilige havens, zoals cash, blijkt uit een rondvraag bij twaalf Belgische fondsenhuizen. ‘De verleiding is vandaag groot om te kiezen voor producten met een schijnbaar hoger rendement. Maar de beste keuze is toch vooral minder risico’s te nemen.’

Een rondvraag bij twaalf fondsenhuizen die vanuit België fondsen beheren, leert dat ze de voorbije maanden voorzichtiger zijn geworden. In een neutrale beleggingsportefeuille dichten ze vandaag 9 procent toe aan cash. De helft van de fondsenhuizen geeft aan dat ze die cashposities sinds begin dit jaar hebben verhoogd. ‘We behouden een significante positie cash in de portefeuilles omdat obligaties weinig interessant zijn. De vergoeding die bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties bieden, is te laag om een aanvaardbare risico-returnverhouding te halen’, zegt Etienne de Callataÿ van Orcadia Asset Management. Een kwart van de fondsenhuizen zegt ook dat ze risicovolle posities voor de komende drie maanden hebben afgedekt.

Traditionele veilige havens zijn duur. Het logische overblijvende alternatief is cash.
Werner Wuyts
Dierickx Leys

In een neutrale portefeuille geven de fondsenhuizen een gemiddeld gewicht aan aandelen van 50 procent, wat precies overeenkomt met een neutrale invulling. Het gebrek aan alternatieven speelt nog steeds een rol, al zijn de fondsenhuizen voorzichtiger geworden in de keuze van de aandelen. Die voorzichtigheid uit zich bijvoorbeeld in de sectorkeuzes. De farmasector en de sector van de niet-duurzame consumptiegoederen prijken in de top drie van favoriete sectoren, samen met de technologiesector, die om zijn alomtegenwoordigheid niet gemeden kan worden.

‘We zoeken bedrijven waarvan het neerwaarts potentieel beperkt is. Dan komen we automatisch bij die sectoren uit’, zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys. Ook de waardering speelt mee in de keuze. ‘De waardering van de farmasector weerspiegelt niet de goedgevulde pijplijn, de onlangs gelanceerde medicijnen en de verwachte winstgroei’, zegt Luc Aben van Van Lanschot Bankiers. Kristel Cools van Rivertree Investments kiest voor de farmasector om het groeipotentieel. ‘We rekenen op de gezondheidszorg, waar de onderzoeksmachine blijft instaan voor innovatie en verdere groei’, zegt Cools.

Er is een groot risico dat sommige activa van energie bedrijven snel in waarde kunnen dalen.
Etienne de Callataÿ
Orcadia Asset Management

Bij de sectoren die te mijden zijn, voeren de banken de ranking aan. ‘De rente zal de komende jaren zeer laag blijven, zeker in Europa. Dat zet veel druk op de winstgevendheid van de banksector. Daarbovenop neemt de regulering almaar toe, dus je begrijpt onze negatieve visie op de banksector’, zegt Sebastiaan Grenné van Argenta.

Gesel

Ook andere strategen noemen de lage rente een gesel voor de financiële sector, al plaatst Ken Van Weyenberg van Candriam daar een kanttekening bij. ‘De lage rente speelt zeker, maar we zien ook dat al heel wat slecht nieuws in de koersen verwerkt zit. De Europese bankensector noteert tegen minder dan 10 keer de verwachte winst en is goedkoper dan de boekwaarde’, zegt hij.

In een omgeving met groeiende risico’s voor de wereld -economie lijken Amerikaanse aandelen de veilgste keuze.
Patrick Moonen
NN Investment Partners

Voorts wordt ook de autosector genoemd als ‘te mijden’. ‘In de autosector zien we te veel onzekerheid door de transitie van de klassieke verbrandingsmotor naar andere aandrijvingstechnieken’, zegt Bart Van Poucke van BNP Paribas Asset Management.

Ook de energiesector is weinig populair. ‘Er is een significant risico dat op zijn minst een gedeelte van de activa van energiebedrijven ‘stranded assets’ worden als we het klimaat niet op hol willen laten slaan. De vraag is of de bedrijven zich snel genoeg kunnen aanpassen’, zegt De Callataÿ.

©Mediafin

Ook bij de keuze voor de aandelenregio’s wordt teruggegrepen naar veiligere oorden. Groeimarkten verdwijnen als favoriet, mede door de dreiging van de handelsoorlog. Als favoriete regio schuiven de fondsbeheerders de Verenigde Staten naar voren. Dat is opmerkelijk, want Amerikaanse aandelen zijn de enige regio waar verschillende fondsenhuizen van een overwaardering spreken.

Dat het in Europa en China wat minder gaat, weten we al. Er zijn echter signalen dat het ook in de VS afkoelt.
Luc Aben
Van Lanschot Bankiers

Van de twaalf ondervraagde fondsenhuizen vindt een derde dat Amerikaanse aandelen overgewaardeerd zijn. De overige spreken van een correcte waardering. Bij Europese aandelen en groeimarktaandelen is het eerder omgekeerd. De meerderheid van de fondsenhuizen spreekt van een correcte waardering, een minderheid van een onderwaardering.

Risico’s

Toch zien de fondsenhuizen Amerikaanse aandelen eerder als een defensieve oplossing. ‘In een omgeving met groeiende risico’s voor de internationale handel en de wereldeconomie lijken Amerikaanse aandelen de veiligste optie. Ook de ruimte voor het voeren van een expansief monetair beleid is er groter’, zegt Patrick Moonen van NN Investment Partners.

Volgens Luc Aben bieden de VS bij beurscorrecties vaak het meest bescherming. ‘De Amerikaanse dollar is dan een veilige haven. Bovendien is de gesloten Amerikaanse economie minder gevoelig voor een handelsoorlog’, zegt hij. Sebastiaan Grenné ziet nog een reden. ‘We zien mooie stijgingen van de verwachte winsten van Amerikaanse bedrijven. De Federal Reserve blijft er ook de economie ondersteunen.’

Bart Van Poucke kijkt vooral naar de Japanse aandelenmarkt. ‘We verkiezen Japanse aandelen omdat ze relatief aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ook het toenemende activisme bij aandeelhouders moet aandeelhouderswaarde creëren’, zegt hij.

Algemeen verwachten de fondsenhuizen niet meteen een correctie van de aandelenmarkten. Voor de komende twaalf maanden gaan ze uit van een bescheiden stijging van gemiddeld 3 à 5 procent.

Veilige havens

De fondsenhuizen nemen niet alleen een defensievere houding aan op de aandelenmarkten, maar ze zijn ook op zoek naar veilige havens. Die zoektocht is niet zo eenvoudig. ‘Traditionele veilige havens, zoals overheidsobligaties van de kernlanden in de eurozone, zijn duur. Het logische overblijvende alternatief is cash’, zegt Luc Aben.

Etienne de Callataÿ gelooft in Amerikaanse overheidsobligaties. ‘Koop strips (zerocoupons) met de langst mogelijke looptijden, tot 2049’, zegt hij. Patrick Moonen zet in op activa met een veilig inkomen. ‘Naast cash en Amerikaanse overheidsobligaties zijn dat vastgoed en dividendaandelen uit defensieve sectoren’, zegt hij.

Enkele beheerders noemen ook munten als vluchthaven. ‘De Japanse yen en de Zwitserse frank bewezen al hun waarde tijdens het volatiele eerste kwartaal. Ik denk dat die munten nog meer hun rol van vluchthaven gaan opnemen als de volatiliteit toeneemt’, zegt Van Poucke.

Candriam trok de voorbije maanden opnieuw de kaart van goud. ‘De goudprijs heeft al bewezen goed te presteren in risicoaverse markten en is gedecorreleerd met risicovolle activa zoals aandelen. Daarbovenop noteert de goudprijs op een technisch aantrekkelijk niveau en kan de stijgende vraag bij een dalend aanbod de prijs ondersteunen’, zegt Ken Van Weyenberg.

Maar de essentie blijft volgens de fondsenhuizen de basisaxioma’s van beleggen niet uit het oog te verliezen. ‘Er springt niet onmiddellijk één activaklasse in het oog vandaag. De beste manier om turbulente tijden door te komen, is een uitermate goede spreiding over diverse activaklassen heen’, zegt Erik Joly van ABN AMRO Private Banking.

Risico’s

Als grootste risico voor de financiële markten worden de handelsspanningen tussen de VS en China genoemd. ‘Een volledige ontsporing van de handelsoorlog vormt het grootste gevaar. De wereldwijde economie is gestoeld op internationale handel. Als die ernstig verstoord wordt, zal dat de wereldeconomie vertragen en waarschijnlijk zelfs in een recessie storten. Ik vrees dat de centrale banken dan niet genoeg munitie hebben om het tij op korte termijn te keren’, zegt Sebastiaan Grenné.

Luc Aben ziet naast de escalatie van de handelsoorlog of de Europese politiek (Italië, brexit) een recessie in de VS als het grootste risico. ‘Dat het in Europa en China wat minder gaat, weten we al. Er zijn echter signalen dat het ook in VS afkoelt. Is de epo van de belastingverlaging uitgewerkt? Beginnen de renteverhogingen te bijten? Voelt ook die gesloten Amerikaanse economie uiteindelijk de wereldwijde afkoeling?’

Ook KBC waarschuwt voor het risico van een recessie. ‘Stevige economische recessies blijven het belangrijkste risico. Andere stoorzenders kunnen tijdelijke correcties veroorzaken, maar ze worden vaak gevolgd door een herstel. Bij economische recessies zet de correctie door en laat het herstel op zich wachten’, zegt Tom Mermuys.

Werner Wuyts ziet vooral risico’s in de obligatiemarkt. ‘Een groeiend aantal slechte kredieten kan het vertrouwen in de obligatiemarkten een schok geven, wat kan leiden tot een forse waardedaling van obligaties met een lage rating’, zegt Wuyts.

Volgens Erwin Deseyn van CapitalatWork is deflatie het grootste risico. ‘Dat zou catastrofaal zijn, gezien de enorme schuldgraad van de wereldwijde economie.’

Europese recessie

Een recessie in Europa verwachten de fondsenhuizen niet meteen. Gemiddeld schatten ze de kans de komende twaalf maanden op 25 procent. ‘We geloven niet dat de handelsoorlog volledig zal ontsporen. En de stimuli van de Europese en de Amerikaanse centrale bank volstaan om de Europese economie te behoeden voor een recessie op korte termijn’, zegt Sebastiaan Grenné.

Luc Aben is iets sceptischer. ‘We zien wel dat de Duitse exportsector de jongste tijd forse hinder ondervindt van de Chinese groeivertraging, die niet enkel te maken heeft met de handelsoorlog, maar ook met het aanpakken van de schuldenberg. Het is correct dat de binnenlandse Europese vraag de voorbije maand steun bood, maar op een bepaald moment is dat in een escalatiescenario een eindig verhaal. Als de handelsoorlog escaleert, is een recessie mogelijk’, zegt Aben.

Patrick Moonen is iets positiever. ‘Volgens ons zijn de risico’s niet overdreven groot. Er is natuurlijk het politieke risico Donald Trump, maar de kans dat de handelsspanningen echt uit de hand lopen, lijkt ons eerder klein. Ook het risico dat de inflatie plots zou oplopen, waardoor de rentevoeten duidelijk stijgen, lijkt ons eerder klein’, zegt hij.

Ook Erik Joly ziet het niet zo’n vaart lopen. ‘We gaan ervan uit dat een en ander toch zal koelen zonder blazen.’

Lees woensdag meer in de fondsenbijlage van De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud