Beursgenoteerde fondsen putten uit vele groeipolen

©Â© Ioannis Lelakis

Sinds begin dit jaar stroomde meer dan 400 miljard dollar vers geld naar beursgenoteerde fondsen of ETF’s. Achter die spectaculaire groei schuilen drie belangrijke groeipolen, zeggen specialisten.

H et eerste Exchange Traded Fund (ETF) zag het levenslicht in 1990. Initieel waren de fondsen uitsluitend passieve indexvolgers, vandaar dat ze in de volksmond vaak trackers genoemd worden. Vandaag zijn de ETF’s - goed voor 7.000 miljard dollar aan activa onder beheer - veel meer dan passieve tegenhangers van de actief beheerde beleggingsfondsen.

Door hun eenvoud, lage kosten en grote toegankelijkheid kruipen ze langzaam uit de schaduw van de klassieke beleggingsfondsen. Specialisten onderscheiden drie belangrijke groeipolen.

1. Duurzame trackers

Verrassend is het niet, maar het duurzaam beleggen palmt de ETF-markt in, net als in de klassieke fondsensector. Volgens een rondvraag van JPMorgan Asset Management bij 320 professionele beleggers wereldwijd zijn de duurzame ETF’s de komende jaren de grootste groeipool in de ETF-markt. Duurzaam verwijst naar ESG, Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (deugdelijk bestuur).

We zien een belangrijke wijziging in hoe beleggers ETF’s in hun portefeuilles gebruiken.
JILL ROOTSAERT
Hoofd ETF-distributie Benelux JPMorgan Asset Management

Maar die afbakening is niet altijd duidelijk. ‘Er is een grote diversiteit in ESG-indices en in ESG-ETF’s’, zegt Jill Rootsaert, hoofd van de ETF-distributie in de Benelux bij JPMorgan Asset Management. ‘Hun populariteit hangt vaak af van de hoofdindex waarvan vertrokken wordt. Voor Amerikaanse aandelen is S&P500 een populairdere index voor beleggers dan MSCI USA. De moeilijkheid voor beleggers is te begrijpen welke duurzame analyse achter de indexen zit’, zegt Rootsaert.

Bovendien is er een toenemende convergentie tussen thematische ETF’s en ESG-ETF’s. ‘We zien dat een groeiend aantal thematische ETF’s kan geclassificeerd worden als duurzame ETF’s. Denk aan fondsen die werken rond klimaatverandering’, zegt Rootsaert.

Charles Symons, het hoofd Sales van de trackerafdeling iShares voor BlackRock België en Luxemburg, deelt duurzame ETF’s op in twee groepen. ‘De thematische producten, die een duurzame thematiek bespelen, zoals een focus op waterbedrijven of op bedrijven die inzetten op de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties. En de brede, duurzame regio-indexen waarop een duurzame filter is toegepast.’ Die filter kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om exclusie, waarbij enkele bedrijven worden uitgesloten, of om ‘enhanced’, waarbij boven op de uitsluiting een herweging wordt gedaan om een effect na te streven, zoals de vermindering van de CO2-uitstoot. Ook kan het gaan om geavanceerde indexen die de best-in-classmethode hanteren. Volgens de ETF-specialist zitten veel fondsenhuizen en pensioenfondsen in stap één of twee. ‘De indexen worden nog afgemeten ten opzichte van de (niet-duurzame) hoofdindex. Elke belangrijke afwijking heeft gevolgen voor het risicobeheer’, zegt Symons.

De indices van de MSCI-familie zijn de leidende indices voor duurzame beleggingen. Die bieden vier niveaus aan: Screened, Enhanced, Leaders en SRI. Indices gebaseerd op research van Sustainalytics zijn die van S&P, Dow Jones en Stoxx. ‘Zowel Sustainalytics als MSCI heeft vrij grote onderzoeksteams, toegang tot belangrijke datasets en veel interne en externe analyses van bedrijven. De kwaliteit van hun onderzoek verbetert voortdurend en ze gaan veel dieper dan enkele jaren geleden. Dat wil niet zeggen dat nooit fouten gebeuren, maar die zijn vrij beperkt. Actieve beheerders gebruiken vaak dezelfde bedrijven (Sustainalytics en MSCI) om hun beleggingsuniversum te bepalen voor duurzame beleggingen’, zegt Symons.

2. Actieve ETF’s

Een tweede groeipool zijn de actieve ETF’s en de smart beta ETF’s. Actieve ETF’s volgen al dan niet een referentie-index, maar willen die index kloppen door er via actief beheer van af te wijken. Smart beta- of factor-ETF’s volgen nauwgezet een index, maar die index is op basis van factoren als kwaliteit, dividendrendement, minimum volatility... gewogen, niet op marktkapitalisatie.

Ongeveer 40 procent van het geld dat klanten in ETF’s beleggen zit tegen 2023 in actieve of smart beta-ETF’s, toont de rondvraag van JPMorgan Asset Management. ‘Actieve en smart beta-ETF’s worden in toenemende mate gezien als instrumenten om alfa aan de portefeuille toe te voegen, of om specifieke beleggingsdoelstellingen te bereiken. We zien een belangrijke wijziging in de manier waarop beleggers ETF’s in hun portefeuilles gebruiken. Voor velen gaat het veel verder dan puur passieve strategieën’, zegt Rootsaert.

ETF’s die inzetten op de vastrentende markt zijn voor mij de groeimotor van de voorbije jaren.
Charles Symons
Hoofd Sales van de trackerafdeling iShares voor BlackRock België en Luxemburg

Volgens Symons ligt de aanbodzijde aan de basis van de groei van actieve ETF’s. ‘Voor een nieuwe ETF-speler heeft het niet veel zin zich te differentiëren met de zoveelste ETF op de S&P500 of op de Euro Stoxx 50. Actieve ETFs bieden die kans’, zegt hij. Een belangrijk voordeel van de trackers is dat het beschikbaar maken geen distributiecontract of infrastructuur bij de klant vereist. Een toegang tot de beurs volstaat. ‘Voor veel spelers is dat een manier om een distributie van hun fondsen te verzekeren, al blijft het aandeel van actieve ETF’s heel beperkt’, zegt hij.

3. Vastrentende ETF’s

ETF’s die inzetten op de vastrentende markt kennen in de huidige lagerenteomgeving veel succes. ‘Dat is voor mij de groeimotor van de voorbije jaren’, zegt Symons. ‘Met lage rentes en een hoge volatiliteit kent de vastrentende markt disruptie. De crisis op de vastrentende markten in maart heeft aangetoond dat ETF’s exact hebben gedaan wat ze moesten doen: liquiditeit bieden aan beleggers die in of uit wensten te stappen’, zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud