‘China biedt de beste beleggingskansen'

Edouard Carmignac richtte in 1989 het gelijknamige fondsenhuis op ©Antoine Doyen

‘Zowel voor aandelen als voor obligaties vinden we in China de beste kansen.’ Na enkele tegenvallende jaren kijkt Edouard Carmignac de toekomst hoopvol tegemoet. ‘We hebben de voorbije jaren veel energie gestoken in Carmignac klaar te maken voor de toekomst.’

De 73-jarige Edouard Carmignac richtte in 1989 de Franse vermogensbeheerder Carmignac op. Na een gestage groei kwam in 2008 de grote doorbraak. Het vlaggenschipfonds Carmignac Patrimoine kon in het jaar van de financiële crisis als een van de weinige fondsen een positief rendement voorleggen. Dat leidde tot een forse groei van het belegde vermogen: van 8 miljard euro in 2007 naar 57 miljard euro in 2017.

Maar datzelfde vlaggenschipfonds tekende de voorbije jaren ook voor een kentering. Het fonds bleef achter tegenover de referentie-index en de groep zag haar belegd vermogen terugvallen. Na een herstel in 2020 heeft de groep nu 38 miljard euro onder beheer. Een onderschatting van de expansieve politiek van de centrale banken en een onverwachte appreciatie van de euro in 2016 lagen volgens de beheerder aan de basis.

Anno 2021 lijkt Carmignac weer op de rails. 2020 werd een topjaar voor Carmignac Patrimoine. En met de aandelenfondsen Carmignac Grande Europe en Carmignac Emergents en enkele obligatiefondsen legt het al vijf jaar zeer regelmatige prestaties voor, wat de basis vormde voor het binnenhalen van de Super De Tijd & L’Echo Award, de award voor beste fondsenhuis over alle beleggingscategorieën.

Kwantitatieve modellen reageren alleen op basis van het verleden. Actief beheer blijft nodig.

In welke mate is deze award een opluchting na de moeilijke jaren die u achter de rug hebt?

Edouard Carmignac: 'Chinese obligaties vinden we aantrekkelijk'

Edouard Carmignac: ‘Een opluchting is niet het juiste woord. We zijn ons bewust dat we tegenvallende periodes hebben gekend, maar we hebben hard gewerkt om Carmignac uit te bouwen tot een bedrijf dat klaar is voor de toekomst. We hebben onze teams versterkt met profielen van hoge kwaliteit, niet alleen in het beheer, maar ook in ondersteunende diensten. Maar wat ik de voorbije jaren vooral heb geleerd, is dat het niet alleen een kwestie is de beste mensen bij elkaar te halen, je moet vooral garanderen dat ze goed met elkaar samenwerken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat leer je alleen in de praktijk. Dat proces heeft langer geduurd dan ik had gedacht, maar ik denk dat we nu zeer goede beheerteams hebben, zowel langs de aandelen- als langs de obligatiezijde.’

U droeg in 2019 het beheer van Carmignac Patrimoine over aan David Older en Rose Ouahba, maar u blijft nog de hoofdstrateeg en het boegbeeld van Carmignac. Hoe ziet u de toekomst?

Carmignac: ‘We hebben veel fondsenhuizen gezien die werden opgericht door één man. Ze startten als een onemanshow, maar ze konden de groei moeilijk verteren. Velen hielden hun prestaties niet vol en verdwenen van het toneel. Ik heb de voorbije jaren geprobeerd een organisatie neer te zetten die niet afhankelijk is van één man. Dat heeft tijd gekost. We hebben ongeveer 300 getalenteerde mensen in dienst. En ik heb het geluk een zeer getalenteerde dochter te hebben die gretig is om mijn rol over te nemen. Ze zal de leiding van de groep overnemen, maar ze zal niet betrokken worden in het dagelijks beheer van de verschillende fondsen.’

‘We hebben geen plannen om overnames te doen.’

Wat is de belangrijkste les die u uw opvolger wil meegeven?

Carmignac: ‘Werk, werk en werk. En neem niets zomaar aan.’

Uw vlaggenschipfonds Carmignac Patrimoine kende na enkele tegenvallende jaren een uitstekend 2020. Is het een toeval dat het fonds het in een crisisjaar als 2020 opnieuw zo goed doet? Het lijkt wel een herhaling van 2008.

Carmignac: ‘In het algemeen klopt het dat we gemiddeld beter presteren in nerveuze markten. Er is uiteraard wel een groot verschil tussen 2008 en 2020. In 2008 was er een disruptie omdat er geen liquiditeit was op de financiële markten. Dat was in 2020 zeker niet het geval. Er was zelfs een overvloed aan liquiditeit. Wel was er een disruptie in onze manier van leven. Vorig jaar was het niet alleen belangrijk het neerwaartse risico te beperken, maar ook om in sectoren te zitten die voordeel konden halen uit deze nieuwe wereld. Dan blijkt nog maar eens hoe belangrijk actief beheer kan zijn.’

Passief beheerde fondsen, zoals trackers, kennen een forse groei. U bent er geen voorstander van?

Carmignac: ‘Het is de goedkoopste manier van beleggen. Maar het is ook een manier waarbij de belegger het volledige risico draagt. Het wordt niet beheerd, je volgt alleen een index. Als die index stijgt, is er niets aan de hand, maar als hij daalt, vraagt de belegger: moet ik verkopen of niet. Trackers maken het voor beleggers niet eenvoudig te weten wanneer ze moeten kopen of verkopen.’

Trackers boeken ook succes omdat de actief beheerde fondsen ondermaats presteren.

Carmignac: ‘Ja, dat klopt, maar het is aan de beleggingsadviseurs en de financiële media om de markt van actief beheerde fondsen kritisch tegen het licht te houden. Misschien zijn er te veel actief beheerde fondsen, maar liever te veel dan te weinig.’

Wat vindt u van de kosten van actief beheerde fondsen? Bij Carmignac liggen die hoger dan gemiddeld.

Carmignac: ‘Kwalitatief beheer heeft een kostprijs. We moeten teams betalen volgens hun waarde. Eerder dan te braderen op kosten, willen we inzetten op de kwaliteit van de dienstverlening en de verwachtingen inlossen van onze klanten, ook op het vlak van het rendement op de lange termijn.’

Ik ben een vrijgevig man, ik wil delen met vrienden en klanten. Onze job is niet eenvoudig. Dus moet je de tijd nemen om de goede momenten te vieren.

Een ander type fondsen, de kwantitatief beheerde fondsen, zijn ook in opmars. Maar u gelooft niet in fondsen die beheerd worden op basis van wiskundige modellen.

Carmignac: ‘Kwantitatief beheer is als een automatische piloot. Zolang alles goed gaat, is er niets aan de hand. Maar als er een tornado komt, dan werkt die automatische piloot niet. Kwantitatieve modellen hebben een groot geheugen, want u kunt er alle historische data in stoppen. Maar het probleem is dat ze alleen reageren op basis van het verleden. Ik ben ervan overtuigd dat je actief beheer nodig hebt. In 2020 zagen we dat duidelijk. Wiskundige modellen die de voorbije jaren zeer succesvol waren geweest, deden het in 2020 zeer slecht.’

Alleen de beste mensen aanwerven volstaat niet. Je moet ze ook laten samenwerken. Dat heeft langer geduurd dan gedacht.

Laat ons even naar de financiële markten kijken. Sommigen vrezen dat de waarderingen op de aan- delenmarkten te hoog zijn opgelopen en dat de zeepbel op ontploffen staat. Volgt u hen?

Carmignac: ‘Die bezorgdheden zijn zeker te rechtvaardigen. We leven in een wereld van massale overheidsuitgaven en geldinjecties van centrale banken. En we weten dat de Verenigde Staten, en meer bepaald president Joe Biden, van plan zijn de overheidsuitgaven nog gevoelig op te trekken. Als we uit deze pandemie komen - en dat zal in de VS mogelijk al in het voorjaar zijn door de massale vaccinatiecampagnes - zullen we een sterke groei zien. Die wordt ondersteund door de overheidsuitgaven en door het feit dat veel mensen tijdens de pandemie hebben kunnen sparen, waardoor ze meer kunnen uitgeven. De vraag die de markten zich terecht stellen is of de groei van de consumptie een impact zal hebben op de inflatie. Omdat de overheidsuitgaven in de VS hoog blijven, geloven we dat er inflatiedruk zal zijn, maar dat die niet blijvend zal zijn. Als we naar de aandelenmarkten kijken, zijn niet alleen de nominale rentes belangrijk, maar ook de reële. Dat is de nominale rente minus de inflatie. Als de inflatie stijgt, maar die stijging is niet blijvend, moeten we redelijk goede aandelenmarkten krijgen.’

Het niveau van de schulden is veel te hoog. Ooit moeten ze worden terugbetaald. Wanneer, dat weet niemand.

Waar ziet u het grootste risico voor de markten?

Carmignac: ‘Daarvoor kijk ik vooral naar de stijging van de rentes. Een plotse en forse stijging van de rente is niet gunstig voor de aandelenmarkten. We hebben een gunstig economisch klimaat, een gunstige monetaire politiek, hoge spaarreserves bij particulieren en overheden die willen uitgeven. Dat zal wat opwaartse druk op de rentes zetten. Afhankelijk van hoe hard de stijging is, zullen er de komende maanden zeker turbulenties zijn op de markten. De winsten van bedrijven zullen stijgen, maar door de stijgende rentes zullen de waarderingen van de aandelen ter plaatse trappelen. Is de aandelenmarkt dan een zeepbel? Niet meteen. Zal ze substantieel stijgen? Nee, dat wellicht ook niet. Het zal erop aankomen in de juiste aandelen en sectoren te zitten.’

U bent positief over de groeimarkten. Waarom?

Carmignac: ‘De groeimarkten zijn goedkoper gewaardeerd, zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten. Bovendien zijn hun munten aantrekkelijk. Het probleem is hun kwetsbaarheid bij een toename van de risicoaversie. Ook een stijging van de rentes kan leiden tot een tijdelijk minder goede prestatie. Maar op lange termijn zijn de vooruitzichten van de groeimarkten aantrekkelijk. We zijn vooral positief over China. Ten eerste zijn de waarderingen er aantrekkelijk. Ten tweede vind je er steengoede bedrijven. En verder voert de centrale bank een aantrekkelijk monetair beleid.’

Zijn er in een omgeving van stijgende rentes nog kansen op de obligatiemarkten?

Carmignac: ‘Het klimaat voor obligaties is veel uitdagender. We zijn daarom zeer selectief en zien twee segmenten waar nog waarde te halen is. Bij de bedrijfsobligaties kijken we naar bedrijven die kunnen profiteren van de heropening na de coronacrisis, zoals bedrijven actief in de vrijetijds- of de reissector. Die hebben zwaar geleden onder de lockdown. Een tweede segment zijn de groeimarkten, waar we vooral waarde zien in China. De tienjarige overheidsobligaties bieden er meer dan 3 procent rendement, terwijl de inflatie dicht bij 0 procent zit. De reële rentes bedragen er 3 procent, terwijl in de Verenigde Staten de reële rentes negatief zijn. Bovendien heeft China een handelsoverschot waardoor de munt ondersteund wordt.’

In tijden van een oplopende inflatie lijkt goud een interessante belegging. Hebt u posities in goud?

Carmignac: ‘We hebben onze goudposities de voorbije maanden stevig verlaagd. We kwamen van een gewicht van 8 procent en zitten nu iets onder 2 procent. Bij een stijgende reële rente is goud niet de lieveling van de markt. Toch pleit ik ervoor een beperkte positie in goud aan te houden, omdat de massale overheidsuitgaven ongetwijfeld zorgwekkend zijn. Een belegging hebben die u beschermt tegen een buitensporige inflatie, of buitensporige overheidsuitgaven, is dan zeker niet slecht.’

BIO

EDOUARD CARMIGNAC

Geboren in 1947.
Behaalde een diploma economie in 1969 aan de Sorbonne en een MBA aan de Columbia Business School.
Werkte voor de Amerikaanse zakenbank Blyth Eastman Dillon, Paribas en was algemeen directeur van het wisselkantoor Hamant-Carmignac.
Richtte Carmignac op in 1989.
Richtte in 2000 de Fondation Carmignac op, een stichting die momenteel meer dan 300 kunstwerken onder haar hoede heeft en jaarlijks een prijs voor fotojournalisten uitreikt.

U schreef in 2019 een open brief waarin u Mario Draghi, de toenmalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, ophemelde. Waarom deed u dat?

Carmignac: ‘Ik wist dat Draghi voor moeilijke tijden stond. De spanningen tussen het noorden en het zuiden van Europa liepen hoog op, en het was moeilijk Europa samen te houden. Ik wou hem een hart onder de riem steken. Want hij moest het kerkhof opruimen dat zijn voorganger Jean-Claude Trichet had achtergelaten.’

Kunnen de centrale banken ooit nog terugkeren naar normaal? Hun balansen zijn dermate opgeblazen dat er geen weg terug lijkt.

Carmignac: ‘Dat is een filosofische vraag. De vraag is: wie kan zich vandaag hogere rentevoeten veroorloven? Dan bedoel ik vooral hogere reële rentes. Want als de inflatie naar bijvoorbeeld 3 procent gaat, kunnen we wel op nominale rentes van 2 procent uitkomen, maar in reële termen blijven dat toch negatieve rentes. Als de overheden blijven uitgeven, is het niet evident dat terug te schroeven. Het niveau van de schulden is veel te hoog. Ooit moeten ze worden terugbetaald. Wanneer, dat weet niemand.’

Carmignac is een van de weinige fondsenhuizen die de kosten voor externe research doorrekenen aan de klanten. Waarom?

Carmignac: ‘De Europese MiFID-regelgeving verplicht transparant te zijn over de kosten die fondsenhuizen betalen voor externe research. Velen hebben beslist de kosten niet door te rekenen of de afhankelijkheid van externe research af te bouwen. Door de kosten door te rekenen willen we een punt maken. Het gaat ons niet om dat bedrag, want dat is zeer beperkt, maar het gaat om het principe. We vinden het een slechte zaak als fondsenhuizen geen gebruik meer maken van externe research. Dat is slecht voor de economie, voor de bedrijven en voor de beleggers. Een goed fondsenhuis steunt op een mix van interne en externe research.’

Hoe kijkt u naar GameStop, waarbij onervaren beleggers in de markt stapten?

Carmignac: ‘Ik ben daar niet zo negatief over. Het is goed dat mensen op de beurs beleggen. We moeten dat aanmoedigen. De vraag is: levert het hen ook op wat ze ervan verwacht hadden? Als ze er geen geld mee verdienen, komen ze niet terug. Het is wel duidelijk dat de manie een van de neveneffecten van het beleid van de centrale banken is.’

Is het ook niet verontrustend dat de sociale media de beurs tot een spel lijken te herleiden?

Carmignac: ‘Ik vind dat niet zo slecht. Wie belegt, moet zich kunnen amuseren.’

PROFIEL CARMIGNAC

Aantal werknemers: Bijna 300.
Belegd vermogen: 38 miljard euro.
Aantal fondsen op de Belgische markt: 26.

De fondsenmarkt is zeer gefragmenteerd in Europa. Kijkt u zelf naar andere partijen?

Carmignac: ‘Niet meteen. We vinden het beter een team te halen op de markt dan een bedrijf te kopen. Zelfs als je een team aanwerft, moet je het integreren, en dat is niet makkelijk. Maar een nieuw bedrijf inpassen is nog veel complexer. We hebben dus geen plannen om overnames te doen.’

Ik vermoed dat u al ‘nee’ hebt moeten zeggen tegen geïnteresseerde overnemers?

Carmignac: ‘Toch niet, wellicht omdat we te duur zijn. (lacht) Een overname zou vooral slecht nieuws zijn voor onze klanten. De meeste overgenomen fondsenhuizen hebben hun dynamiek en DNA verloren.’

U houdt prestigieuze aandeelhoudersvergaderingen waarop wereldsterren als Eric Clapton optreden. Waarom hecht u daar veel belang aan?

Carmignac: ‘Ik ben een vrijgevig man, ik wil delen met klanten en vrienden. Onze job is niet eenvoudig. Dus moet je de tijd nemen om de goede momenten te vieren.’

Wat hoopt u voor de toekomst van Carmignac?

Carmignac: ‘Ik hoop dat Carmignac er de komende 100 jaar nog zal zijn. Dat het succesvol is en goede diensten levert. En met een sociale impact.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud