‘Coliving is een aantrekkelijk segment op de vastgoedmarkt'

©AFP

‘Een groeiende generatie jongeren streeft een nieuwe manier van leven en werken na. Daar kunnen colivingprojecten sterk van profiteren.’ Dat zegt Jean-Marc Dame, de beheerder van het Luxemburgse vastgoedfonds REAM EU Balanced Real Estate Fund. Het fonds investeert onder meer in een colivingwoning met acht kamers in de Europese wijk in Brussel, die in september opent.

1/ Een belangrijk deel van uw portefeuille is gericht op coliving. Waarom dat segment?

Jean-Marc Dame: ‘Coliving is een manier van leven waarbij iedereen een privéwoonruimte heeft, maar waarbij gemeenschappelijke ruimten zoals de keuken en de tuin gedeeld worden. Vaak zijn er ook gemeenschappelijke diensten, zoals sportruimtes of een wellness. Die vorm van leven biedt een oplossing voor mensen die voor een korte periode een gemeubelde woonst willen huren in een grootstad, bijvoorbeeld omdat ze een tijdelijk project voor hun internationale werkgever moeten doen. En het beantwoordt aan een zeer sterke vraag van een type cliënteel dat op zoek is naar een nieuwe manier van leven en werken. Die nieuwe manier zal na covid nog sterker aanwezig zijn. We zullen niet meer de hele dag op kantoor werken, maar thuis werken, of in een gemeenschappelijke ruimte dicht bij huis. In onze colivinggebouwen richten we zulke gemeenschappelijke ruimtes in. Het concept slaat aan, zeker in een financieel centrum als Luxemburg.’

2/ Uw fonds haalde in 2020 een nettorendement van 7,3 procent. In welke mate droegen de colivingprojecten daaraan bij?

Dame: ‘Ons huurrendement ligt op 7 procent en onze verhuuractiviteiten dragen een derde bij tot het rendement. Coliving biedt op dat vlak enkele voordelen. Een grote gezinswoning kan in Luxemburg via een klassieke verhuur ongeveer 3.000 euro huurinkomsten per maand opleveren. Bij coliving kan dat oplopen tot 8.000 euro. Coliving vermindert ook het risico, omdat de huurinkomsten verdeeld zitten over meerdere huurders. Het risico op leegstand of op niet-betaalde huur ligt dan lager. Sinds de opening van onze residenties is de bezettingsgraad 99 procent. We zijn niet alleen actief in coliving. We hebben ook nieuwbouwprojecten die gericht zijn op verkoop. Die dragen ook een derde bij tot het rendement van het fonds. De resterende bijdrage komt van de stijging van de vastgoedprijzen.’

3/ U streeft een jaarlijks rendement na van 7 procent. In welke mate is dat houdbaar in een dure vastgoedmarkt?

Dame: ‘Om de houdbaarheid van rendementen in te schatten zijn twee variabelen belangrijk. Ten eerste: de evolutie van de nettolonen en het percentage dat de huur daarvan inneemt. Ten tweede: de evolutie van de rente. De huidige lage rentevoeten zijn aantrekkelijk voor nieuw vastgoed. Dat verklaart waarom onze nieuwbouwprojecten zo goed lopen. Op termijn zal de huurmarkt echter almaar belangrijker worden. Coliving speelt in op een veranderend gedrag bij jongere generaties. Als de rentes stijgen, zal coliving nog belangrijker worden. Ons huurrendement is houdbaar omdat we ervan uitgaan dat de veroudering van de gebouwen gecompenseerd wordt door de natuurlijke inflatie van het onroerend goed, vooral in het residentiële segment. In de afgelopen tien jaar is de prijs van oude gebouwen in het groothertogdom Luxemburg met meer dan 5 procent per jaar gestegen, terwijl de inflatie minder dan 2 procent bedroeg.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud