De zoektocht van Nordea naar ‘saaie' aandelen

Het achterliggende idee van het Nordea-fonds is zoeken naar aandelen die minder risicovol zijn dan het gemiddelde van de markt, maar tegelijk extra waarde bieden. ©REUTERS

Beleggen in aandelen en toch stabiele rendementen nastreven. Dat is de ambitie van Nordea met zijn Global Stable Equity Fund.

Een nieuw fonds is het niet - het bestaat al sinds 2006 - maar voor een aandelenfonds bood het in het moeilijke jaar 2018 goed weerstand met een negatief rendement van ‘slechts’ 3,6 procent. Het was van het crisisjaar 2008 (-39,8%) geleden dat het fonds nog een negatief rendement voorlegde.

De twee sterkst vertegenwoordigde sectoren in de portefeuille zijn gezondheidszorg en communicatiediensten.
Christian Lehr
fondsenspecialist nordea

Het zuivere aandelenfonds Global Stable Equity Fund mikt niet op ‘hot picks’ of kortstondige hoogvliegers, maar focust op ultrasolide bedrijven. ‘Wij kijken naar ondernemingen die meer dan tien jaar stabiele onderliggende fundamentele criteria kunnen voorleggen, zoals nettowinst en dividend’, zegt productspecialist Christian Lehr. ‘We kiezen ondernemingen die bewezen hebben dat hun zakenmodel over een lange periode werkt.’ Bedrijven met een solide reputatie en dito prestaties dus. Of om het even denigrerend te zeggen: saaie aandelen.

Het achterliggende idee van het Nordea-fonds is zoeken naar aandelen die minder risicovol zijn dan het gemiddelde van de markt, maar tegelijk extra waarde bieden. Of zoals Lehr het formuleert: ‘Wij proberen de lagerisicoanomalie te grijpen’. Het Global Stable Equity Fund investeert in stabiele bedrijven die over een hele economische cyclus heen beter presteren dan de markt en waarvan de volatiliteit slechts twee derde van die van de MSCI World Index bedraagt.

Selectieproces

Bij het selectieproces vertrekken de fondsbeheerders van Nordea van een gigantisch universum van meer dan 8.000 aandelen. Daarop worden drie grove filters toegepast: enkel bedrijven met integere en correcte bedrijfsdata, enkel liquide aandelen, en enkel bedrijven met stabiele fundamenten. Daarbij gaat het om de koers van het aandeel, de brutobedrijfswinst, de kasstroom, de winst en het dividend, maar ook om eventuele knipperlichten die kunnen wijzen op milieuproblemen, een niet-correcte behandeling van werknemers of slecht bestuur van het bedrijf.

350 overblijvers

De circa 350 potentiële investeringskandidaten die overblijven, moeten vervolgens een waarderingstoets ondergaan. Bovendien wordt de juistheid van de ‘fundamentals’ grondig gecheckt. Uiteindelijk blijven circa 100 bedrijven over die een plaatsje krijgen in de portefeuille. ‘Wij kiezen resoluut voor een bottom-upbenadering waarbij de nadruk op het bedrijf ligt. Factoren als beurswaarde, sector of regio zijn van ondergeschikt belang.’

De twee sterkst vertegenwoordigde sectoren in de huidige portefeuille zijn gezondheidszorg en communicatiediensten. Verrassend is dat niet, want dat zijn sectoren die traditioneel als defensief worden beschouwd. ‘In gezondheidszorg vinden wij heel wat stabiele bedrijven tegen een goede prijs’, licht Lehr toe. Onderwogen is het fonds in financiële aandelen. ‘Daar vinden we onvoldoende stabiele bedrijven die investeringswaardig zijn.’

Nordea AM zet geen limiet op het gewicht dat een sector in de portefeuille mag hebben, al is er wel een ongeschreven regel dat 25 procent zowat het maximum is. Voor individuele aandelen geldt een bovengrens van 3 procent. ‘Ons fonds streeft een sterke diversificatie na’, merkt Lehr op.

Met een gewicht van 57,2 procent ligt qua regio het zwaartepunt duidelijk in de Verenigde Staten, de grootste kapitaalmarkt ter wereld, op grote afstand gevolgd door Japan (11,1%) en Canada (7,6%).

Farmaconcerns

Tot de 15 grootste posities behoren farmaconcerns als Johnson & Johnson, Amgen en Roche, de specialist in medische apparatuur Medtronic, de technologiebedrijven Oracle, Cognizant, Cisco en Alphabet, en de telecomgroepen KDDI en AT&T. Ook de Franse bouw- en concessiegroep Vinci heeft een plaatsje in de portefeuille. Waarom wel Alphabet maar niet Amazon of Facebook? ‘Alphabet heeft zich ontwikkeld van een sterke groeier tot een mature speler met stabiele fundamentals. Amazon en Facebook daarentegen groeien wel sterk, maar ze voldoen niet aan onze stabiliteitscriteria.’

Als we naar de voorbije jaren kijken, blijkt dat het fonds zeer sterk presteerde in 2013 en 2014, met rendementen van 20 en 25 procent. Ook in 2015 en 2016, met respectievelijk 13,5 en 10 procent rendement, deed het fonds het prima. In het uitstekende beursjaar 2017 was de prestatie zwak: er was een positief rendement van amper 1,7 procent, terwijl de MSCI World-index, uitgedrukt in euro, 7,5 procent won. In 2018 was er een negatief rendement van 3,6 procent. Dat was iets beter dan het verlies van 4,1 procent van MSCI World (in euro).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect