'Een sterke opstoot van de inflatie is weinig waarschijnlijk'

©Steven Meert

‘Na de financiële crisis van 2008 hebben we geen opstoot van de inflatie gezien. Ook nu verwachten we dat niet, ondanks de geldinjecties die dubbel zo groot zijn.’ Dat zegt Rudy Vermeersch van ABN AMRO Private Banking.

1/ Hoe groot schat u de impact van de coronacrisis op de economie?

Rudy Vermeersch: ‘De coronacrisis confronteert ons met een enorme deflatoire schok. De voornaamste oorzaken zijn een zeer grote verstoring van de consumptie door de lockdowns, een abrupte stijging van de werkloosheid en dalende olieprijzen door een overaanbod. De centrale banken hebben terecht gereageerd met enorme stimuli om een deflatoire depressie te voorkomen.’

‘De stimulerende maatregelen ter waarde van 4.400 miljard dollar in de VS zijn veel groter dan de 2.000 miljard tijdens de grote financiële crisis van 2008. De vraag is of de grootte en de impact van deze stimuli in verhouding staan tot de enorme schade die het coronavirus heeft aangericht.’

2/ Wat is de impact op de economische groei?

Vermeersch: ‘Naast de ongelooflijke menselijke schade en pijn is ook de economische schade enorm. Het economisch bureau van ABN AMRO ziet de economie in de VS in 2020 met 4,8 procent krimpen en die van de eurozone met 6,9 procent. De werkloosheid in de eurozone loopt op naar 10,3 procent in 2021.’

‘De enorme vertraging van de economie met hoge werkloosheid leidt tot een lagere vraag van de consumenten. Die zullen geneigd zijn meer te sparen, ofwel uit voorzorg, ofwel om het verlies in vermogen tijdens de crisis te compenseren. Maar de economische activiteit zal opleven. Dat kan snel gaan, maar het zal gebeuren binnen de context van een lagere, algemene economische groei.’

3/ Zal de enorme geldhoeveelheid leiden tot inflatie?

Vermeersch: ‘Ons monetair systeem is zo georganiseerd dat de geldhoeveelheid passeert via de banken. Die moeten de gelden uitlenen op een verantwoorde manier. Meer geld ter beschikking stellen is op zich onvoldoende. Opdat de geldhoeveelheid een impact kan hebben op de reële economie, moet het geld ook gebruikt worden.’

‘Een sterke opstoot van de inflatie is de komende kwartalen en zelfs jaren weinig waarschijnlijk ondanks de massale injectie van geld. Tenzij de centrale banken echt beginnen met enige vorm van helikoptergeld, dat de vraag rechtstreeks stimuleert, of er enorme fiscale stimuli in de vorm van investeringen komen. Ten slotte kan een wereldwijd teruggrijpen naar sterke protectionistische maatregelen roet in het eten gooien.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud