Advertentie
Advertentie

Europese trackermarkt kleurt almaar groener

©Tristan Stedman - MHI Vestas Off

De helft van de instroom in Europese trackers ging dit jaar naar duurzame trackers, leert een onderzoek van het ETF-platform Trackinsight.

Van de 130 miljard dollar vers beleggersgeld dat sinds begin dit jaar in de Europese trackermarkt stroomde, ging 65,6 miljard naar duurzame fondsen. Van alle regio's kleurt de trackermarkt het meest groen in Europa. In de VS ging slechts 6 procent van het verse geld naar duurzame trackers. Het marktaandeel van duurzame trackers bedraagt 13 procent in Europa tegen 2 procent in de VS. Verwacht wordt dat het marktaandeel verder zal groeien. Sinds Nieuwjaar was er wereldwijd een instroom van 100 miljard dollar in duurzame trackers. Dat is meer dan de 88 miljard dollar in heel 2020.

50 procent
Instroom
De helft van de instroom in trackers gaat in Europa naar duurzame trackers. In de Verenigde Staten is dat 6 procent.

Maar Trackinsight geeft aan dat het opletten is voor de definitie van 'duurzame tracker'. De regels om duurzame trackers te catalogeren berusten op los zand. Europa lanceerde de SFDR-regelgeving, die aanbieders van fondsen sinds 10 maart verplicht hun producten onder te brengen in een van drie categorieën. De grijze categorie (artikel 6) bevat beleggingsproducten die geen duurzame criteria hanteren. De lichtgroene categorie (artikel 8) bevat producten die wel duurzaamheidscriteria integreren in hun beleggingsbeleid. En de donkergroene producten (artikel 9) beogen een duurzame impact.

Concrete cijfers

De uitgevers van de fondsen moeten hun producten toewijzen aan een categorie en net daar zit de angel. Groene producten moeten hun duurzaamheidsdoelstellingen opnemen in het prospectus van het product, maar pas in de tweede jaarhelft van 2022 zullen de aanbieders aan de hand van concrete cijfers moeten aantonen dat hun fondsen in de correcte categorie zijn ondergebracht.

De essentie

  • In Europa is de trackermarkt het groenst. De helft van het verse beleggersgeld stroomt er naar duurzame trackers. In de VS is dat 6 procent.
  • De Europese SFDR-regels hebben tot een betere omlijning van duurzame beleggingsproducten geleid, maar de interpretatiemarge blijft groot.
  • Dezelfde beleggingsstrategieën worden naargelang de aanbieder in een verschillende duurzame categorie ondergebracht.

Volgens het onderzoeksbureau Morningstar leidt een verschillende interpretatie bij aanbieders van trackers en fondsen tot een amalgaam aan trackers die onder artikel 8 en 9 vallen. Het gaat om trackers die een specifiek duurzaam thema bespelen, trackers die niet-duurzame activiteiten uitsluiten of trackers die werken volgens het best-in-classprincipe, waarbij de duurzaamste bedrijven per sector worden geselecteerd.

Morningstar stelt vast dat identieke strategieën zowel onder de lichtgroene als onder de donkergroene categorie kunnen vallen, wat de verschillende interpretatie bevestigt. Het risico op greenwashing - het zich groener voordoen dan de realiteit - is dus ook in de trackermarkt nog altijd aanwezig.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud