Advertentie

Factorbeleggen in opmars bij obligatiefondsen

©Kristof Vadino

Almaar meer beheerders van obligatiefondsen hanteren een systematische manier om obligaties te selecteren. De lagere kosten die daarmee gepaard gaan, vormen een voordeel in een omgeving van lage rentes.

Bij factorbeleggen worden aandelen of obligaties niet op basis van verwachte evoluties in de markt geselecteerd, maar op basis van één of meer specifieke factoren van de beleggingsinstrumenten. Bij aandelen gaat het dan bijvoorbeeld om aandelen met het hoogste dividendrendement, de laagste volatiliteit of het hoogste winstmomentum. Die manier van beleggen, die gebruikmaakt van brede datasets, is al vele decennia stevig ingeburgerd bij aandelenbeleggingen. Nu raakt ze ook almaar meer in opmars bij obligatiefondsen, blijkt uit een recent rapport van het fondsenhuis Invesco.

Bij de selectie van obligaties worden wiskundige modellen gebruikt. Emoties worden zo uitgeschakeld en de kosten van het beheer worden getemperd.

Uit een jaarlijkse rondvraag bij 250 institutionele beleggers, goed voor 31.000 miljard dollar in beheer, blijkt dat meer dan de helft (55 procent) voor zijn obligatiebeleggingen gebruikmaakt van factorbeleggen. Vorig jaar was dat nog 40 procent. Volgens de beheerders speelt de omgeving van lage rentes daarin een cruciale rol. ‘De obligatiemarkten hebben er door de structureel dalende trend van de marktrentes een 30-jarige stierenmarkt opzitten. De bodemrentes van vandaag en de recente marktvolatiliteit hebben de aandacht bij obligatiebeleggers verlegd naar andere bronnen van rendement’, luidt het.

Geen marktvisie

De essentie

  • Almaar meer obligatiefondsen worden beheerd volgens de principes van factorbeleggen.
  • Bij factorbeleggen laat de beheerder van het obligatiefonds zich niet leiden door voorspellingen over de rente of de obligatiemarkt.
  • De beheerder selecteert obligaties op basis van specifieke kenmerken van de obligaties, zoals het rendement en het risico.

De beheerders van die obligatiefondsen nemen geen standpunt in over de richting van de rentes en spreken zich niet uit over de aantrekkelijkheid van de markt voor bedrijfsobligaties. In de plaats daarvan selecteren ze obligaties individueel op basis van hun kenmerken. Dat kan zijn op basis van het hoogste rendement (carry), het hoogste risicorendement (value), de laagste volatiliteit of andere factoren. Omdat die selecties ondersteund worden door wiskundige modellen, worden niet alleen emoties uitgeschakeld, maar worden ook de kosten van het beheer getemperd, niet onbelangrijk in de huidige markten.

Onlangs bracht een studie van de fondsengroep Robeco meer inzicht in de toegevoegde waarde van factorbeleggen bij obligaties. De groep onderzocht de markt voor overheidsobligaties tijdens de voorbije 200 jaar en keek op die manier verder dan de stierenmarkt van de voorbije 30 jaar. Uit de studie bleek dat factoren zoals value, momentum en laag risico betere rendementen opleverden in verschillende marktcyclussen.

Op de Belgische fondsenmarkt zijn al enkele fondsen beschikbaar die gebruikmaken van factorbeleggen. Vorig jaar lanceerde BNP Paribas Asset Management het Global Absolute Return Multi-Factor Bond Fund. Het fonds kende een tegenvallende start en noteert sinds begin dit jaar met een verlies van 3,3 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud