Fondsenhuizen zoeken dekking voor inflatie

©ANP XTRA

Uit de zesmaandelijkse rondvraag bij twaalf Belgische fondsenhuizen blijkt nog altijd een uitgesproken voorkeur voor aandelen. De oplopende inflatie heeft die voorliefde nog kracht bijgezet.

‘TRINA is in the house and not going anywhere.’ Daarmee vat Tom Mermuys van KBC Asset Management perfect de context samen waarin beleggers al maanden vertoeven. TRINA is het acroniem voor There Really Is No Alternative. Het wijst erop dat beleggers eigenlijk geen andere mogelijkheid hebben dan in aandelen te beleggen als ze willen dat hun spaarcenten hun koopkracht behouden.

Fonds. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine Fonds brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én de investment professional.

  • Een interview met Carine Smith Ihenacho, verantwoordelijk voor de duurzame beleggingen bij het grootste staatsfonds ter wereld.
  • Copycat: drie trackers die beleggen in Amerikaanse aandelen.
  • De beursbarometer: de glazen bol van de fondsenhuizen voor de tweede jaarhelft.

Woensdag 16 juni gratis bij De Tijd.

De centrale banken houden de rentes al jaren kunstmatig op historische dieptepunten, en de situatie werd de voorbije maanden nog acuter nu blijkt dat de inflatie langzaam begint toe te nemen. ‘De oplopende schuldenberg door covid heeft de hoop op een normalisering van de rente helemaal de kop ingedrukt. Welkom in Japan wat de rentevooruitzichten betreft. Wie zijn koopkracht wil behouden en opbouwen moet zijn middelen aan het werk zetten. Er zijn verschillende manieren om dat te bewerkstelligen, maar aandelen vormen een uitstekend middel om te participeren in de economie’, zegt Tom Mermuys.

Ook Erik Joly van ABN AMRO Private Banking ziet weinig alternatieven voor aandelen. ‘Volgens verschillende waarderingsindicatoren zijn aandelen niet goedkoop. Sterker nog: vanuit historisch perspectief zijn ze duur. Maar in vergelijking met obligaties zijn ze niet zo prijzig. Bovendien is het zaak te beseffen dat waarderingen belangrijk zijn, maar niet goed bruikbaar voor timingsdoeleinden. Aandelen kunnen voor langere tijd duur zijn’, zegt hij.

Op basis van TRINA kennen de twaalf gepolste fondsenhuizen in een evenwichtige beleggingsportefeuille een overgewicht toe aan aandelen (zie tabel). Gemiddeld bedraagt het gewicht 56 procent, ter- wijl het neutrale gewicht 50 procent is. Het gemiddelde gewicht voor de obligaties ligt op 34 procent. Maar hoe vullen de fondsenhuizen concreet de portefeuilles in?

Aandelen

De ondervraagde strategen hebben een duidelijke regionale voorkeur. Het enthousiasme voor Amerikaanse aandelen is de voorbije maanden flink getemperd. De meerderheid van de strategen vindt ze overgewaardeerd. De voorkeur gaat uit naar Europa. ‘Europa staat nog maar aan het begin van het economisch herstel na de coronacrisis. Dat herstel kan een enorme boost betekenen voor de Europese bedrijven. Daarnaast verwachten we dat de Europese Centrale Bank haar zeer soepel monetair beleid nog langer zal aanhouden dan de Amerikaanse centrale bank’, zegt Sebastiaan Grenné van Argenta. Volgens Günter Van Rossem van Orcadia Asset Management zijn de markten er ook correct gewaardeerd en moeten Europese aandelen profiteren van hun groter gewicht aan waardeaandelen.

Aandelen kunnen voor langere tijd duur zijn.
ERIK JOLY
ABN Amro PRIVATE BANKING

Ook de groeimarkten blijven een favoriet. ‘Terwijl de ontwikkelde economieën aan hun herstel begonnen zijn, blijven de groeilanden normaliseren. De waardering is aantrekkelijk ten opzichte van die van de ontwikkelde landen en het opwaarts potentieel is hoger. Het herstel van de grondstoffenmarkten is een positieve factor voor grondstoffengevoelige groeiregio’s’, zegt Ken Van Weyenberg van Candriam.

De hoop op een fors economisch herstel komt ook tot uiting in de sectorvoorkeuren. De industrie behoort tot de drie favoriete sectoren. ‘De sector zal niet alleen profiteren van het economisch herstel, hij zal ook een enorme boost krijgen door de infrastructuurplannen van de Amerikaanse president Joe Biden in de Verenigde Staten en door het Europese herstelplan’, zegt Grenné. Toch benadrukt de fondsbeheerder dat het belangrijk is om, zeker bij de grondstoffengerelateerde bedrijven, selectief te blijven en op zoek te gaan naar die spelers die duurzaamheid hoog in het vaandel voeren.

Ook Steven Steyaert van NN Investment Partners bespeelt de industriële sector wegens de heropening van de economie en de forse investeringsplannen. ‘Tegelijkertijd vordert de economische cyclus ongewoon snel en zal die de komende maanden vermoedelijk evolueren van de eerste herstelfase naar de middencyclusfase. Dat is niet noodzakelijk negatief voor risicovolle activa, maar het rechtvaardigt een evenwichtigere benadering, weg van pure cyclische aandelen naar stabiele en structurele groeiers’, zegt hij.

Een andere favoriet is voor velen de financiële sector. ‘We kiezen voor banken om de positieve correlatie met de langetermijnrentevoeten’, zegt Pol Pierret van AXA Investment Managers.

Ook Ken Van Weyenberg is uitgesproken positief over de banken, zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten. ‘De waarderingen, zowel op basis van de koers-winstverhouding als op basis van de koers-boekwaarde, zijn nog altijd aantrekkelijk. Vooral Amerikaanse banken zijn interessant, omdat we ervan uitgaan dat de Amerikaanse tienjaarsrente de komende maanden zal stijgen naar 2 procent’, zegt hij.

Inflatiegelinkte obligaties kunnen een schokdemper zijn als de inflatie verder oploopt.
GÜnter VAN ROSSEM
ORCADIA ASSET MANAGEMENT

Hoewel de technologiesector in de pikorde is gedaald tegenover zes maanden geleden, blijft hij wel op het lijstje met favoriete sectoren staan. ‘We verkiezen een hybride positionering’, zegt Wim D’Haese van Deutsche Bank. ‘Enerzijds is er de sectorrotatie door het economisch herstel. Daarom brengen we cycliciteit in de portefeuille via banken en Europese small- en midcaps. Anderzijds zetten we nog altijd in op kwalitatieve groei die we terugvinden in de technologiesector. Die profiteert van de langetermijntrend naar meer digitalisering, thuiswerk en online shoppen.’

Michaël De Man van Econopolis noemt technologie een van de weinige sectoren met echt structurele groei.

Obligaties

In de obligatieportefeuille valt het op dat vooral het inflatiethema bespeeld wordt. Meer dan de helft van de fondsenhuizen heeft een belangrijke positie in inflatiegelinkte obligaties. ‘We blijven eerder voorzichtig in het obligatieluik. Het overgrote deel wordt ingevuld door staatsobligaties, waarbij een belangrijk deel uit inflatiegelinkte obligaties bestaat. Die obligaties lijken ons aantrekkelijk in hun totaliteit en kunnen bovendien een schokdemper zijn als de inflatie verder oploopt’, zegt Van Rossem.

De industriesector zal een boost krijgen door de investeringsplannen in Europa en de VS.
SEBASTIAAN GRENNE
ARGENTA

‘Voor een positief rendement op obligaties kunnen beleggers voorlopig niet zonder een aanzienlijke risicopremie’, zegt Joly. ‘De risicopremies op kredietwaardige en hoogrentende bedrijfsobligaties, evenals op obligaties uit opkomende markten, liggen historisch laag. Maar ze zijn niet onredelijk, gezien de gunstige vooruitzichten en de lage kredietrisico’s. Daar liggen voor beleggers dan ook de beste mogelijkheden. Ook de risicopremies op perifere staatsobligaties (zoals Spanje, Italië en Portugal, red.) bieden nog altijd een begaanbaar pad uit het moeras van de negatieve rentetarieven’, zegt hij.

‘Inflatierisico niet overdrijven’

Een forse opstoot van de Amerikaanse inflatie waarbij de Amerikaanse centrale bank sneller dan verwacht moet ingrijpen. Het is voor geen enkel fondsenhuis het basisscenario, maar er wordt wel rekening mee gehouden.
Volgens Luc Aben van Van Lanschot Bankiers zijn er genoeg elementen om de vrees te relativeren. ‘Er zijn nog altijd 7,5 miljoen Amerikanen minder aan de slag dan begin 2020. Voorts zal het investeringsplan van president Biden, als het al doorgaat, uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook zien we dat structurele factoren die de inflatie jaren laag hebben gehouden, zoals de digitalisering en de globalisering, niet zomaar zijn verdwenen’, illustreert Aben.
In de eurozone is het inflatierisico volgens de strateeg nog beperkter. ‘Er is een grote output gap, wat betekent dat nog veel productiecapaciteit onbenut is. Vooraleer krapte ontstaat, moet eerst dat gat gedicht worden’, zegt hij.

De vlucht naar rendement etaleert zich ook in de obligatieportefeuilles van andere fondsenhuizen. ‘Naast inflatiegelinkte obligaties ligt onze focus op obligaties zonder kredietrating’, zegt De Man. ‘Daar zijn nog interessante rendementen te vinden waarmee leuke kortetermijnwinsten geboekt kunnen worden als die bedrijven toch een rating aanvragen. Voorts kijken we naar groeimarktobligaties omdat die een van de schaarse klasses zijn waar nog positieve reële rendementen te vinden zijn. Ze waren ook een achterblijver in de obligatierally’, zegt De Man.

Sebastiaan Grenné noemt in de obligatieportefeuille ook de Chinese overheidsobligaties. ‘Die bieden een mooi extra rendement ten opzichte van Europese obligaties, ze hebben een zeer goede kredietwaardigheid en zijn nog zeer sterk ondervertegenwoordigd in de portefeuilles van internationale beleggers. Daardoor verwachten we mooie flows naar die activaklasse’, zegt hij.

Over bedrijfsobligaties in euro lopen de meningen uiteen. Wim D’Haese is een voorstander. ‘Het obligatieluik wordt ingevuld met voornamelijk bedrijfsobligaties in euro, zowel kredietwaardige als hoogrentende’, zegt hij.

Werner Wuyts van Dierickx Leys kijkt naar hoogrentende bedrijfsobligaties met kortere looptijden. ‘Onze voorkeur gaat uit naar bedrijfsobligaties met BBB-rating of gelijkwaardig met een gemiddelde duration van vier jaar’, zegt hij.

Alternatieven

De fondsenhuizen bespelen het inflatiethema ook in het restluik van de portefeuille. Luc Aben van Van Lanschot Bankiers ziet goud als een goede bescherming tegen al te hoge inflatie. ‘Als bij een oplopende inflatie de Amerikaanse centrale bank een afwachtende houding aanneemt, dan dalen de reële rentes en wordt goud aantrekkelijker’, meent hij. Ook Werner Wuyts ziet goud als een indekking tegen het bijdrukken van geld.

Verschillende fondsenhuizen kijken ook naar andere grondstoffen. ‘Cyclische grondstoffen zoals aluminium en koper kunnen profiteren van de aantrekkende wereldeconomie en de massale investeringsplannen’, zegt Steven Steyaert. Michael De Man bespeelt het grondstoffenthema met fysieke goudtrackers, trackers op industriële metalen en goudmijnaandelen.

Ook naar vastgoed wordt gekeken. Wuyts richt zich op residentieel vastgoed. ‘Daar zullen ze de inflatie kunnen doorrekenen’, zegt hij. Luc Aben kiest voor commercieel vastgoed en kantoren. ‘Het is moeilijk in te schatten in welke mate de coronatrends zoals online shopping en thuiswerk structureel blijven. Maar zelfs bij geen volledige terugkeer naar ‘het oude’ heeft vastgoed verder herstelpotentieel’, zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud