‘Fundamenten van groeimarktobligaties ogen aantrekkelijk'

De Indiase roepie wordt door verschillende fondsbeheerders als ondergewaardeerd bestempeld. ©AFP

Wie op de obligatiemarkten op zoek is naar een positief rendement, komt al snel bij groeimarktobligaties uit. Na een moeizaam 2020 ogen de fundamenten voor deze activaklasse aantrekkelijk, vinden de fondsbeheerders.

De groeimarktobligaties kenden een zeer hobbelig parcours in 2020. In het eerste kwartaal, in volle coronagekte, beleefden ze het slechtste kwartaal in hun geschiedenis. In het tweede kwartaal volgde hun op een na beste prestatie ooit. Per saldo sloten de obligaties het jaar met een positieve return af, al zijn de verschillen groot en waren de rendementen vanuit het standpunt van de beleggers in euro minder positief. De prestaties van de obligatiefondsen die in groeimarktobligaties beleggen, verschilden daardoor sterk. Meer dan de helft van de fondsen haalde het voorbije jaar een negatief rendement in euro.

Groeimarktobligaties kunnen dit jaar een rendement van 10 procent halen.
Rob drijkoningen
Neuberger berman

Volgens de fondsbeheerders zijn de vooruitzichten voor 2021 beter. Niet het minst door de economische groei en het stimulerende beleid van de centrale banken. ‘In ons waarschijnlijkste scenario houdt het economisch herstel in 2021 aan en blijft het monetair beleid over het algemeen aan de soepele kant. Dat kan resulteren in gunstige omstandigheden voor groeimarktobligaties, waarbij een rendement van 10 procent mogelijk is’, zegt Rob Drijkoningen, die vanuit Den Haag het groeimarktobligatiefonds van Neuberger Berman beheert.

Ook de vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar spelen in het voordeel van de groeimarktobligaties. ‘Het is duidelijk dat groeimarktmunten ondergewaardeerd zijn. Dat zal zeker tot uiting komen in een omgeving waarin we een continue druk op de Amerikaanse dollar zien’, zegt Claudia Calich van M&G.

Ondanks de goede fundamenten is voorzichtigheid geboden, waarschuwt Capital Group. ‘Verschillende groeilanden zijn meegestapt in de fiscale en monetaire versoepelingen om de economie een duw in de rug te geven. We moeten rekening houden met het risico dat de schuldenberg in sommige landen ontploft. Er waren niet alleen schuldherschikkingen in Argentinië, Ecuador, Libanon, Venezuela en Zambia, er waren ook kredietratingverlagingen in Zuid-Afrika, India, Mexico, Brazilië en Colombia. Die startposities laten weinig ruimte voor nieuwe schokken’, zegt Kirstie Spence, een fondsbeheerder bij Capital Group.

Het is ook oppassen voor negatieve rendementen in de groeimarkten. Vandaag noteert wereldwijd al meer dan 15.000 miljard dollar aan obligaties met een negatief rendement. Het gros daarvan zit in Europa en Japan, maar in december gaven ook China en Zuid-Korea hun eerste obligatie met een negatief rendement uit.

Selectief

Selectiviteit blijft in 2021 cruciaal om in deze omvangrijke activaklasse winst te halen. ‘De markt van de groeimarktobligaties is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. Ze bestaat uit bijna 100 landen en honderden emittenten’, zegt Drijkoningen. Fondsbeheerders hebben in groeimarktobligaties niet alleen de keuze tussen overheids- en bedrijfsobligaties, ze moeten ook beslissen of ze de schulden in lokale munt dan wel in een sterke munt kopen. Verder speelt ook de looptijd een rol.

We geloven in de Indiase roepie. De munt is ondergewaardeerd en met 10 procent haalt India dit jaar een erg hoog groeicijfer.
Denise Simon
Lazard Asset Management

Volgens M&G valt er geen algemene keuze te maken tussen overheids- en bedrijfsobligaties. ‘Die keuze hangt heel erg af van het land. In het algemeen dragen bedrijfsobligaties in een land meer risico dan de overheidsobligaties, wat zich vertaalt in een hoger rendement. Maar tussen de landen zijn de verschillen groot. Een bedrijfsobligatie in het ene land kan veel minder risicovol zijn dan een overheidsobligatie in een ander land. Om die reden beslissen we eerst in welke landen we willen beleggen en maken we vervolgens de keuze voor het instrument’, zegt Calich. Ook de keuze tussen sterke en lokale munten is afhankelijk van land tot land, al geeft M&G voor 2021 meer de voorkeur aan lokale valuta.

Dezelfde selectiviteit is er bij Amundi. ‘In dollar of euro kiezen we voor obligaties uit Brazilië, Mexico, Indonesië en Roemenië, zowel overheids- als bedrijfsobligaties. We kijken ook naar Argentinië, volgend op de recente schuldherschikking. In lokale munt verkiezen we Rusland, Indonesië en Mexico en sommige frontier markten, zoals Egypte en Oekraïne.’

DPAM heeft gelijkaardige landen op zijn toplijst. ‘We kijken naar munten van landen met een positief reëel rendement, zoals Mexico, Zuid-Afrika, Indonesië en Maleisië. Verder zijn we positief over Oekraïne en nemen we een opportunistische positie in Tunesië. In Latijns-Amerika verwachten we dat Uruguay en Peru het beter zullen doen. Ten slotte geloven we in India als diversificator in de portefeuille’, zegt hoofdstrateeg Peter De Coensel.

Ook Lazard Asset Management noemt India. ‘We geloven in de Indiase roepie, niet alleen omdat de munt ondergewaardeerd is. Ook omdat de groei in India volgend jaar met 10 procent een van de hoogste in de groeilanden zal zijn. Verder is de centrale bank voorstander van een strikter monetair beleid en zijn de reserves aan buitenlandse munten er hoog’, zegt Denise Simon.

Lazard ziet waarde in drie segmenten van de groeimarktobligaties. ‘In de lokale munten zien we veel potentieel. Nu de cyclische heropleving is ingezet en met waarderingen die op historisch lage niveaus staan, denken we dat de lokale munten tussen 5 en 10 procent kunnen appreciëren in 2021 en de totale returns een boost zullen geven. Verder kijken we naar overheidsobligaties in dollar of euro van landen met een lage kredietkwaliteit. De renteverschillen met veilige obligaties liggen daar hoger dan 6 procentpunten, wat het risico ruimschoots moet compenseren. Ten slotte zetten we in op bedrijfsobligaties met een korte looptijd. We hebben verschillende bedrijven ontdekt met solide balansen die obligaties hebben uitstaan met een looptijd van minder dan vijf jaar. De rendementen liggen er rond 4 procent, wat aantrekkelijk is wegens het lage rente- en kredietrisico.’

In Rusland en Mexico kan je het rendement snel verhogen door iets langere looptijden te nemen.
Claudia Calich
M&G

Wat die looptijden betreft, valt in de groeimarkten een interessante evolutie te zien. Steeds meer uitgiftes hebben er een lange looptijd. Vorig jaar was er de eerste honderdjarige uitgifte van Peru. Deze eeuwigdurende obligaties zijn nog relatief zeldzaam.

Dat beleggers openstaan voor langere looptijden, betekent dat ze de schuldenniveaus van de landen aanvaardbaar vinden. Verwacht wordt dat de schuld van de groeimarkten in 2021 gemiddeld op 66 procent van het bruto binnenlands product zal liggen, ongeveer de helft van die van de ontwikkelde landen, schat Pictet Asset Management. Voor de begrotingstekorten wordt uitgegaan van gemiddeld 5,8 procent.

Risico’s

Toch zitten aan die eeuwigdurende obligaties risico’s vast. Argentinië lanceerde er een in 2017. Die incasseerde in 2019 een klap van 40 procent wegens begrotingsproblemen in het land. Veel beleggers zijn dat niet vergeten. Dat blijkt uit de rentecurves die in vele groeilanden zeer steil zijn, wat wijst op veel onzekerheid over de budgettaire toestand van de landen en de inflatie.

Amundi waarschuwt zelfs voor langere looptijden. ‘Langere looptijden ogen aantrekkelijker in de groeimarkten. Maar het risico bestaat dat beleggers een te grote blootstelling op de looptijd nemen. Een fors herstel van de economie door een succesvol vaccinatieprogramma kan de inflatiedruk doen toenemen en de rente doen stijgen. In dat scenario kan er druk op de rendementen komen’, luidt het.

Ook M&G waarschuwt. ‘Er zijn genoeg andere mogelijkheden om een aanvaardbaar reëel rendement te boeken zonder veel looptijdrisico te nemen. In Peru kan je hetzelfde rendement halen als de honderdjarige obligatie door te beleggen in een tienjarige overheidsobligatie in lokale munt. Verder zijn in lokale munten nog veel aantrekkelijke rendementen te vinden. Obligaties met zeer korte looptijd in Mexico en Rusland zitten dicht bij 4 procent. De rentecurves zijn er ook steil, waardoor je het rendement snel kan verhogen door iets langer te gaan. Ten slotte bieden veel hoogrentende obligaties - dus met lage kredietwaardigheid - in sterke munten mooie rendementen voor kortere looptijden. Maar dan neem je wel meer kredietrisico’, zegt Calich.

Het voorgaande illustreert volgens Lazard dat groeimarktobligaties een segment zijn dat je met actief beheer moet bespelen. ‘De jongste tien jaar was een aanpassingsperiode voor groeimarkten met een vertragende groei in China, een sterke Amerikaanse dollar en dalende grondstoffenprijzen. Dat maakte het een uitdagend klimaat voor actieve beheerders. Maar we verwachten dat de tegenwind stilaan een rugwind wordt in 2021.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud