‘Groene aandelen zullen de belegger extra rendement opleveren’

BlackRock houdt bij de raming van verwachte rendementen en risico’s voor het eerst expliciet rekening met de impact van maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Olivier Pauwels, directeur multi-activastrategieën van BlackRock België, geeft uitleg.

1/ Wat is volgens u de economische impact van de klimaatverandering?

Olivier Pauwels: ‘De algemeen aanvaarde opvatting is dat maatregelen tegen de klimaatverandering, zoals een koolstoftaks, de groei van de wereldeconomie drukken. Dat klopt niet. De transitiekosten worden ruimschoots gecompenseerd door de vermeden schade van extra natuurrampen en door de investeringen in groene infrastructuur. Als er geen maatregelen worden genomen, ontstaat de komende 20 jaar een gecumuleerd verlies van economische activiteit van bijna 25 procent van het huidige wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Het wereldwijde bbp zal dan in 2040 zowat 2,3 procent lager liggen dan in een scenario dat de opwarming beperkt tot minder dan 2 graden.’

Als er geen maatregelen worden genomen, ontstaat de komende 20 jaar een gecumuleerd verlies van economische activiteit van bijna 25 procent van het huidige bbp.

‘De schade van niets doen zal in China en andere groeilanden groter zijn dan in de ontwikkelde landen, omdat de groeilanden kwetsbaarder zijn voor waterschaarste en de stijging van de zeespiegel.’

2/ In welke mate houden de financiële markten daar al rekening mee?

Pauwels: ‘We denken niet dat de marktprijzen al rekening houden met de komende klimaatverandering, hoewel de duurzame beleggingen in 2020 zijn gestegen naar een recordhoogte. De markten maken nog geen onderscheid tussen een groen bedrijf en een bruine (vervuilende) onderneming. Beide hebben dezelfde kapitaalkosten.’

‘Dat zal veranderen. Institutionele investeerders zullen de komende vijf jaar hun duurzame beleggingen verdubbelen. Daardoor zullen groene bedrijven op termijn lagere kapitaalkosten hebben dan bruine bedrijven.’

3/ Hoe moet een belegger daarop inspelen?

Pauwels: ‘De verwachte impact op de aandelenmarkten is veel groter dan die op de obligatiemarkten. Er is ook een grotere impact op Wall Street dan op de Europese beurzen, omdat het gewicht van de verschillende sectoren uiteenloopt. In de VS zal de duurzaamste sector 7 procentpunten extra return per jaar opleveren in vergelijking met de minst duurzame door de extra maatregelen. Een groene transitie zal de return van technologieaandelen met ruim 3 procentpunten verhogen. De techbedrijven bieden oplossingen voor de overgang naar een koolstofneutrale economie. Ook de gezondheidssector behoort tot de winnaars.’

‘De belangrijkste verliezers zijn de energieaandelen, waarvan de jaarlijkse return met 4 procentpunten zal dalen. De hoge koolstofuitstoot zal de kapitaalkosten van die sector doen stijgen en de vraag naar fossiele brandstoffen zal dalen. Een andere verliezer zijn de nutsbedrijven. In een klimaatbewuste beleggingsportefeuille wegen aandelen zwaarder dan obligaties.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud