Advertentie
netto

Het gepaste vaccin voor uw portefeuille

©REUTERS

Dankzij de geldinjecties van de centrale banken mogen de beurzen dan wel een stevig deel van hun verliezen hebben weggewerkt, de coronacrisis zindert nog altijd na en een tweede correctie valt niet uit te sluiten. Welke lessen trekken de fondsenhuizen en hoe positioneren ze zich voor de komende maanden?

In februari en maart donderden veel aandelenmarkten 30 tot 40 procent lager. Drie maanden na het dieptepunt van 16 maart is de kloof voor verschillende beurzen al voor een groot deel gedicht. Met dank aan de centrale banken. Dankzij hun snelle en verregaande ingrepen vond de bijkomende cash vrij gezwind de weg naar de aandelenmarkten. 

Het magazine 'Fonds', woensdag 17 juni gratis bij De Tijd

  • Interview met de nieuwe Beama-voorzitter
  • Beleggen na corona: het gepaste vaccin voor uw portefeuille
  • Absolutereturnfondsen: belofte van winst mondt vaak uit in verlies

Maar niet iedereen is tevreden met het snelle herstel van de beurzen. De meeste fondsenhuizen zijn ervan overtuigd dat de economie en de beurs helemaal losgekoppeld zijn. ‘De markt is vooruitgelopen op een V-vormig herstel hoewel enkele risico’s nog duidelijk aanwezig zijn’, zegt Günter Van Rossem van Orcadia Asset Management.

Dirk Thiels van KBC Asset Management vindt dat de reactie op de beurzen de werkelijkheid verbloemt. ‘De markten verrekenen een snel herstel naar business as usual, maar dat is niet realistisch.’ Wim D’Haese van Deutsche Bank waarschuwt eveneens. ‘De bedrijfsresultaten van het tweede trimester zullen een realitycheck zijn. De koers-winstwaarderingen zijn een stuk hoger dan het historisch gemiddelde, gestuwd door die lage rente en de massale geldinjecties.’

Aandelen boven

Ondanks dat pessimisme blijven aandelen de bovenhand krijgen in de portefeuilles van de fondsenhuizen. Twee fondsenhuizen op de drie vinden dat er vandaag geen alternatieven zijn voor aandelen. ‘De markten worden gevoed met geld van de centrale banken die in een spel zitten waar ze niet meer uit kunnen. De junkie krijgt gewoon meer spul toegediend. Daarmee zal in de eerste plaats belegd worden in aandelen van bedrijven met stabiele kasstromen’, zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys.

De markt is vooruitgelopen op een V-vormig herstel, terwijl nog duidelijke risico’s aanwezig zijn.
Günter Van Rossem
Orcadia AM

Erwin Deseyn van CapitalatWork verwijst eveneens naar de centrale banken. ‘Alles wat cashflow genereert, is goud waard als de rentevoeten 0 procent zijn’, verantwoordt hij zijn voorkeur voor aandelen.

Erik Joly van ABN AMRO Private Banking meent dat beleggers die kiezen voor cash en obligaties aan koopkracht inboeten. ‘De rente is laag en zal nog lang heel laag blijven. De inflatie is laag, maar vroeg of laat komt ze terug. De politiek van de centrale banken drukt de langetermijnrente. Uiteraard zijn risico’s verbonden aan aandelen en bestaat zekerheid niet. Maar het verleden heeft aangetoond dat beleggen in aandelen de beste resultaten oplevert.’

Mondmaskers

De geldinjecties van de centrale banken stutten weliswaar de beurzen, maar ze zijn geen vaccin, eerder mondmaskers. Ze maskeren de economische werkelijkheid en de talrijke risico’s die nog boven de markten hangen.

De markten worden gevoed met geld van de centrale banken. De junkie krijgt meer spul.
Werner Wuyts
Diericxk Leys

Een opflakkering van de coronacrisis, de spanningen tussen de Verenigde Staten en China, de diepe begrotingsputten van landen en de brexit zijn enkele belangrijke onzekerheden. Fondsenhuizen zijn daarom op zoek naar een vaccin, waarmee ze de komende maanden beter beschut zijn tegen verder onheil. Ze schuiven enkele ingrediënten van zo’n vaccin naar voren.

©Mediafin

1/ Verwacht het onverwachte

Niemand zag de coronacrisis aankomen. Het bewijst nogmaals dat een zwarte zwaan nooit uitgesloten is en dat je als belegger maar beter het onverwachte kunt verwachten. ‘Als dat het uitgangspunt is, blijf je focussen op de kern van de zaak: zit het goed met de verhouding tussen risico en rendement in mijn portefeuille?’, zegt Wuyts. ‘Houd daarbij ook altijd rekening met een scenario waarin aandelen 30 procent van hun waarde kunnen verliezen. Dan ben je stressbestendiger als het gebeurt.’

Europa niet gegeerd

Het herstel op de beurzen de voorbije weken was veel uitgesprokener in de VS dan in Europa. Ondanks die achterstand blijft Europa in het verdomhoekje zitten bij de fondsenhuizen. Als favoriete regio’s kwamen de Verenigde Staten en de groeimarkten uit de bus. ‘De ongeziene financiële ondersteuning van de Amerikaanse centrale bank en overheid in combinatie met de sterke binnenlandse markt maakt van Noord-Amerika een must-have in iedere portefeuille.  In de groeimarkten richten we onze pijlen vooral op China en India. Ze vertegenwoordigen de helft van de wereldbevolking’, zegt Giel Maris van Argenta. Erik Joly (ABN AMRO Private Banking) deelt die mening. ‘Op regionaal niveau geven we de voorkeur aan de VS boven Europa. De Amerikaanse aandelenmarkt heeft een sterkere blootstelling aan technologieaandelen, terwijl in Europa de financiële aandelen een groter deel van de markt uitmaken.’ Volgens Bart Van Poucke van BNP Paribas Asset Management zijn de waarderingen van de groeimarktaandelen aantrekkelijk en moet vooral China profiteren van de economische stimuli.

Volgens Yves Ceelen van DPAM kan je met een goede voorbereiding anticiperen op het onverwachte. ‘In 2007 waren er al tekenen van stress vooraleer de financiële crisis hevig uitbrak. Ook nu waren er al problemen op de Amerikaanse geldmarkt voordat het coronavirus opdook. Het was snel duidelijk dat het beter was het risico af te bouwen door vooral in heel liquide instrumenten en activa te investeren. Dat liet toe om in onheilstijden tegen een ‘correcte’ prijs uit de markt te stappen, wat op dat moment niet mogelijk is met illiquide activa’, zegt hij. Ceelen ziet nieuwe knipperlichten. ‘De komende jaren zal het zeer belangrijk zijn de centrale banken en de tekorten van de overheden nauwlettend in de gaten te houden.’

Wie op het onverwachte voorbereid wil zijn, kan in de vorm van cash wat munitie achter de hand houden, vindt Wuyts. ‘Cash geeft een gecontroleerd waardeverlies in de vorm van inflatie. Dat kan soms waardevoller zijn dan een onzeker resultaat in aandelen.’ Ook Van Rossem verwijst naar cash. ‘Voor een private belegger is het nettorendement van cash gelijkaardig (of zelfs beter) dan dat van kortlopende obligaties terwijl het renterisico afwezig is.’

2/ Fundamenten zijn belangrijk

Verschillende fondsenhuizen stellen dat we moeten terugkeren naar de fundamenten van de beurs. ‘Het is misschien wat vroeg om conclusies te trekken uit de coronacrisis, maar de belangrijkste les is dat fundamenten belangrijk zijn als je belegt’, zegt Bart Van Poucke van BNP Paribas Asset Management. ‘In een omgeving waarin centrale banken de markten al sinds 2008 artificieel steunen, werden de fundamenten over het hoofd gezien. Toen door corona de stress op de markten toesloeg, kregen bedrijven met slechte fundamenten de grootste klappen. Beleggers moeten veel rationeler zijn als ze voor risicovolle activa kiezen.’

De crisis heeft de breuklijn tussen sterk en zwak presterende sectoren groter gemaakt.
Steven Steyaert
NN Investment Partners

Steven Steyaert van NN Investment Partners verwoordt het met een citaat van Warren Buffett: ‘Pas als het eb is, zie je wie zonder kleren zwemt.’ ‘De coronacrisis heeft de breuklijn tussen de sterk en de zwak presterende sectoren en bedrijven groter gemaakt. In de eerste groep zitten structurele groeiers als IT, communicatie en onlineretail. In de tweede groep vinden we vooral cyclische bedrijven en ondernemingen met een zwakkere balansstructuur en met grote structurele uitdagingen op langere termijn. Het gaat onder meer om bepaalde vastgoedsegmenten en oliebedrijven.’

3/ Duurzaam beleggen levert op

De voorbije jaren is de aandacht voor duurzame beleggingen spectaculair gegroeid. Het onderzoeksbureau Lipper onderzocht of duurzame beleggingen het tijdens de coronacrisis beter deden dan de niet-duurzame. Het keek naar de prestaties van fondsen tussen eind januari en eind maart, toen de beurzen door de coronacrisis een dolle rit naar beneden maakten. Het onderzoek focuste op 34.430 aandelenfondsen, waarvan een kleine 3.000 duurzaam zijn. Daaruit bleek dat duurzame fondsen in die periode beduidend beter presteerden dan de niet-duurzame.

De belangrijkste les van de coronacrisis: niet toegeven aan de paniek.
Erik Joly
ABN AMRO Private Banking

Het bewijst dat inzetten op duurzaamheid een goede buffer is voor de portefeuille. ‘Beleggen in duurzame bedrijven kan bijvoorbeeld door gericht te investeren in industriële bedrijven die inzetten op duurzaamheid en in nutsbedrijven die focussen op hernieuwbare energie’, zegt Ceelen.

De coronacrisis zal de invulling van het concept duurzaamheid wijzigen, menen de fondsenhuizen. Duurzaam beleggen wordt vaak gebundeld onder het acroniem ESG, wat staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid van de onderneming) en Governance (deugdelijk bestuur). Tot voor kort ging demilieucomponent met het leeuwendeel van de aandacht aan de haal. Dat zal volgens de fondsbeheerders veranderen. Er komt veel meer aandacht voor de sociale component.

4/ Technologie is een blijver

De technologieaandelen zwaaien al enkele jaren de scepter op de beurzen. Velen verwijzen naar de internetcrisis van 2001 en naar het gevaar op een correctie. Maar de coronacrisis heeft aangetoond dat technologie een blijver is en zelfs versterkt uit de crisis komt. ‘De evolutie naar meer digitalisering belandde in een versnelling. We hebben een sectorvoorkeur voor technologie. Die voorkeur dekt verschillende ladingen zoals digitalisering, artificiële intelligentie en veiligheid’, zegt D’Haese van Deutsche Bank. 

Giel Maris van Argenta sluit zich daarbij aan. ‘We zagen al jaren een trend naar meer technologische vooruitgang (cloud, cyberveiligheid, medische technologie, digitale consumptie, robotisering). We zien die trend na de coronacrisis nog versnellen.’

5/ Rommelobligaties zijn rommel

Door de lage rente ligt de vergoeding voor kwaliteitsvolle obligaties historisch laag. In hun zoektocht naar rendement hebben veel beleggers obligaties gekocht van emittenten die niet kredietwaardig zijn. Die obligaties gaan door het leven als ‘junk bonds’ (rommelobligaties), hoewel ze vaak de sympathiekere naam ‘high yield’ krijgen.

Riemen vast!

De fondsenhuizen waarschuwen dat de forse correctie, gevolgd door een snel herstel, geen eindpunt is, maar het begin van een volatiele periode. ‘De massa cash in omloop verhoogt de reactiesnelheid van de markten. Daardoor gaat het erg snel en erg ver in beide richtingen. De grote bereidheid tot steun van centraal bankiers en overheden komt neer op een putoptie (een contract dat het recht geeft een aandeel te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs, red.) voor risicovolle beleggingen. Maar dat betekent niet dat de cycliciteit en de volatiliteit weg zijn’, waarschuwt Dirk Thiels van KBC Asset Management. Volgens Steven Steyaert van NN Investment Partners prijzen beleggers nu het meest optimistische postcoronascenario in. ‘Ze mikken op een V-vormig herstel, waarbij de markt in vijf kwartalen tijd een terugkeer naar de precoronawinstniveaus verwacht. Dat zou het snelste winstherstel in zeventig jaar zijn.’

 

‘Er is een goede reden waarom high-yieldobligaties rommelobligaties worden genoemd’, zegt Van Rossem. ‘Wie denkt dat hij een gemiddeld risicoprofiel heeft met 50 procent aandelen en 25 procent high-yieldobligaties, maakt zichzelf iets wijs’, zegt hij. Om die reden horen zulke obligaties volgens Van Rossem thuis in de categorie te vermijden beleggingen. ‘De rendementen zijn onvoldoende om het risico - dat de komende maanden duidelijk wordt - te compenseren.

Ook andere beheerders mijden de obligaties. ‘In deze categorie is het oppassen. Centrale banken verschaffen wel geld, maar dat wil niet zeggen dat de solvabiliteit van alle bedrijven zal verbeteren. De golf van faillissementen moet nog komen’, waarschuwt Ceelen.

Luc Aben van Van Lanschot Bankiers handelt tegendraads. ‘We hebben een voorkeur voor hoogrentende obligaties. Ze krijgen in de Verenigde Staten de steun van de centrale bank. Bovendien is er een sterke focus om de schuldeisers te betalen, bijvoorbeeld via kapitaalverhogingen.’

6/ Houd het hoofd koel

Laat u niet meeslepen door emoties. Het is een basisregel bij beleggen, maar moeilijker gezegd dan gedaan. ‘De belangrijkste les van de coronacrisis is niet toe te geven aan paniek’, zegt Joly. ‘Bij een daling van 10 procent staan sommige beleggers te springen om bij te kopen. Als de markt wegzakt naar -20 procent, willen ze nog wel bijkopen, maar al minder overtuigend. Bij een verlies van 25 procent nemen de ongerustheid en de onzekerheid toe. Van bijkopen is geen sprake meer, integendeel. Als er dan nog eens 10 procent afgaat, kunnen sommigen de zenuwen niet de baas en verkopen ze op het slechtst mogelijke moment. Corona zal de manier van beleggen niet wijzigen’, zegt Joly.

Ook Aben zag de voorbije maanden een bevestiging van een basisregel. ‘Het hoofd koel houden in de meest pessimistische weken is belangrijk. En contrair durven te handelen’. Als de nood het hoogst is, is de redding vaak nabij, meent Deseyn. ‘Onderschat nooit de menselijke vindingrijkheid’, besluit hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud