'Iedere activaklasse is een verzameling van risicopremies'

©AFP

Nu de economische cyclus stilaan op zijn laatste benen loopt, is het voor beleggers wenselijk wat minder risico te nemen in hun portefeuille. Nordea zet met zijn gemengd fonds in op defensieve aandelen, en focust hierbij vooral op de risicopremie.

Tien jaar lang duurt de rally van de Amerikaanse aandelenmarkten nu al. Met dank aan de helpende hand van de Federal Reserve, de aanwezigheid van diverse technologiereuzen en het gunstigere belastingregime dat president Trump invoerde. De economische cyclus loopt echter op zijn einde, daar zijn economen het over eens. De groei van de wereldeconomie vertraagt en de prognoses worden soms fors bijgesteld. De groeivrees deed in het vierde kwartaal een verkoopgolf over de beurzen rollen en meer algemeen is de volatiliteit ook toegenomen.

'Anno 2019 is de marktomgeving veel moeilijker dan in 2017 of 2018'
Christian Lehr
Product Specialist bij Nordea Asset Management

'Anno 2019 is de marktomgeving veel moeilijker dan in 2017 of 2018', zegt Christian Lehr, senior product specialist bij de Scandinavische vermogensbeheerder Nordea Asset Management. ‘In 2018 werden de winstverwachtingen voor bedrijven uit de S&P500-index nog massaal opgetrokken; dit jaar worden de winstprognoses neerwaarts herzien.’ Dat dit voorlopig niet merkbaar is op de beurzen – de S&P 500-index steeg sinds begin dit jaar al met 20,2 procent – komt volgens hem doordat de gerapporteerde resultaten van veel bedrijven beter waren dan verwacht.

In een latecyclusomgeving zijn veel beleggers op zoek naar oplossingen om hun portefeuilles minder risicovol te maken en toch nog een behoorlijk rendement te halen. Nordea AM schuift in dit verband zijn Stable Return Fund naar voor. Dat beleggingsfonds kiest ervoor alleen ‘long’-posities in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten te nemen, maar doet dat wel op een aparte manier. De allocatie gebeurt op basis van de risicopremies, de risicofactoren die extra rendement opleveren in vergelijking met de markt. Bij bedrijfsobligaties is dat bijvoorbeeld de looptijd en de kredietspread. Nordea AM verkiest op risicopremies eerder dan activaklassen te focussen, omdat de risico’s op die manier beter te omschrijven zijn.

Risicopremie

‘Iedere activaklasse is in feite een verzameling van risicopremies. In een eerste stap analyseren wij de activaklassen om er de risicopremies uit te halen. In een tweede stap splitsen wij de rendementsdrijfveren op in twee groepen: defensieve drijfveren die werken wanneer de markt in recessie verkeert en agressieve drijfveren die presteren in een herstellende markt’, legt Lehr uit. In de portefeuille van het Stable Return Fund zit steeds een combinatie van beide, ‘wat een stabiele opwaartse prestatie garandeert los van de economische cycli’. ‘Stable’ verwijst trouwens niet alleen naar het stabiele rendement dat het fonds nastreeft, maar ook naar het beheerteam, dat sinds 2004 grotendeels op post is gebleven.

Het fonds belegt vooral in stabiele aandelen op mature markten en in staatspapier, waarbij het zwaartepunt op Amerikaanse overheidsobligaties ligt. Ook ‘covered bonds’ en groeimarktaandelen hebben een plaats in de portefeuille. Futures op aandelen en obligaties zorgen voor indekking en voor balans. Bij de aandelen hebben de neerwaartse herzieningen van de winstverwachtingen de fondsbeheerder er toe aangezet de positie in defensieve aandelen te verhogen: bedrijven met een bewezen businessmodel die goede resultaten behalen, onafhankelijk van de marktcyclus, en die goed beschermen tegen marktcorrecties en bovendien aantrekkelijk zijn qua waardering. ‘Wij geloven sterk dat de stabiele aandelen in onze portefeuille minder getroffen zullen worden wanneer het tij keert’, argumenteert Lehr.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud