Advertentie
interview

‘Obligaties kunnen puurste vorm van duurzaam beleggen zijn’

Stephen Liberatore. ©Nuveen

‘Uw geld lenen aan een onderneming die er een groen project mee financiert. Duidelijker kan de duurzame impact van uw spaarcenten niet zijn.’ De halve Belg en grondlegger van duurzame obligaties Stephen Liberatore spreekt over de kansen en de risico’s van duurzaam beleggen op de obligatiemarkt.

Duurzaamheid introduceren in de obligatiewereld, Stephen Liberatore weet er alles van. De 51-jarige Amerikaan, de zoon van een in Wallonië geboren moeder, stond als lid van het uitvoerend comité aan de wieg van de ICMA Green Bond Principles Advisory. Dat internationale agentschap maakt labels voor obligaties die duurzame doelstellingen beogen. Liberatore is ook al 17 jaar de duurzame-obligatiespecialist bij Nuveen. Die Amerikaanse vermogensbeheerder, goed voor meer dan 1.000 miljard dollar onder beheer, staat onder meer in voor het beheer van TIAA, het pensioenfonds van de onderwijzers in de Verenigde Staten.

Fonds. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine Fonds brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én de investment professional.

  • Een interview met Patrick Thomson, CEO van J.P. Morgan Asset Management Europe: ‘Niets zo moeilijk voor fondsenhuizen dan kiezen waar je relevant wil zijn’
  • Gemengde fondsen draaien aandelenkraan helemaal open
  • Een interview met Martyn Hole, beleggingsveteraan bij Capital Group: ‘Aandelen beschermen alleen op lange termijn tegen inflatie’

Woensdag 17 november gratis bij De Tijd.

Liberatore beheert 18 miljard dollar aan duurzame obligaties. Daar spreekt hij vol passie over. ‘Duurzame obligaties kunnen de puurste vorm van duurzaam beleggen zijn als een directe link gemaakt kan worden tussen het geld dat je aan de onderneming leent en de duurzame projecten die ermee gefinancierd worden. Dat betekent ook dat u meteen de directe impact van uw investering kent’, zegt hij.

Duurzaam beleggen is nog vaak een vaag begrip. Hoe ziet u de wereld van de duurzame obligaties?

Stephen Liberatore: ‘De toepassing van de ESG-principes (Environment, Social en Governance, red.) is jaren geleden met aandelen begonnen toen beleggers de mogelijkheid zagen om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden door zus of zo te stemmen op de algemene vergadering. In tegenstelling tot aandelen bieden obligaties die mogelijkheid niet, maar ze geven wel de mogelijkheid te bepalen hoe het geleende bedrag wordt gebruikt. Nuveen belegt in vastrentende waarden volgens twee verwante, maar verschillende criteria: ESG-leiderschap en impact. Met ESG-leiderschap zoeken we bedrijven die toonaangevend zijn op het vlak van milieu-, sociale en bestuursfactoren en die het relevantst zijn in hun sector. Bij impactbeleggen zoeken we obligaties die een direct en meetbaar sociaal en/of milieu-resultaat opleveren. Daartoe behoren ook de obligaties met een label. De sterkte van die labels is dat ze een link leggen tussen de lening en het project dat gefinancierd wordt. Je hebt verschillende labels die door de ICMA Green Bond Principles erkend zijn. De grootste en populairste categorie zijn de groene obligaties. Verder zijn er sociale obligaties en de obligaties die groen en sociaal combineren (sustainability bonds). En je hebt de transitieobligaties, obligaties die bedoeld zijn voor bedrijven uit koolstofintensieve sectoren die inzetten op de energietransitie.’

Recent kwamen daar de Sustainability Linked Bonds bij (SLB). Wat stelt dat label voor?

Liberatore: ‘Het is het eerste label voor een obligatie waarbij er geen directe link moet zijn tussen de lening en een duurzaam project. Dat maakt een uitgifte van de obligaties ook eenvoudiger. SLB’s zijn obligaties waarvan de coupon afhangt van de mate waarin de uitgever bepaalde duurzame doelstellingen haalt. Haalt hij die niet, dan moet de uitgever van die obligaties een hogere coupon betalen. Een onderneming kan een obligatie uitgeven en daaraan de doelstelling koppelen de komende vijf jaar jaarlijks 15 procent minder CO₂ uit te stoten. Die doelstelling wordt op een afgesproken moment geëvalueerd. Haalt de onderneming de doelstelling niet, dan stijgt de coupon.’

Op die obligaties is er wel kritiek, ook bij u. Waarom?

Liberatore: ‘Het positieve aan de obligaties is dat ze bedrijven een meer holistische kijk kunnen geven op duurzaamheid. Duurzaamheid moet verder gaan dan één of ander groen project lanceren. De bedoeling is dat we met zijn allen de klimaatdoelstellingen halen. Maar het is ook opletten met de vele SLB’s die gelanceerd worden. We zien soms obligaties waarbij de meting van de doelstelling in het verleden ligt en waarbij de doelstellingen al grotendeels gehaald waren bij de uitgifte. Of obligaties waarbij de doelstellingen pas over vijf jaar worden beoordeeld, soms zelfs na een call date (een datum waarop de obligatie vervroegd terugbetaald kan worden, red.). En dus kunnen de obligaties te vrijblijvend zijn. Het probleem is ook dat obligaties waarvan de doelstellingen niet gehaald worden een reputatierisico kunnen worden. Het creëert besmettingsgevaar voor de andere labels, want een gemiddelde belegger zal niet altijd de verschillen tussen de labels zien. Dat is voor mij een zorg.’

Stephen Liberatore

  • Geboren in 1970.
  • Fondsbeheerder bij het Amerikaanse Nuveen, onder meer beheerder van het pensioenfonds voor onderwijzers TIAA.
  • Een van de eerste leden van het uitvoerend comité van de ICMA Green Bond Principles, dat het label van de groene obligaties lanceerde. Maakt momenteel deel uit van de adviesraad.
  • Een van de adviseurs van de Verenigde Naties voor duurzaam beleggen.
  • Frequent gevraagd voor interviews op Amerikaanse media (Bloomberg, CNBC, The Wall Street Journal).
  • Houder van een MBA in Finance and Operations en een CFA-diploma

Is de paradox van de SLB’s ook niet dat de duurzame belegger beloond wordt als een bedrijf zijn doelstellingen niet haalt en dus niet duurzaam is?

Liberatore: ‘Ja, dat is een ethisch probleem. Het mag niet de bedoeling zijn dat een duurzame belegger hoopt dat het bedrijf faalt in zijn doelstelling.’

Betekent dat dat u SLB’s mijdt?

Liberatore: ‘We hebben nog niet in SLB’s belegd omdat we vinden dat je als beheerder een strenge selectie moet maken. De labels zijn gebaseerd op principes en zijn geen exacte wetenschap. Daarom is het belangrijk dat de fondsbeheerder de obligatie goed analyseert en begrijpt waarvoor de lening dient. Actief beheer is hier zeer belangrijk.’

Hoe groot is de markt van de SLB’s?

Liberatore: ‘Die is vrij beperkt in vergelijking met de groene obligaties. Sinds begin dit jaar werd voor 70 miljoen dollar aan SLB’s uitgegeven, tegenover 425 miljoen aan groene obligaties. Die laatste blijven de grootste groep met 1.200 miljard dollar onder beheer, tegenover 400 miljoen euro voor sustainability obligaties en 350 miljoen voor sociale obligaties. Ik verwacht wel een forse groei van de sustainability obligaties, de combinatie van groen en sociaal. We zien er almaar meer voorbeelden van. Onlangs was er de lancering van een mobilhomepark in Californië. Het is gevestigd in een streek met veel wijngaarden, waar het duur is om te wonen. Via een obligatielening werd een park met 350 betaalbare wooneenheden gebouwd. Dat zijn er meer dan de gemeente de voorbije 20 jaar heeft gezet. Het resultaat is dat 87 procent van de bewoners van het park mensen met een laag inkomen zijn. Het project werd gecombineerd met de installatie van een zonne-energiepark. Daardoor neemt de energiefactuur met 90 procent af.’

Ik verwacht wel een forse groei van de sustainability obligaties, de combinatie van groen en sociaal.

Moeten beleggers duurzame obligaties kopen voor het rendement?

Liberatore: ‘Bij het begin van mijn loopbaan was ESG vooral gericht op uitsluiting. Wie duurzaam belegde, belegde niet in oliebedrijven. Dat betekende dat je het minder goed deed dan de markt als de oliebedrijven goed presteerden. Vandaag beleggen we in alle sectoren en proberen we bedrijven tot meer duurzaamheid aan te zetten. Meer nog, we zien dat bedrijven uit vervuilende sectoren almaar meer met ons, beleggers, willen spreken om ons te overtuigen dat ze de duurzame weg zijn ingeslagen. Dat schept mogelijkheden om engagement te creëren en impact te hebben. Sinds begin dit jaar hebben mijn team en ik 139 unieke engagementvergaderingen gehad met bedrijven. En vorige week mocht ik spreken op een rondetafel van financieel directeurs van oliegroepen. Dat was een primeur voor mij.’

Dat de oliegroepen de grootste investeerders in de energietransitie zijn, is te weinig geweten.
Stephen Liberatore
Specialist duurzame obligaties Nuveen

Gaan we snel genoeg in de energietransitie?

Liberatore: ‘Nee, wellicht niet. Het is en blijft een immense uitdaging om de klimaatdoelstellingen te halen, met schattingen van de Verenigde Naties die stellen dat we jaarlijks 5.000 tot 7.000 miljard dollar nodig hebben om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Maar we evolueren wel en we mogen de inspanningen niet onderschatten. Dat de oliegroepen de grootste investeerders zijn in de energietransitie, is te weinig geweten. Het zijn heus niet alleen woorden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud