netto

Pensioenspaarfondsen beleggen nog niet in private equity of infrastructuur

©BELGAIMAGE

In april breidde de wetgever de mogelijkheid voor pensioenspaarfondsen uit om ook in niet-beursgenoteerde aandelen (private equity) of infrastructuur te beleggen. Maar van die bijkomende vrijheid maakt tot nu toe nog geen enkele beheerder gebruik.

De uitbreiding om ook in private equity en infrastructuur te beleggen heeft enkele voordelen. 'Die activa bieden niet alleen diversificatie in een portefeuille, ze zijn ook typische langetermijninstrumenten. Bovendien kunnen de pensioenspaarders zo een hoger pensioenkapitaal opbouwen’, klonk het bij de indieners van het wetsvoorstel. Met de uitbreiding werd bovendien een gelijk speelveld met de bedrijfspensioenfondsen gecreëerd. Die fondsen, waarin werknemers van een bedrijf in beleggen voor hun aanvullend pensioen, kunnen wel al lang beleggen in private equity en in infrastructuur.

Rechtstreeks beleggen in private equity en infrastructuur zou een belangrijk liquiditeits- risico voor onze pensioenspaarders met zich meebrengen.
Paul Beller
beheerder Pricos

Hoewel de wijziging er mee op vraag van de beheerders is gekomen, lijkt het enthousiasme bij hen al wat getemperd. Geen enkele beheerder heeft al van de mogelijkheid gebruikgemaakt, leert een rondvraag.

‘Voorlopig gaan we dat niet doen’, zegt Paul Beller, beheerder van de Pricos-fondsen van KBC. ‘De belangrijkste reden is dat er enkel rechtstreeks in private equity en infrastructuur kan worden belegd. Dat zou een belangrijk liquiditeitsrisico voor het fonds én voor onze pensioenspaarders met zich meebrengen.’

Ook Capfi Delen Asset Management, de beheerder van Hermes Pensioenfonds en Interbeurs Hermes Pensioenfonds, verwijst naar de liquiditeit. ‘We willen vasthouden aan onze basisfilosofie: liquiditeit is van primordiaal belang. Dat is nog meer het geval nu we steeds verder gaan in de al verlengde economische cyclus. Bovendien wordt voor vastrentende beleggingen al gekeken naar minder liquide delen van de markt’, zegt Paul De Meyer. Volgens de beheerder zijn er andere mogelijkheden om in infrastructuur te beleggen. ‘Al voor de wetswijziging belegden we in infrastructuur en in vastgoed via liquide beursgenoteerde aandelen als TINC en Care Property Invest’, zegt hij.

Voor de beheerder van Star Fund, het pensioenspaarfonds van ING, speelt een andere reden. ‘Star Fund is een duurzaam pensioenspaarfonds en dat label willen we behouden. Om dat te bewerkstelligen moeten we elke lijn in het fonds beoordelen op haar duurzaam karakter. Voor private equity en infrastructuur vraagt dat veel meer tijd en energie dan voor klassieke aandelen omdat de informatie moeilijker toegankelijk is’, zegt beheerder Pierre Nicolas.

Analyse

Bart Van Poucke, die de pensioenspaarfondsen van BNP Paribas Fortis beheert, doet de deur voor private equity en infrastructuur nog niet dicht. ‘Tot op heden hebben we van die mogelijkheid nog geen gebruikgemaakt. Alvorens de stap te kunnen zetten, willen we de tijd nemen om een aantal investeringsmogelijkheden in die gebieden goed te analyseren. Het is moeilijk daar een exacte timing op te plakken’, zegt hij.

Fonds

Nu woensdag 18/09, gratis bij De Tijd

Magazine fondsen met onder meer: 

Interview | ‘Fondsen hebben nood aan eenvoudige fiscaliteit om geld op spaarboekjes te activeren’, Myriam Vanneste - Topvrouw Europese fondsenfederatie

+ Extra dossier: Gemengde fondsen

Ook Belfius bestudeert nog de mogelijkheden. ‘Het kan een interessante niche zijn, maar de kans is klein dat onze fondsen daar op korte termijn 10 procent in investeren’, luidt het.

Johan Van Geeteruyen van het Argenta Pensioenspaarfonds sluit een investering in de nieuwe activa niet uit. ‘Het ligt ter studie en er worden de komende weken zowel operationeel als juridisch knopen doorgehakt’, zegt hij.

Geldmarktfondsen

De wetsuitbreiding beperkte zich trouwens niet tot de toegang tot private equity. Sinds het voorjaar krijgen beheerders nog enkele andere bijkomende mogelijkheden. Pensioenspaarfondsen mogen hun liquide middelen ook beleggen in geldmarktfondsen. Zo kunnen ze ontsnappen aan de negatieve rentes wanneer ze cash deponeren bij banken. Voorts kunnen de fondsen wisselkoersrisico’s indekken via futures of valutatermijncontracten.

Van die uitbreiding maken de beheerders wel al gebruik. ‘We doen dat omdat pensioenspaarders voordeel halen uit extra spreiding en een daling van het wisselkoersrisico’, luidt het bij KBC.

Ook BNP Paribas Fortis heeft al wijzigingen doorgevoerd. ‘We hebben onze cashposities die in euro noteren geïnvesteerd in geldmarktfondsen om de impact van de negatieve rente te minimaliseren’, zegt Bart Van Poucke.

Spreidingsregels

Al bij al blijven pensioenspaarfondsen onderworpen aan strikte spreidingsregels. Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat maximaal 70 procent van de aandelenportefeuille belegd mag worden in Europese aandelen met een marktkapitalisatie groter dan 1 miljard euro, maximaal 30 procent in Europese aandelen met een kleine marktkapitalisatie en maximaal 20 procent mag worden belegd in niet-Europese aandelen. Die niet-Europese landen moeten wel deel uitmaken van de OESO, zodat pensioenspaarfondsen de facto amper in groeilanden kunnen beleggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud