interview

'Voor onze defensieve korf spelen we meer in op wisselkoersen'

Karsten Bierre. ©doc

Door de lage rente is het niet langer mogelijk om met kwalitatief staatspapier voldoende rendement te halen. Nordea stelde daarom een flexibel obligatiefonds samen dat een lager risico combineert met een redelijk rendement. In deze coronatijden lijkt het vrij goed stand te houden.

1. Welke oplossing biedt Nordea AM voor de lage rente? 

Karsten Bierre: ‘In 2013 hebben we het Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund gelanceerd. Het doel was een geoptimaliseerde obligatieportefeuille samen te stellen met een laag risiconiveau die over een volledige investeringscyclus een gemiddeld rendement biedt dat ongeveer 200 basispunten hoger is dan wat cash opbrengt. We legden onszelf geen beperkingen op. Om het risico in evenwicht te houden namen we in de portefeuille zowel activa op die goed presteren in een stierenmarkt als activa die het goed doen in een berenmarkt. Het rendement van een klassieke defensieve component als de Duitse tienjarige staatsobligatie is de voorbije jaren echter stelselmatig gedaald en is nu zelfs negatief. Daarom moeten we flexibeler zijn aan de defensieve kant. Dat doen we door actief in te spelen op wisselkoersen. Een voorbeeld is de Zweedse kroon tegenover de Noorse kroon. De Zweedse kroon zal vaak beter presteren in economisch moeilijker tijden dan de Noorse, die aan de olieprijs gekoppeld is.’

2. De coronacrisis heeft de wereld verrast en de economie hard getroffen. Hoe hebt u met dit fonds gereageerd?

Bierre: ‘Toen de coronacrisis uitbrak, waren we defensief gepositioneerd. We vonden dat de credit spreads (het renteverschil tegenover staatspapier, red.) bij bedrijfsobligaties te laag waren om een faire compensatie te bieden voor de toenemende risico’s. Daarom hadden we begin dit jaar onze blootstelling aan bedrijfsobligaties verminderd. Toen de coronacrisis uitbrak, zagen we enerzijds rentevoeten van overheidsobligaties die niets deden en anderzijds credit spreads die fors stegen door de bezorgdheid over de ongeziene impact van de epidemie. We hebben toen onze blootstelling aan bedrijfsobligaties aanzienlijk opgedreven ten nadele van onze posities in de groeimarkten. Die landen hebben niet dezelfde mogelijkheden als de VS of Europa om met een combinatie van begrotings- en monetair beleid hun economie te stimuleren. De massale steunprogramma’s in de westerse landen vormden een basis om meer risico toe te voegen aan onze portefeuille.’

3. Wie belegt in uw fonds?

Bierre: ‘De voornaamste klanten van het Flexible Fixed Income Fund zijn institutionelen die op zoek zijn naar een defensief product met een redelijk rendement. Ook retailklanten investeren in het fonds. Almaar meer banken rekenen vermogende klanten vanaf een bepaald bedrag aan deposito’s een strafrente aan. Voor die mensen kan een obligatiefonds soelaas bieden.

Ons flexibele obligatiefonds behaalde sinds de lancering in mei 2013 een gecumuleerd rendement van 8,7 procent. De voorbije vijf jaar was dat 3,4 procent. Vorig jaar behaalden we een rendement van 4,7 procent, maar 2019 was een uitzonderlijk jaar waarin nagenoeg alle activaklassen goed presteerden. Na het woelige eerste kwartaal van 2020, met vooral een moeilijke maand maart door de uitdijende coronacrisis, zaten we aan -0,97 procent. Dankzij aanpassingen aan onze portefeuille was het verlies begin mei teruggebracht tot 0,58 procent.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud