‘Wie een inkomen wil, kan niet anders dan naar aandelen kijken'

©rv

‘Vroeger was het eenvoudig. Koop wat obligaties en u had een mooi inkomen. Vandaag is dividendrendement nodig om een jaarlijks inkomen uit uw beleggingen te halen.’ Dat zegt Lewis Aubrey-Johnson, hoofd vastrentende fondsen bij Invesco.

1. Hoe moeilijk is het om in deze lagerenteomgeving rendement te halen?
Lewis Aubrey-Johnson: ‘Eind jaren 90 volstond het te beleggen in lokale vastrentende effecten om een degelijk inkomen te realiseren. Wie dat vandaag wil, moet naar het dividendrendement van aandelen kijken. Voor veel bedrijven ligt dat hoger dan het rendement op hun obligaties. In ons Global Income Fund, een gemengd fonds, staan aandelen vandaag in voor 37 procent, maar ze vertegenwoordigen 58 procent van de inkomsten. De belangrijkste twee aandelen in het fonds eind augustus waren bedrijven uit de energiesector. Chevron is een geïntegreerde oliespeler in de VS die met een dividendrendement van 4 procent noteert. De tweede positie is Royal Dutch Shell, dat een dividendrendement kent van 6,8 procent. Ter vergelijking, de obligaties van Royal Dutch Shell noteren aan negatieve rentes.’

2. Naar welk type obligaties kijkt u in uw gemengde fondsen?
Aubrey-Johnson: ‘We kijken naar drie types obligaties. Ten eerste de achtergestelde obligaties van banken. De kapitaalratio’s van banken zijn de voorbije jaren sterker geworden. Een voorbeeld is de obligatie van de Italiaanse bank Unicredit, die een jaarlijks rendement tot eindvervaldag oplevert van 7,9 procent. Ten tweede kijken we naar hoogrentende bedrijfsobligaties, zoals die van de hotelgroep Radisson. De obligaties noteren tegen een rendement van 4,2 procent. Ten slotte kijken we naar groeimarktobligaties. Voorbeelden zijn de overheidsobligaties van Indonesië, die, uitgedrukt in dollar, een rendement van 3 procent voorleggen. We geloven in dat land. De inflatie is er laag, het heeft een goede kredietrating en het is hervormingsgezind. Die globale blik is trouwens een tweede belangrijke noodzaak om rendement te halen. Enkel de lokale markt bespelen volstaat niet meer.’

3. Heeft die verschuiving het risicoprofiel van het fonds niet gewijzigd?
Aubrey-Johnson: ‘We hebben het voorbije jaar het risicoprofiel stap voor stap verlaagd, zelfs als dat ten koste ging van inkomen. De reden was dat de risico-rendementsverhouding verslechterd was door de fors gedaalde rentes. De juiste balans vinden tussen kapitaalbehoud en inkomensgeneratie is een continu dilemma. Op dit moment zijn de rentevoordelen die we krijgen door risico te nemen niet altijd groot. We hebben geen idee hoe de obligatiemarkten zullen evolueren, maar we geloven wel dat een actief en flexibel beheer van obligaties noodzakelijk is om door deze onzekere tijden te navigeren. We willen ook vasthouden aan ons risicobeheer. Het Global Income Fund noteert op het vlak van risicogewogen return bij de 10 procent beste fondsen in zijn categorie.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud