‘België blinkt uit in een wereld van stagnatie'

©Photo News

Ons land zal uitblinken in een lange periode van zwakke groei. Dat besluit de Franse kredietverzekeraar Coface uit een vergelijking van het OESO-clubje.

België vormt samen met Duitsland, Nederland, Zuid-Korea en Zwitserland een select clubje landen dat zich minder zorgen moet maken als de wereldeconomie het komende decennium blijft slabakken. Tot die opmerkelijke conclusie komt Coface, een van de drie grote kredietverzekeraars ter wereld, in zijn rapport ‘Advanced countries: stagnation is not destiny for all of them.’

Sommige landen zullen zich net onderscheiden in dat kwetsbare wereldwijde economische landschap
Coface

De Franse economen stellen vast dat de wereldeconomie zeven jaar na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers nog steeds een pak trager groeit dan voordien. Veel economen menen zelfs dat die stagnatie – een lange periode van lage groei - nog een tijd de wereld zal domineren.  

Alleen: ‘Niet alle ontwikkelde economieën zijn even kwetsbaar en sommige zullen zich net onderscheiden in dat kwetsbare wereldwijde economische landschap’, aldus Coface. ‘Het zijn landen die niet alleen lagere groeicijfers kunnen vermijden, maar in tegendeel zelfs sneller kunnen groeien de komende tien jaar.’  

Hogere rating

Het goede rapport is een opsteker voor ons land, dat in veel internationale vergelijkingen maar al te vaak in de grijze middenmoot blijft steken. De uitkomst van het onderzoek was ook een belangrijke reden waarom Coface de rating voor ons land verhoogde van A3 naar A2, de op een na hoogste score.

‘Concreet betekent dat dat we de kans op betalingsproblemen bij Belgische bedrijven kleiner inschatten’, stelt woordvoerder Gert Lambrecht. ‘We hebben nu meer vertrouwen in de Belgische economie, en dus ook in de ondernemingen.’

Pluimen op de hoed

Het onderzoek vergelijkt 34 geïndustrialiseerde landen, verenigd in de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO), op het vlak van demografie en innovatie, ‘factoren die de groei op lange termijn bepalen’. De overige drie criteria – ongelijkheid, schulden en handel – hebben meer betrekking op de huidige crisis (zie tabel onderaan).

Ons land scoort goede punten op het vlak van demografie, omdat de beroepsbevolking niet alleen groeit, maar in de crisisjaren zelfs sneller is toegenomen dan de jaren voordien. En ook op het vlak van handel, omdat we een van de meest open economieën van het rijke landen clubje hebben en profiteren van onze ligging in het hart van Europa.

De kleinere ongelijkheid is de economische groei in België ten goede gekomen
Coface

Opvallend is dat ook ongelijkheid een belangrijke gewicht krijgt in de analyse. Volgens de onderzoekers neemt de ongelijkheid in sommige OESO-landen zo’n omvang aan dat de groei er door belemmerd wordt. Ten eerste omdat het verarmde deel van de bevolking niet dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Ten tweede omdat ongelijkheid tot meer schulden leidt, en dus een risico voor de financiële stabiliteit inhoudt. In ons land is de ongelijkheid niet alleen veel kleiner dan het OESO-gemiddelde, de kloof is recent ook verkleind. ‘Dat is de groei in België ten goede gekomen’, leest het rapport.

Pijnpunten

Voor innovatie krijgt België maar een gemiddelde score. We scoren nog relatief goed op het vlak van nieuwe technologieën, vooral met onze biotechcluster. Maar de voornaamste minpunten zijn enerzijds de beperkte overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. ‘Al is er geen sluitend bewijs dat publiek geld ook de private sector tot investeringen aanzet.' En anderzijds de beperkte investeringen van durfkapitaalfondsen in ons land.

Ook de schulden blijven traditioneel een pijnpunt voor ons land. Al merkt Coface op dat de overheidsschuld vanaf dit jaar geleidelijk kan beginnen dalen door het regeringsbeleid. En vooral dat de gezinnen met 56 procent van het bruto binnenlands product zeer weinig schulden torsen.  

©(rv)

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect