Coöperatie Alterfin verslikt zich in koffiebonen en sesamzaad

©AFP

Kleine boeren helpen met kredieten houdt risico’s in. Alterfin heeft die de voorbije jaren niet altijd goed ingeschat. De Belgische coöperanten zijn de dupe en krijgen geen dividend.

Alterfin is een erkend ontwikkelingsfonds dat kredieten verstrekt aan microfinancieringsinstellingen en duurzame landbouwprojecten. De coöperatie doet dat al ruim 20 jaar, tot tevredenheid van 80.000 gezinnen van landbouwers en kleine ondernemers in Latijns-Amerika én tot genoegen van de 6.000 cooperanten die al die jaren een behoorlijk stabiel dividend ontvingen. Daar is nu een einde aan gekomen.

Wie erin zit, kan blijven, maar ik zou geen nieuwe aandelen van Alterfin meer kopen.
randy van der auwera
analist invest (test-aankoop)

De coöperatie moest over 2016 een forse provisie boeken op een krediet aan een sesamproducent in Paraguay (1,04 miljoen). Alterfin vermoedt fraude en heeft een rechtszaak aangespannen, maar de kans dat de coöperatie haar centen recupereert, is klein. Samen met nog twaalf andere wanbetalingen, allemaal uit de periode 2011-2014, resulteerde dat in een waardevermindering van 2,32 miljoen en een nettoverlies van 0,88 miljoen. Vooral koffieboeren hadden het lastig.

Niet verrassend wordt het dividend geschrapt, al kan Alterfin volgens de statuten ‘winst’ uitkeren, zelfs als die er niet is. Het is de eerste keer dat de cvba geen dividend betaalt, zegt Randy Van der Auwera, analist bij Invest, het beleggingsblad van Test-Aankoop. De voorbije drie jaar schommelde het dividendrendement rond 1,5 procent. Dat en de fiscale voordelen (lees kader), boven op het goed gevoel van een ethisch verantwoorde investering, lokte tot nu toe bijna 6.000 privé-investeerders.

Het probleem van provisies of waardeverminderingen bij Alterfin is niet nieuw. In 2014 bedroegen die al 0,88 miljoen, in 2015 verdubbelden ze tot 1,60 miljoen en vorig jaar liepen ze dus op tot 2,32 miljoen. ‘In 2014 stelde het bestuur vast dat het beheer van de dossiers op verschillende vlakken leemtes vertoonde’, stelt algemeen directeur Jean-Marc Debrico. Die vaststelling en de aanstelling van de Fransman begin 2015 aan het hoofd van het bedrijf staan allicht niet los van elkaar.

Fiscale voordelen

Wie een coöperatief aandeel van een erkend ontwikkelingsfonds als Incofin, BRS Finance of Alterfin koopt, krijgt een belastingvermindering van 5 procent op zijn investering.

Daaraan zijn vier voorwaarden gekoppeld:

> de minimumstorting voor 2017 bedraagt 437,50 euro of zeven aandelen van 62,50 euro in het geval van Alterfin.

> de belastingvermindering voor 2017 bedraagt hoogstens 320 euro, wat overeenkomt met 103 Alterfin-aandelen.

> de aandelen moeten minstens vijf jaar in uw bezit blijven en de vermindering geldt enkel voor aandelen op uw naam.

Voor privéaandeelhouders is het dividend vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste schijf van 190 euro. Daarboven geldt het normale tarief van 30 procent.

Alterfin betaalde sinds 2000 telkens een dividend van minstens 1 procent. In de jaren 2008 en 2009 liep dat op tot 4 procent. Over 2016 wordt voor de eerste keer in de geschiedenis van de vennootschap geen dividend betaald.

Sindsdien moest slechts op één dossier van na 2014 een provisie geboekt worden. ‘We bleven trouw aan onze missie: het verstrekken van kredieten aan duurzame landbouw en microfinancierders. Daarvoor kregen we de steun van onze coöperanten. Maar een meer professionele aanpak (boekenonderzoek, monitoring, recovering) en een betere spreiding van onze risico’s drong zich op’, klinkt het eufemistisch.

Tot voor Debrico’s komst zat meer dan 30 procent van de leningen bij koffieboeren en -plantages. Dat is intussen gezakt naar 18 procent. Bovendien was bijna 85 procent van de dossiers gelinkt aan Latijns-Amerika. Dat is afgebouwd tot 72 procent en ‘tegen 2020 willen we een gelijke verdeling tussen Latijns-Amerika enerzijds en Afrika en Azië anderzijds’, zegt Debrico. Bovendien is de spreiding in Zuid-Amerika zelf ook groter geworden.

Debrico vreest niet dat de bestaande coöperanten hun aandelen zullen verkopen na de dividendschrapping, ‘al is het maar omdat ze dan een belangrijk fiscaal voordeel verliezen’. Van der Auwera raadt dat ook niet aan. De analist adviseert wel niet meer in te tekenen op nieuwe aandelen omdat er op korte termijn geen dividend inzit. Debrico toont daar begrip voor: ‘Het is nu aan ons te bewijzen dat we weer rendabel kunnen worden.’ Dit jaar rekent hij weer op winst voor belastingen.

Zelfs als er dit jaar geen of weinig vers kapitaal bijkomt, ziet Debrico geen probleem voor nieuwe dossiers. ‘We hebben nog een marge en bovendien een lage schuldenlast en onze specialiteit zijn kleine projecten van 0,3 à 0,4 miljoen euro.’ Van een continuïteitsprobleem is hoegenaamd geen sprake, iets wat ook Van der Auwera beaamt. De analist wijst er wel op dat de investeerder niet mag vergeten dat het om risicokapitaal gaat. Einde 2016 beschikte Alterfin over 58,1 miljoen euro kapitaal van 5.917 vennoten, van wie 5.704 privéaandeelhouders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud