Advertentie
netto

Hoe wordt de effectentaks concreet ingehouden?

Johan Van Overtveldt. ©Dieter Telemans

De effectentaks wordt jaarlijks geïnd op 1 oktober, op basis van vier metingen. Dat leert een voorontwerp van wet. Bij een rekening in onverdeeldheid zullen vaak correcties volgen.

De berekening van de effectentaks, waartoe de regering in het Zomerakkoord besloot, zal simpeler verlopen dan beschreven in de notificaties. Daarin was sprake van 24 meetpunten: telkens op de eerste en op de laatste dag van elke maand van het jaar.

Met het grote aantal meetpunten wilde de regering allicht vermijden dat beleggers proberen op het meetpunt onder de drempel van 500.000 euro te zakken. Wie meer dan een half miljoen euro aan beursgenoteerde aandelen en gelijk welke obligaties en fondsen bezit, betaalt vanaf volgend jaar 0,15 procent taks.

Partners in een gezin

Voor de praktische haalbaarheid is de regering overgeschakeld op vier meetpunten, telkens op het einde van het kwartaal. De referentieperiode waarover de taks wordt berekend loopt jaarlijks van 1 oktober tot 30 september.

In 2018 wordt per uitzondering gewerkt met een kortere periode van 1 januari tot en met 30 september. Als de gemiddelde waarde van de rekening op de vier metingen (begin januari, eind maart, eind juni, eind september) boven 500.000 euro ligt, dan houdt de bank de belasting in op 1 oktober.

Als twee partners uit een gezin 600.000 euro op een effectenrekeningen hebben staan, waarvan ze allebei titularis zijn, dan houdt de bank geen taks in. De waarde op de rekening wordt gedeeld door het aantal titularissen. Daarbij gaat de bank er altijd van uit dat de titularissen een gelijk deel hebben. Later kunnen echter correcties volgen.

Bij een onverdeeldheid van 60/40 bijvoorbeeld zal de ene 10 procentpunt te veel taksen betalen, en de andere 10 procentpunt te weinig. Als op die rekening precies 1 miljoen euro staat, heeft de 40 procent-partij zelfs onterecht belasting betaald. Na het indienen van bewijzen volgt een correctie door de administratie.

Ongelijke verdeling

Zo zijn er nog talloze andere voorbeelden waarbij correcties kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: een koppel is getrouwd onder het wettelijk stelsel maar de effectenrekening staat slechts op één naam, de vrouw.

Als de waarde van de effectenrekening 1,2 miljoen euro bedraagt, dan gaat bij de vrouw 1.800 euro van de rekening. Echter, door het huwelijksstelsel heeft de vrouw slechts recht op 600.000 euro. Ook hier kan een correctie plaatsvinden bij de administratie, ten voordele van de vrouw en ten nadele van de man.

Een gelijkaardige correctie kan gebeuren als de rekening op twee namen staat, maar in het huwelijkscontract een ongelijke verdeling is afgesproken van 70/30 procent. De bank gaat namelijk uit van 50/50.

In geval van vruchtgebruik op een effectenrekening is het de vruchtgebruiker die betaalt, ook al is de titularis de naakte eigenaar. Ook als beiden titularis zijn, betaalt enkel de vruchtgebruiker.

Als iemand meer dan 500.000 euro bezit via effectenrekeningen bij meerdere banken, dan kan die de banken laten weten dat de taks mag worden ingehouden.

De administratie krijgt bovendien een mogelijkheid om extra inlichtingen te vragen. ‘Voor elk gebrek aan mededeling (...) kan een geldboete tot 1.250 euro opgelegd worden’, staat in het voorontwerp.

Wie klant is bij een buitenlandse bank die de taks zelf niet inhoudt, moet zelf de belastingen berekenen en betalen via een aangifte. Wie dat ter kwader trouw niet, laattijdig of onnauwkeurig doet, riskeert een forse boete: een verhoging van de taks tot 200 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud