Pensioenfondsen kennen slechtste jaar sinds 2008

Een koppel gepensioneerden aan de kust. ©Stéphane Renard

De beleggingsportefeuilles van de Belgische pensioenfondsen boekten in 2018 een verlies van gemiddeld 3,2 procent.

De pensioenfondsen hebben, net als veel andere beleggers, een slecht jaar achter de rug. Hun beleggingsportefeuille boekte in 2018 een rendement van -3,2 procent, zegt PensioPlus, de vereniging van de Belgische pensioenfondsen. Het reëel rendement, na aftrek van inflatie, bedroeg -5,6 procent.

De negatieve rendementen zijn geen verrassing, want 2018 was een slecht jaar voor de financiële markten. De meeste aandelenmarkten kregen klappen omdat de groeivooruitzichten verslechterden. Ook sommige obligatiemarkten sloten het jaar af met verlies.

PensioPlus relativeert het negatief rendement. 'Dit is een weinigzeggende momentopname. Sinds begin dit jaar kenden de beurzen een fors herstel, waardoor dit deficit reeds hersteld is.'

Lange termijn

Op lange termijn presteren de pensioenfondsen veel beter. Ze boekten sinds 1985 een rendement van gemiddeld 6,5 procent per jaar. Het reëel rendement bedroeg gemiddeld 4,4 procent per jaar. De koopkracht van geld dat pensioenfondsen in 1985 hebben geïnvesteerd is sindsdien verviervoudigd.

De pensioenfondsen investeren gemiddeld 48 procent van hun activa in obligaties en 37 procent in aandelen. Ze beleggen de rest in vastgoed, cash en andere activa.

'De resultaten van een Europese stresstest tonen aan dat de Belgische pensioenfondsen ook onder extreme omstandigheden standhouden', beklemtoont PensioPlus. De fundingratio's - de verhouding tussen de activa en de verplichtingen van de pensioenfondsen - bedragen 137 procent op korte termijn en 114 procent op lange termijn.

Via het pensioenfonds of de groepsverzekering van hun werkgever kunnen loontrekkenden een aanvullend pensioen opbouwen. Dat is de tweede pensioenpijler. De eerste pijler is het wettelijk pensioen, de derde pijler het individueel pensioensparen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud