netto

Belgische taks effecten aan toonder onwettig

De taks die de Belgische staat in 2012 en 2013 heeft geheven bij de afschaffing van de effecten aan toonder, is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag beslist. België riskeert beleggers te moeten vergoeden voor de onterecht geïnde bedragen.

In 2005 besliste de Belgische staat om de effecten aan toonder (papieren effecten) af te schaffen. Vanaf 2008 was het niet meer mogelijk om effecten aan toonder uit te geven. Houders van die effecten werden verplicht om ze om te zetten naar gedematerialiseerde effecten (op een effectenrekening)voor einde 2013.

Bij die automatische omzetting heeft de Belgische staat een taks geheven. Het ging om een tarief van 1 procent voor omzetting in 2012 en 2 procent bij omzetting in 2013. Het ging om uitzonderlijke begrotingsmaatregel die werd ingevoerd door de regering Di Rupo einde 2011. Maar die taks is in strijd met het Europees recht, zegt het Hof van Justitie in een uitspraak donderdag.

'De omzettingstaks komt erop neer dat een belasting wordt geheven op de uitgifte zelf van een effect voor zover deze integrerend deel uitmaakt van een globale verrichting voor het bijeenbrengen van kapitaal. Het gevolg is dat afbreuk wordt gedaan aan de nuttige werking van de richtlijn ter bevordering van het vrije kapitaalverkeer', klinkt het.

De zaak werd aanhangig gemaakt door een Belgische dame bij het Grondwettelijk Hof. Die instantie heeft daarover vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. 'Het is een voordeel dat de vraag gesteld werd door het Grondwettelijk Hof', zegt perswoordvoerder Stefaan van der Jeught. 'Het Europees Hof heeft namelijk niet de bevoegdheid om een nationale wet te vernietigen en de gevolgen te bepalen van een uitspraak. Maar het Grondwettelijk Hof is wel verplicht om het Europees advies te volgen.

Voor de Belgische staat gaat het niet om een groot bedrag. Er werd gerekend op een opbrengst van 6 miljoen euro in 2013.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud