ECB ziet geen alternatief voor 'bazooka'

ECB-vvoorzitter Mario Draghi. ©EPA

Een 'grote meerderheid' van de bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) is ervan overtuigd dat de aankoop van staatsobligaties, de zogenaamde 'bazooka', de enige optie was die overbleef om de economie meer zuurstof te geven. Dat blijkt uit de notulen van de ECB-vergadering van 22 januari.

De ECB publiceerde donderdag voor het eerst notulen van haar bestuursvergadering over het monetair beleid. Zij besliste op 22 januari minstens 1.140 miljard euro in de economie te pompen tussen maart 2015 en september 2016, vooral via de aankoop van staatsobligaties. Die groter dan verwachte geldinjectie moet de te lage inflatie en economische groei opkrikken.

'De aankoop van staatsobligaties leek het enige overblijvende instrument dat voldoende krachtig was om de noodzakelijke monetaire stimulans te realiseren', zegt de ECB. De bestuurders vreesden dat de bestaande programma's zouden tekortschieten.

Vierjaarskredieten

De aankoop van staatsobligaties leek het enige overblijvende instrument dat voldoende krachtig was om de noodzakelijke monetaire stimulans te realiseren.
ECB

De ECB had voordien al beloofd dat ze haar balanstotaal met 1.000 miljard euro zou verhogen. Ze wilde die doelstelling bereiken met goedkope vierjaarskredieten aan de banken en de aankoop van gedekte bankobligaties en herverpakte kredieten.

Maar vrij snel bleek dat die maatregelen niet zouden volstaan. De banken hadden relatief weinig interesse voor de vierjaarskredieten en de markten van de gedekte obligaties en herverpakte kredieten bleken te klein om voldoende geld in de economie te injecteren.

Politieke druk

De verslagen van de ECB geven in tegenstelling tot de notulen van de Amerikaanse en Britse centrale banken geen informatie over de standpunten van de individuele bestuurders. De ECB wil voorkomen dat zij worden geconfronteerd met politieke druk in eigen land. ECB-voorzitter Mario Draghi zei dat geen stemming werd gehouden, maar er lekte uit dat 5 van de 21 stemgerechtigde bestuurders tegen een aankoop van staatsobligaties waren.

'Er werden door sommige leden argumenten voor een afwachtende houding naar voor gebracht', signaleren de notulen. 'De aankoop van staatsobligaties zou een noodinstrument moeten zijn van het monetair beleid, dat alleen als ultieme maatregel in een extreem slecht scenario mag worden gebruikt', beklemtoonden de tegenstanders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud