Beleggers betalen taks op kapitaalvermindering Akzo Nobel

De hoofdzetel van Akzo Nobel. ©REUTERS

Klanten van onlinebank Binck zullen roerende voorheffing betalen op het volledige uitgekeerde bedrag, hoewel een kapitaalvermindering vaak minstens gedeeltelijk belastingvrij is.

De Nederlandse verfreus Akzo Nobel vermindert op donderdag 24 januari haar kapitaal met 8,78 euro per aandeel. Dat komt overeen met 2 miljard euro. De uitkering is een complexe drietrapsraket om ze fiscaal voordelig te laten verlopen. Beleggers betalen in Nederland geen roerende voorheffing.

In België waren kapitaalverminderingen tot en met 2017 doorgaans vrijgesteld van roerende voorheffing. Vanaf 2018 is een kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk onderworpen aan roerende voorheffing als de uitkerende vennootschap naast werkelijk gestort kapitaal ook belaste reserves heeft, zegt Binck. Of de belaste reserves al dan niet geïncorporeerd zijn in het kapitaal is van geen belang.

Belgische ondernemingen delen sinds deze wetswijziging meestal mee in welke mate een kapitaalvermindering onderworpen is aan roerende voorheffing. Buitenlandse bedrijven communiceren daar vaak niet over. Binck zegt dat het in die gevallen de facto verplicht is roerende voorheffing te innen op de volledige uitkering.

België versus Nederland

Akzo Nobel communiceert volgens Binck alleen over de fiscale behandeling in eigen land. De Nederlandse onderneming verstrekt dus geen informatie die relevant is voor de Belgische fiscaliteit.

KBC zegt dat het voorlopig over te weinig informatie beschikt om uitsluitsel te kunnen geven over de toepassing van de roerende voorheffing. Het verwacht volgende week meer nieuws. De andere banken antwoordden niet op de vraag wat zij zullen doen.

De kapitaalvermindering is een onderdeel van de 6,5 miljard euro die Akzo aan de aandeelhouders heeft beloofd. Het is een 'Wiedergutmachung' omdat het management in 2017 een royaal bod van rivaal PPG afsloeg.  

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud