Bonus van 150 euro voor aandeelhouders Sapec

Olijvenoogst in Spanje ©Photo News

Na de verkoop van de divisie AgroBusiness zal Sapec 200 tot 210 miljoen euro uitkeren aan de aandeelhouders. Op welke manier dat zal gebeuren, is nog niet beslist.

Antoine Velge, de topman (en meerderheidsaandeelhouder) van Sapec, maakte dat bekend op een buitengewone algemene vergadering in Brussel.

De veelzijdige holding, die hoofdzakelijk op het Iberisch schiereiland actief is, kondigde op 7 november aan de divisie AgroBusiness (AB) voor 318,4 miljoen euro netto te verkopen aan de Britse investeringsmaatschappij Bridgepoint. AB maakt meststoffen en plantenbeschermingsmiddelen en is de laatste jaren sterk gegroeid, zodat het veruit de grootste en meest winstgevende divisie van Sapec is geworden.

Sapec had van meetaf aan gezegd - nog voor die deal wereldkundig werd gemaakt - dat een 'belangrijjk deel' van de opbrengst uit de verkoop van AB zou worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Nu blijkt dus dat 200 tot 210 miljoen euro opzij wordt gezet voor de aandeelhouders. Dat komt neer op 150 euro per aandeel. Dat bedrag stemt overeen met wat Geert Smet van De Belegger mogelijk achtte.

De vraag die nu op ieders lippen ligt, is hoe de uitkering zal gebeuren. Daarover is echter nog geen beslissing genomen. 'We bestuderen verschillende mogelijkheden en proberen een te vinden die een zo klein mogelijke impact heeft voor de kleine aandeelhouders', beloofde Velge.

Uitkering in de vorm van een dividend zou de eenvoudigste manier zijn, maar tegelijk de duurste voor kleine aandeelhouders. Een andere optie is een combinatie van dividend en kapitaalvermindering. De aandelen van kleine aandeelhouders opkopen via Euronext zou ook een mogelijkheid zijn, maar dan zou daarvoor toestemming moeten worden gevraagd aan de aandeelhouders.

Boekjaar

De buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om het boekjaar met drie maanden te kunnen verlengen, tot einde maart 2017. Op die manier zal het mogelijk zijn de verkoop van de AgroBusiness, de grootste en meest rendabele divisie van Sapec, nog in 2016 te boeken. Dat boekjaar zal dus uitzonderlijk 15 maanden tellen. Voortaan zal het boekjaar van Sapec aanvangen op 1 april en lopen tot 31 maart.

Op de BAV werden alle agendapunten unaniem goedgekeurd. De meeste interesse ging dan ook naar de uitkering die aandeelhouders zullen ontvangen en naar de wijze waarop dat zal gebeuren.

Te klein

Er werden echter ook vragen gesteld over de achterliggende redenen voor de verkoop van de AgroBusiness. De divisie was binnen Sapec heel groot geworden, legde Velge uit. In het eerste halfjaar tekende AB inderdaad voor 70 procent van de groepsomzet en leverde de tak de volledige bedrijfskasstroom (ebitda). De activiteiten werden bovendien steeds internationaler.

'Om de divisie verder uit te bouwen waren middelen vereist die niet binnen het bereik van Sapec lagen. Daarom hebben we gedurende vier, vijf maanden de markt afgetast. Toen we voorstellen op tafel kregen, vonden we het moment gekomen om de AgroBusiness te verkopen.'

Volgens de huidige planning zal Sapec de verkoop afronden op 12 januari, al kan die datum nog enkele dagen verschoven worden.

Investeren en snijden

En wat gebeurt er met de rest van de opbrengst en met de overblijvende activiteiten? Een deel van het geld zal Sapec gebruiken om zijn schulden gevoelig af te bouwen, maakte Velge duidelijk. De rest zal gebruikt worden voor andere activiteiten.

Maar welke? Sapec is momenteel op het Iberisch schiereiland nog actief in logistiek, distributie van chemische producten en distributie van landbouwproducten. 'Die activiteiten hebben geen grote waarde en zijn verlieslatend. Ze realiseren van jaar tot jaar een ebitda tussen 1,5 en 3 miljoen euro', lichtte de topman toe. Er is dus werk aan de winkel: snijden en herstructureren, maar ook investeren. Concrete beslissingen zal het management pas nemen 'als het geld binnen is'. 'Maar we zullen zeker een activiteit vinden die de moeite loont om in te investeren.'

In ieder geval is het niet de bedoeling ook de overige activiteiten van de hand te doen en over te gaan tot een liquidatie. Antoine Velge, die begin volgende jaar 60 wordt, maakte ook duidelijk dat hij actief blijft als topman. Op de vraag of Sapec na de verkoop nog een toekomst heeft op de beurs, moest hij echter het antwoord schuldig blijven.

De koersopstoot van Sapec was op Euronext Brussel dé verrassing van 2016. Sinds het dieptepunt van eind juni is het aandeel bijna 7 keer meer waard geworden.

'Dé verrassing van het jaar? Dat klopt', zegt CEO Antoine Velge. 'Maar eigenlijk moet je het over verschillende jaren heen bekijken. Iedereen kon de laatste drie jaar de ebitda van de AgroBusiness zien. Je hoefde die maar te vermenigvuldigen met de multiples die in andere deals werden betaald om te beseffen dat de waarde van Sapec veel hoger was dan de beurskoers.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud