Halfjaarwinst Immobel overtreft volledig recordjaar 2018

Immobel zit nog stevig in Brussel, maar CEO Marnix Galle wil met een nieuw management voor de Franse en Duitse takken de winstbijdrage uit die landen doen versnellen. ©Dieter Telemans

De projectontwikkelaar Immobel kende een uitstekend halfjaar. De nettowinst verviervoudigde bijna, en evenaart al het cijfer van het recordjaar 2018.

Sinds Immobel in 2016 fuseerde met Allfin van huidig CEO en hoofdaandeelhouder Marnix Galle, zit er een boost op de cijfers. In het eerste halfjaar stegen de inkomsten 44 procent tot 140,8 miljoen euro. Daaruit puurde de vastgoedgroep een brutobedrijfswinst (ebitda) van 67,2 miljoen en een nettowinst van 56,4 miljoen euro, een stijging met respectievelijk 204 en 276 procent.

De fusie moest van Immobel een minder wispelturig en rendabeler bedrijf maken. Allfin vulde met zijn vele residentiële projecten de grote kantoorontwikkelingen van Immobel aan. De cijfers tonen aan dat die duale strategie lukt.

56 miljoen
Overname
Immobel legde uiteindelijk 56 miljoen euro op tafel voor de overname van het Franse Nafilyan Partners, veel minder dan de afgesproken maximumprijs van 130 miljoen.

De bedrijfsopbrengsten zijn goed verdeeld over de verschillende takken. De verkoop van woningen bracht 68 miljoen op, gronden 14 miljoen en het Luxemburgse kantoorgebouw Nova 51,4 miljoen. De forse stijging van de nettowinst is vooral te danken aan de verkoop van de helft van het Brusselse kantoorcomplex Möbius II.

De projecten in ontwikkeling hebben een verwachte verkoopwaarde van 4,4 miljard euro. Dat is een stijging met ruim 550 miljoen tegenover vorig jaar. De schulden stegen 30 procent tot 447 miljoen euro, een gevolg van de groei van het bedrijf.

Muntcentrum

In België werkt Immobel aan 16 residentiële projecten. De grootste kantoorontwikkeling wordt de make-over van het Brusselse Muntcentrum, de voormalige hoofdzetel van Bpost, dat Immobel samen met twee partners kocht.

Luxemburg draait op volle toeren. De 165 luxeflats in aanbouw in de eerste woningtoren van het land, Infinity Living, zijn allemaal verkocht. In de tweede jaarhelft verkoopt Immobel het winkel- en kantoorgedeelte aan de Duitse groep REAL I.S., wat naar verwachting de nettowinst flink zal ondersteunen.

Ook Polen draait goed. In het rivierproject Granary Island in Gdansk zijn 92 procent van de appartementen voorverkocht. Immobel diende een vergunning in voor de volgende bouwfases. Voor de building Central Point in Warschau diende de verhuurder van coworkingplekken WeWork zich als eerste huurder aan.

Franse overname

56 miljoen
Overname
Immobel legde uiteindelijk 56 miljoen euro op tafel voor de overname van het Franse Nafilyan Partners, veel minder dan de afgesproken maximumprijs van 130 miljoen.

In Frankrijk kocht Immobel een jaar sneller dan gepland alle aandelen van de residentiële specialist Nafilyan over. ‘Het laat ons toe de volledige controle te nemen over het management, want de resultaten bleven onder het businessplan dat we in 2017 hadden vastgelegd’, stipt het bedrijf aan.

Door de lagere resultaten betaalde het iets meer dan 40 procent van de contractueel vastgelegde maximumprijs van 130 miljoen euro, wat neerkomt op 56 miljoen. Topman Marnix Galle blijft geloven in het grote winstpotentieel en de groei van de Parijse metropool. Na de gemeenteraadsverkiezingen in mei 2020 moeten de bouwvergunningen er opnieuw op een hoger toerental kunnen draaien.

Ook voor Duitsland komt er op 1 oktober een aparte topman. De commercialisering van het eerste Duitse project, een woontoren in het centrum van Frankfurt, is naar eigen zeggen een ‘formidabel’ succes met groter dan gebudgetteerde winstmarges.

Drie vragen aan Marnix Galle, CEO Immobel

1. Blijft u bij uw voorspelling van drie jaar sterke cijfers?

Marnix Galle: 'Zeker. We hebben voor 1 miljoen vierkante meter projecten in de pijplijn, die vrijwel allemaal goed lopen. Onze balans laat met een schuldgraad van 54 procent nog ruimte voor meer investeringen. Wij hanteren als maximale schuldgraad 70 procent. Geografisch breiden we onder meer uit in Duitsland, waar ons eerste project in Frankfurt fantastisch loopt. We kunnen onze dividendpolitiek dan ook probleemloos verder zetten: een stijging met 4 à 10 procent per jaar.'

2. Waarom verkocht u een deel van uw gronden?

Galle: 'De landbank blijft een belangrijk actief voor ons, maar we gaan die actiever beheren. Gedurende 150 jaar verkocht Immobel vaak alleen de grond. Nu halen we daar meer uit door ook te bouwen op de grond die we doorverkopen. We beheren onze landbank nu veel meer volgens het rendement dat die op de investeringen oplevert. We verkochten trouwens maar 107 percelen, goed voor 5 hectare. We houden in België nog 370 hectare over.'

3. De residentiële Franse tak valt wat tegen. Ziet u daar beterschap?

Galle: 'Met Fabien Acerbis, die van de reus Bouygues Immobilier komt, hebben we er een absolute topper aangetrokken. Het oude management van Nafylian presteerde onder de verwachtingen en investeerde in zaken waar we het niet mee eens waren. Vandaar dat we een versnelde overname hebben onderhandeld. Die valt goedkoper uit dan verwacht. Het uitgespaarde geld investeren we in groei, onder meer in onze kantorenontwikkeling in Parijs.'

 

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud