Onduidelijkheid over dividendverlaging Solvac

Ilham Kadri, CEO van Solvay. ©BELGA

Solvac wil 24 miljoen euro storten in het coronafonds van Solvay en hoopt unanieme steun te krijgen voor een verlaging van het dividend.

De raad van bestuur van Solvac, de referentie-aandeelhouder van chemiegroep Solvay, heeft beslist het Solvay Solidarity Fund te steunen. Dat fonds biedt hulp aan personeelsleden van Solvay en hun gezinnen als ze door de coronacrisis worden geconfronteerd met zware financiële problemen.

Solvac streeft ernaar 24 miljoen bij te dragen tot het solidariteitsfonds en zal op korte termijn een eerste schijf van 10 miljoen storten. Het hoopt dat het tegen eind augustus de steun krijgt van alle aandeelhouders.

Een bijdrage van 24 miljoen komt overeen met 1,14 euro per aandeel. Daarom zal Solvac in augustus een brutodividend uitbetalen van 2,12 euro in plaats van 3,26 euro. Maar het is niet erg duidelijk wat er gebeurt als een aandeelhouder niet akkoord gaat met de steun aan het fonds.

'Alle aandeelhouders zullen in de komende weken gecontacteerd worden en met hun individuele positie zal rekening worden gehouden', zegt het persbericht. Dat lijkt erop te wijzen dat een aandeelhouder een dividend van 3,26 euro kan opvragen. Maar een woordvoerder wil dat niet met zoveel woorden bevestigen. 'De precieze modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt en meegedeeld. We hebben nog wat tijd.'

Het beurshuis KBC Securities handhaaft zijn advies 'opbouwen' en het koersdoel  van 123 euro. Solvac bezit 30,7 procent van de aandelen van Solvay.

Solvay heeft enkele weken geleden zijn aandeelhouders gevraagd een derde van hun dividend te laten vallen ten voordele van het fonds. Zijn aandeelhouders waren volledig vrij. Zij konden kiezen om al dat niet het volledige dividend op te vragen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud