Onze glazen bol voor het dividend

©BLOOMBERG NEWS

Nu de Europese Centrale Bank de rente nog verder onder het nulpunt heeft geduwd, zijn de aandelen met een aantrekkelijk en houdbaar dividend gegeerde schatten voor beleggers. Wat zijn de dividendtoppers op de Brusselse beurs? En hoe zien de couponvooruitzichten eruit?

Wie op zoek is naar manieren om zijn spaarcenten nog iets te laten opbrengen trekt zich de haren uit het hoofd. Met staatsobligaties verliest u al een tijd geld. Spaarboekjes en de meeste bedrijfsobligaties brengen een pak minder op dan de inflatie. Dan zijn de dividenden van veel aandelen een rots in de branding voor wie op zoek is naar vaste inkomsten. Het gemiddelde dividendrendement van alle Brusselse aandelen die een coupon betalen, bedraagt 2,57 procent netto. Dat is veel hoger dan de inflatie van 1,1 procent. Aandelen doen u dus koopkracht winnen.

2,57%
Nettorendement
De Belgische genoteerde bedrijven die een coupon uitkeren, leveren een gemiddeld dividendrendement op van 2,57 procent netto.

Op de lange termijn zijn dividenden goed voor 40 procent van het rendement van aandelen, berekende Crédit Suisse. Dividenden hangen echter af van de resultaten die de bedrijven neerzetten, en die zijn vaak wispelturig. Ondernemingen die de reputatie genieten om hun coupon ieder jaar te verhogen, hebben een streepje voor. Een sterke balans of een geringe pay-outratio - dat is het deel van de winst dat naar de aandeelhouders vloeit - zijn buffers om wat slechtere jaren op te vangen.

Nu het seizoen van de halfjaarresultaten bijna voorbij is, kunnen we al een inschatting maken over de dividendvooruitzichten. Over boekjaar 2018 trok 68 procent van de Belgische bedrijven die een dividend uitkeren hun coupon op. Ook dit jaar ziet het er goed uit. Sommige bedrijven hebben zelf al prognoses gegeven. Voor andere deden we onze eigen schattingen, waarvan u in de bijgevoegde lijst het resultaat ziet. De nettorendementen zijn berekend op het laatste dividend, ofwel op concrete voorspellingen van het management.

Uitdagingen voor Bpost

De toppers van vorig jaar konden zich niet handhaven. Voor Bpost, dat helemaal bovenaan de ladder staat als de postgroep haar dividend zou handhaven, ziet het er niet goed uit. Bpost gaf nog geen indicaties over zijn coupon, maar dat het een pak minder zal zijn dan de 1,31 euro over boekjaar 2018 is een zekerheid. Voor 2019 herhaalde de postgroep de prognose om meer dan 300 miljoen euro bedrijfswinst te realiseren. Dat is 29 procent minder dan in 2018.

De uitdagingen zijn groot. De brievenpost keldert dit jaar naar verwachting 9 procent, de prijs voor pakjesvervoer staat onder druk en Bpost moet investeren om zijn verlieslatende Amerikaanse dochter Radial weer naar winst te sturen. ‘We verwachten een brutodividend van 75 cent, wat een daling met 43 procent beteken’, stelt Ruben Devos van KBC Securities. Bpost zou zo een nettorendement van 5,6 procent opleveren. Dat is hoog, maar het risico op een verdere daling de komende jaren is dat ook.

Telenet dankt zijn tweede stek in de lijst aan een uitzonderlijk superdividend van 5,30 euro over boekjaar 2018, nadat de kabelgroep al vijf jaar haar aandeelhouders met een droge mond had laten zitten. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Telenet blijft wel een cashflowkoe, ook al zakte de cashflow licht wegens het verlies van het Medialaan-contract. CEO John Porter wil van Telenet een stabielere dividendwaarde maken. Dat is perfect haalbaar met een vrij cashflowrendement dat 10 procent benadert en een schuldgraad die tegen eind dit jaar zakt tot zowat 4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). De markt gokt op een dividend van 2 à 2,50 euro per aandeel.

In de telecom pakte Orange Belgium met de sterkste groei uit. De ebitda steeg 17 procent, wat ruimte laat voor een licht hoger dividend. Het vooruitzicht op lagere tarieven om kabelcapaciteit te huren, zet ook aan tot optimisme. Proximus herhaalde de prognose voor een stabiele ebitda, wat een gelijkaardige winstuitkering moet toelaten. De balans van Proximus is met een schuldgraad van 1,2 kerngezond.

Banken betalen weer goed

Ook de banksector is opnieuw een riante dividendbetaler. KBC legde beter dan verwachte halfjaarcijfers voor, maar de analisten zijn het niet eens over het dividend. ING verwacht een stijging van 3,50 naar 4,25 euro, Dat zou een nettorendement boven 5 procent opleveren. ‘De opbouw van een sterke kapitaalbuffer laat het beste verhopen voor de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders’, meent INGanalist Albert Ploegh. ‘KBC hanteert een minimale kernkapitaalratio van 15,7 procent, wat al boven het sectorgemiddelde is van 14 procent. We denken daarom dat KBC alles daarboven zal uitkeren. Mocht KBC zijn pay-outratio op 50 procent houden, zou de bank tegen eind 2021 immers tegen 1,6 miljard euro overtollig kapitaal aankijken. Wij zien KBC de pa-yout verhogen tot 75 procent.’ Andere analisten denken dat de groep de coupon stabiel zal houden, want de lage rente zal de komende jaren de marges onder druk zetten.

De kans is groot dat KBC Ancora de dividendtopper van 2019 wordt, ook al keert de monoholding voortaan 90 in plaats van 100 procent van de winst uit.

De monoholding KBC Ancora kondigde aan dat ze niet langer de volledige winst, maar slechts 90 procent daarvan zal uitkeren om de schulden terug te dringen. ‘Wellicht zal het hogere dividend van KBC die beslissing compenseren. Wij rekenen op een stijging van het brutodividend van 3,25 naar 3,68 euro’, denkt Bart Jooris van Degroof Petercam. Indien hij gelijk krijgt, wordt KBC Ancora de dividendtopper van het koersenbord met een brutorendement van 9,3 procent, of 6,5 procent netto.

200 miljoen
Naast een verwacht hoger dividend, koopt Ageas ook voor 200 miljoen euro eigen aandelen in.

De verzekeraar Ageas koppelt een stevig dividend al jaren aan de inkoop van eigen aandelen, en gaat op dat elan verder. Het dividend zal dit jaar wat minder groeien dan de 11 procent vorig jaar, maar zou volgens de analisten toch 4 à 5 procent moeten kunnen stijgen. Dat is te danken aan de robuuste groei in China, waar een half miljoen agenten de levensverzekeringen van de groep slijten. Topman Bart De Smet zei op onze CEO Talks nog dat het een erezaak is het dividend niet te verlagen. Ageas kondigde ook een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 200 miljoen euro. ‘De voorbije jaren betaalde Ageas die inkopen met zijn riante cashbuffer, maar dat is op lange termijn niet houdbaar’, zegt Ploegh. Eind juni had Ageas 1,7 miljard euro cash, waarvan 600 miljoen nog is voorbehouden voor de Fortis-schikking.

De financiële sector telt nog een vreemde eend in de bijt, de Nationale Bank. Het dividend is niet afhankelijk van de winst, maar van de netto-opbrengst van de zogeheten statutaire portefeuille. Dat is een beleggingsportefeuille van zowat 6 miljard euro die vooral obligaties omvat. Omdat vervallend schuldpapier vervangen wordt door nieuwe obligaties met een lagere coupon, daalt de winst. Ga dus best uit van een lager dividend.

Bij de warenhuizen kenden Colruyt en Ahold Delhaize een goed halfjaar. Colruyt won marktaandeel en wist zijn marges op te krikken. Het Halse bedrijf heeft 130 miljoen euro in de kassa, voldoende om zowel het dividend te verhogen als aandelen te blijven inkopen. Ahold Delhaize hanteert als politiek om 40 à 50 procent van de bedrijfswinst uit te keren, met uitzuivering van alle uitzonderlijke factoren zoals de staking bij het Amerikaanse Shop & Go in het eerste halfjaar. Dat moet meer opleveren dan de 70 cent vorig boekjaar.

In de industrie heeft Bekaert na de forse dividendverlaging over 2018 wat goed te maken. Dankzij kostenbesparingen realiseerde de staaldraadgroep een hogere bedrijfswinst ondanks een licht lagere omzet. Bekaert waarschuwde voor een verslechterend zakenklimaat. Analisten voorspellen een hoger dividend, maar u blijft best voorzichtig. De daling van de schulden is prioritair. In de eerste jaarhelft daalde de schuldenberg met 7 procent tot 2,8 keer de brutobedrijfswinst, wat hoog blijft voor een cyclisch bedrijf.  ‘We blijven onze balans versterken met een strikte controle op werkkapitaal en kapitaaluitgaven’, meldde de groep. Een guller dividend lijkt niet met die ambitie te stroken.

Steeds meer, maar met mate

Solvay geniet de reputatie zijn coupon ieder jaar wat te laten aandikken, zonder grote schommelingen. Wellicht spelen de vele familiale aandeelhouders, verankerd in Solvac, daarbij een grote rol. Die hebben liever de zekerheid van een dividend dat minstens de inflatie bijhoudt dan het ene jaar veel inkomsten en het andere jaar een pak minder. De ebitda daalde weliswaar 3 procent maar dat is geen reden om die politiek aan te passen.

Umicore bracht opluchting door de in april verlaagde jaarprognoses te handhaven. Sommige beleggers vrezen dat de materialengroep een kapitaalverhoging moet doorvoeren om de vele investeringen te financieren. Met een schuldgraad van 1,34 keer de ebitda zien wij daar geen reden toe. Die laat ook de ruimte om het dividend een fractie te verhogen.

Deceuninck kampt met de malaise in Turkije. Netto dook de pvc-groep in het rood. Toch zien we CEO Francis Van Eeckhout het dividend niet verlagen, want dat was met 3 eurocent al karig. ‘We zijn goed bezig. Alleen zie je dat nog niet in onze resultaten’, grapte Van Eeckhout.

De luierfabrikant Ontex lijdt onder de dure grondstoffen en de harde concurrentie met Pampers-maker Procter & Gamble. Toch toonden de halfjaarcijfers beterschap. Ontex torst evenwel een schuldgraad van 3,7 keer de ebitda. Hoewel dat beter was dan verwacht en binnen de afspraken met de banken bleef, zal die wellicht nog stijgen door de investeringen in het transformatieplan. Wij zien daarom eerder ruimte voor een lager dan voor een hoger dividend.

Veel schulden zijn vaak nefast voor de coupon. AB InBev halveerde vorig jaar zijn dividend. Voor dit jaar gaan we uit van een stabilisatie omdat schuldafbouw hoger op de prioriteitenlijst van de brouwer staat. Bij de tapijtenmaker Balta is de kans op een lagere uitkering torenhoog.

In de technologiesector rapporteerde Barco hoger dan verwachte marges. De beeldvormingsgroep beschikt de komende jaren volgens een eigen schatting over 540 miljoen euro cash. Daarvan kan een deel voor overnames gebruikt worden, maar een deel kan ook als bijzondere uitkering naar de aandeelhouders stromen.

Drie jaar gebetonneerd

EVS kent een wat zwakkere periode, in afwachting van grote sportevenementen in 2020. De komende drie jaar betonneert de specialist in beeldservers het dividend op 1 euro per aandeel. Dat kan EVS alleen doen omdat het schuldenvrij is. Operationeel is er stilaan beterschap: de orders stegen met bijna een vijfde, terwijl het bedrijf 7 procent van de kosten wegsneed.

Econocom is door zijn felle koersdaling de dividendtopper in de techsector geworden. De IT-groep keert bovendien het gros via een belastingvrije kapitaalvermindering uit. De leasingtak heeft het al een tijd lastig en het management verloor de focus door te veel kleine overnames. Het management probeert de euvels weer recht te zetten, en voorspelt beterschap voor 2019, al is daar nog een inhaalbeweging voor nodig. Een stabiel dividend is het meeste waarschijnlijke scenario.

Melexis heeft last van de slabakkende autoverkoop, en zag de nettowinst vorig kwartaal bijna met de helft krimpen. Toch keert de chipmaker in oktober hetzelfde interim-dividend van 1,30 euro uit. Topvrouw Françoise Chombar benadrukte al dat de dip tijdelijk is. Die stelling, samen met de schuldenvrije balans, doet vermoeden dat de coupon niet op dieet moet.

Ook de tak auto-interieurs van Recticel ziet af. De schuimrubbergroep denkt nog wel dit jaar een koper voor de afdeling te zullen vinden. Na het afgewezen bod van het Ierse Kingspan beloofde topman Olivier Chapelle op andere manieren aandeelhouderswaarde te creëren. Hoewel Recticel uitgaat van een stabiel resultaat dit jaar, is een lichte verhoging van de coupon het meest waarschijnlijk.

Bij de tegenvallers zit Sipef in een perfecte storm. De palmolieprijs is gecrasht. En een vulkaanuitbarsting bracht zware schade toe aan de plantages in Papoea-Nieuw-Guinea. De kans is groot dat Sipef 2019 in het rood afsluit. De groep keert 30 procent van de winst uit. Zonder winst is er geen dividend. Ook bij de tapijtenmaker Balta is de kans groot dat er voor de aandeelhouders niets in zit. De dalende trends houden aan en de schuldratio van 3,7 keer de ebitda is ongezond hoog.

Bij de holdings was D’Ieteren goed voor de grootste positieve verrassing. De boomende autoruitenhersteller Belron, goed voor 70 procent van de intrinsieke waarde, zal dit jaar geen 30 maar 70 procent meer winst boeken, voorspelt de holding. ‘De snelle daling van de schuldratio bij Belron van 3,67 naar 3 keer de brutobedrijfswinst maakt in het najaar weer een extra dividend richting D’Ieteren mogelijk’, stelt het beursblad De Belegger. Met al 1 miljard euro op de rekening lijkt een dikkere coupon bij D’Ieteren een zekerheid. De groep gaat ook voor 150 miljoen euro eigen aandelen inkopen, goed voor 6 procent van het kapitaal.

GBL is bij de holdings de stevigste dividendwaarde. We zien geen redenen waarom GBL zou breken met de gewoonte van de laatste jaren om het dividend met zo’n 7 eurocent te verhogen. In tegenstelling tot vorig jaar dekken de dividenden die GBL van zijn participaties ontvangt de GBL-coupon. Dat is een veel gezondere situatie.

Bakstenen renderen

De sector bij uitstek voor de dividendminnaars is het vastgoed. Behalve voor enkele schaarse winkelspelers die last hebben van e-commerce, zijn de vooruitzichten goed. De verhuurders van rusthuizen kunnen uitpakken met de zekerste cashflows, want zij werken met contracten van 20 jaar en langer. De vraag is groot en het aanbod gering. Zelfs wie een vergunning krijgt, moet nog het nodige personeel vinden. Het is een groot contrast met de wildgroei aan assistentieflats die bouwpromotoren hebben neergepoot, maar waar geen vraag naar is.

Aedifica belooft een dividendgroei van 12 procent, bij Care Property komt er 7 procent bij. Omdat de overheid investeringen in de zorg wil aanmoedigen, halveert de dividendbelasting bij beide. Dat geldt (nog) niet voor Cofinimmo, dat voor ruim de helft in zorgvastgoed zit en ook goede zaken doet.

Home Invest Belgium belooft voor het 19de jaar op rij een riantere coupon, al moet de woningverhuurder daar meer dan zijn operationele winst voor uitkeren. Hij doet dat al jaren systematisch door telkens oudere panden te verkopen. De meerwaarden vloeien naar het dividend.

Ook Befimmo zal dit jaar meer uitkeren dan de winst. De kantooreigenaar bouwt volop, onder meer aan de herontwikkeling van de WTC-torens in de buurt van het station Brussel-Noord. Dat betekent tijdelijk meer uitgaven en minder inkomsten. Maar de aandeelhouders zullen dat niet voelen, benadrukt het bedrijf.

40%
VGP
VGP heeft met een schuldgraad van amper 40 procent het meest ruimte om te groeien van het trio magazijnentoppers in Brussel.

Intervest O&W, dat zowel kantoren als logistiek vastgoed beheert, voorspelt een dividendklim met 10 cent. De kantoren wegen op de waardering. Intervest noteert ‘slechts’ een kwart boven zijn intrinsieke waarde, tegenover ruim het dubbele voor de logistieke spelers WDP en Montea. Die genieten van de groeiende vraag naar opslagplaatsen door de opmars van e-commerce. Ook VGP, dat magazijnen verhuurt en bouwt voor andere spelers, profiteert daarvan. Het magazijnentrio behoort al jaren tot de sterkste dividendgroeiers van de beurs en zal die reputatie ook ditmaal waarmaken. VGP heeft met een schuldgraad van minder dan 40 procent de sterkste troeven om versneld te groeien.

Bij de winkelverhuurders belooft QRF een stabiel dividend van minstens 0,80 euro na het annus horribilis 2018. QRF slikte een zware pil door en boekte 24 miljoen euro op zijn panden af. Sectorgenoot Vastned Retail Belgium kampt met toenemende leegstand, en moet de huur van winkels die vrijkomen verlagen. De coupon zal licht dalen.

Dan gaat het beter bij Retail Estates. Baanwinkels blijken beter bestand tegen de concurrentie van het internet. Ook de expansie in Nederland rendeert. CEO Jan De Nys voorspelt een dividendgroei van 4,25 tot 4,40 euro. Sinds de beursgang in 1998 trok Retail Estates elk jaar zijn dividend op.

Warehouse Estates Belgium (WEB) voorspelt een minstens stabiel resultaat. Dat is wellicht een onderschatting. In de eerste jaarhelft steeg de winst met 12 procent, terwijl het vastgoedbedrijf van de familie Wagner voor de tweede jaarhelft op meer huurinkomsten mikt omdat een retailpark werd uitgebreid dat intussen volledig verhuurd is. WEB is met een rendement van 5,3 procent netto het hoogst renderende vastgoedaandeel in Brussel. Wellicht komt dat omdat de grote concentratie van gebouwen in Gosselies, gelegen in het noorden van Charlerloi, beleggers afschrikt. In tegenstelling tot het centrum van de Henegouwse hoofdstad is dat een buurt die boomt. WEB heeft er heel wat panden nabij de luchthaven. Zoeken naar ondergewaardeerde locaties met potentieel is ook bij het genoteerde vastgoed een strategie die loont.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect