Advertentie

Trump doorkruist Ontex' Mexicaanse groeipad

©Wim Kempenaers (WKB)

Nu Donald Trump de Mexicaanse peso finaal voetje licht, oogt de winstbijdrage van het Mexicaanse Grupo Mabe plots een stuk minder indrukwekkend.

An sich is het kwartaalrapport van Ontex niet zo'n schokkend nieuws, zeker vergeleken met het andere nieuws waarmee beleggers woensdag ontwaakten. De omzet (plus 22,7 procent naar 510 miljoen euro, vooral dankzij overname Grupo Mabe) en de bedrijfswinst (plus 23,7 procent naar 63,2 miljoen) komen iets boven de analistenverwachting uit.

De luierfabrikant blijft ook beloven voor heel het jaar 'inspanningen te blijven doen' om minstens de winstmarge van 12,4 procent over 2015 te evenaren. Voor 2017 waarschuwt de groep wel dat de grondstoffenprijzen waarschijnlijk een stuk duurder zullen uitvallen dan in 2016, wat er potentieel op kan wijzen dat analisten hun prognoses naar beneden zullen moeten zien.

+0,1%
In het derde kwartaal was er door de scherpe concurrentie op de luiermarkt bijna geen organische omzetgroei

Opvallend: Ontex herhaalt niet langer de prognose voor een organische omzetgroei - dus exclusief overnames - van 4 à 6 procent in de tweede jaarhelft. Dat is niet geheel verrassend, gelet op de prijzenslag die marktleider Procter & Gamble voert. Dat heeft een impact op het marktaandeel voor de huismerken van retailers, waar Ontex hofleverancier van is. Volgens het management is de prijzenslag in het derde kwartaal nog intensiever geworden dan in de lente, getuige een organische groei die met 0,1 procent bijna stilgevallen is.

Niettemin: als CEO Charles Bouaziz er effectief in zou slagen een stabiele winstmarge over 2016 af te leveren, kunnen we van een huzarenstukje spreken. Want over de eerste negen maanden van het jaar namen de koersval van het Brits pond en de Poolse zloty een stevige hap uit omzet en winst.

En daar komt nu volgende passage bij: 'De stijging van de koers van de euro ten opzichte van de Mexicaanse peso verminderde de bijdrage in euro van de omzet en de recurrente ebitda van Grupo Mabe'.

En laat uitgerekend vandaag de verrassende verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten de Mexicaanse peso helemaal onderuit halen. Plots dreigt - vertaald in euro - de winstbijdrage van de Mexicaanse dochter waar Ontex eind 2015 314 miljoen euro voor neertelde, een stuk minder indrukwekkend te ogen. Grupo Mabe wordt sinds 1 maart in de boeken van Ontex geconsolideerd.

De Mexicaanse peso tuimelt woensdag in één trek van 20 naar 23 per euro. Over 2015 zou 100 peso omzet Ontex gemiddeld 56,9 peso opgeleverd hebben. Over 2016 levert diezelfde 100 peso gemiddeld nog 48,8 euro op. Dat is een forse 14 procent minder.

©Tijd Multimedia

'We verwachten dat de valutamarkten volatiel zullen blijven', erkende CFO Jacques Purnode op de telefonische conferentie. 'En dat is nog een understatement gelet op wat we vandaag meemaken'. Purnode stipt aan dat Ontex de blootstelling aan de peso indekt, maar erkent dat dat 'alleen op korte termijn soelaas biedt'. Purnode: 'We verkopen luiers, we zijn geen valutaspeculanten. De indekking van wisselrisico is er alleen om op korte termijn grote wisselkoersfluctuaties uit te vlakken en onze business de tijd te heeft zich aan te passen'.

Het aandeel Ontex koerst mede door de waarschuwende woorden over 2017 en de algemeen negatieve marktstemming 4,3 procent lager naar 25,32 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud