Advertentie

ECB neemt gok van 1.100 miljard

©EPA

1.140 miljard euro. Dat is de smak geld die de Europese Centrale Bank zeker tot diep in 2016 via massale inkopen van staatspapier banken en beleggers toestopt. In de hoop dat een deel van dat geld zijn weg vindt naar 'de reële economie'.

Beleggers keken reikhalzend uit naar de nieuwe maatregelen die de ECB wil lanceren om de te lage inflatie en economische groei op te krikken. Voorzitter Mario Draghi stelde niet teleur: hij kondigde aan dat de centrale bank vanaf maart maandelijks 60 miljard euro in de economie zal pompen, vooral via de inkoop van staatspapier.

Dit zeker tot september 2016, maar eigenlijk tot er 'een duidelijke verbetering' van de inflatievooruitzichten is en de inflatie weer in de buurt van de 2 procent komt. Met andere woorden: de ECB gooit minstens 1.100 miljard in de strijd tegen de kwakkelende economie. 

We blijven obligaties inkopen tot de inflatie weer in de buurt van 2 procent komt
Mario Draghi
Europese Centrale Bank

Extra maatregelen dringen zich op omdat de inflatie veel lager is dan de doelstelling. De inflatie in de eurozone zakte in december voor het eerst in vijf jaar onder nul, terwijl Frankfurt een inflatie nastreeft van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

Een aankoop van staatsobligaties is vooral in Duitsland omstreden. Critici betwijfelen of de bazooka van de ECB de groei en inflatie zal opkrikken. Ze waarschuwen ook dat een aankoop van overheidspapier de begrotingsdiscipline zal afzwakken. Berlijn vreest dat het zal moeten opdraaien voor de mogelijke verliezen. Het is immers niet uitgesloten dat een land zijn staatsobligaties niet terugbetaalt.

Om tegemoet te komen aan sommige van die bezwaren is voorzitter Mario Draghi bereid om de obligatieaankopen te 'nationaliseren'. Dat wil zeggen dat niet de ECB maar de nationale centrale banken het eigen staatspapier aankopen en de verliezen dragen van een mogelijke wanbetaling. Tot dusver werden de risico's van het monetair beleid altijd verdeeld over alle nationale centrale banken. 

Het is belangrijk dat we bij zo'n groot inkoopprogramma rekening houden met de bezorgdheid bij veel landen over de potentiële impact op de begrotingsdiscipline
Mario Draghi
ECB-voorzitter

Alleen de mogelijke verliezen op de inkopen van schuldpapier van Europese supranationale instellingen zoals de Europese Investeringsbank zullen gedeeld worden door de Europese overheden, net als het risico op het papier dat de ECB nu al inslaat. De facto betekent dit dat 80 procent van de potentiële verliezen nu 'genationaliseerd' is.

Draghi erkent, zonder het land bij naam te noemen, dat hij zo tegemoet wil komen aan de Duitse bezorgdheid. 'Het vandaag gelanceerde programma is erg groot. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met de bezorgdheid bij veel landen over de potentiële impact op de begrotingsdiscipline'. 

De voorzitter liet ook duidelijk uitschijnen dat verschillende landen tegengestemd hebben. Over het principe dat obligatie-inkopen potentieel een monetair beleidsinstrument kunnen zijn, was iedereen het eens, maar de beslissing om die bazooka nu al in te zetten werd met 'een grote meerderheid' genomen. Volgens Draghi was er wel 'zo'n grote meerderheid dat er geen stemming nodig was.'

Hamvraag is nu of de ECB door banken en beleggers minstens 1.100 miljard toe te stoppen, niet dreigt mee zeepbellen op te blazen in plaats van de reële economie te stimuleren. Draghi meent van niet. 'Ik denk niet dat je van zeepbellen kunt spreken, hoogstens lokale episodes met sterk stijgende prijzen'.

Beurzen

Beleggers lijken alvast tevreden met de nog forser dan verhoopte stimulus. De Europese beurzen winnen zo'n 0,7 procent en noteren op het hoogste peil sinds december 2007. De euro dook in de loop van de middag onder de 1,15 dollar en noteert nu dicht tegen het laagste peil in elf jaar. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud