Experts vinden obligatie Bekaert koopwaardig

©ID Photo Agency / Wouter Van Vooren

Beleggers kunnen met de nieuwe obligatie van de staaldraadgroep Bekaert hun koopkracht op peil houden.

Bekaert heeft woensdag een obligatie-uitgifte van maximaal 200 miljoen euro aangekondigd. De emissie richt zich vooral op particuliere beleggers. De staaldraadgroep maakt dankbaar gebruik van de extreem lage rente om de cashbuffer aan te vullen en anticipeert op de terugbetaling van schuldpapier midden volgend jaar.

Bekaert is dit jaar het eerste Belgische bedrijf dat bij de kleine belegger aanklopt met een obligatie. Ondernemingen kiezen vooral voor obligatie-uitgiften voor institutionele beleggers. Umicore en GBL zijn recente voorbeelden.

Wat zijn de voorwaarden van de obligaties?

De obligaties hebben een looptijd van zeven jaar en bieden een jaarlijkse brutocoupon van 2,75 procent. De uitgifteprijs voor particuliere beleggers bedraagt 101,875 procent van de nominale waarde. Dat betekent dat u 1.018,75 euro betaalt voor een obligatie van 1.000 euro. Daardoor bedraagt het brutorendement 2,45 procent en het nettorendement, na 30 procent roerende voorheffing, 1,64 procent.

Waarom geeft Bekaert obligaties uit?

Bekaert zal het verse geld in eerste instantie gebruiken om een converteerbare obligatie van 380 miljoen terug te betalen die op 9 juni 2021 op vervalt, staat in het prospectus. De rest van de schuld die vervalt, betaalt Bekaert met eigen middelen. 'Dat is een bemoedigend teken en geeft vertrouwen over de verwachte kasstroom', zegt ING-analist Stijn Demeester.

De omstandigheden voor de uitgifte van een retailobligatie zijn erg gunstig.
Katelijn Bohez
Woordvoerster Bekaert

'Na overleg met de banken bleek een retailbond voor ons de beste optie', verklaart woordvoerster Katelijn Bohez. 'De omstandigheden zijn erg gunstig en het werd ons afgeraden een converteerbare obligatie te vervangen door een nieuwe. Vandaar deze diversificatie.'

De staaldraadproducent steekt met de nieuwe uitgifte nog een tandje bij in het hamsteren van cash als buffer tegen de coronacrisis. Eerder stelde het bedrijf uit Zwevegem zijn dividend en de terugbetaling van een lening bij de Europese Investeringsbank uit. Die werd intussen terugbetaald, bevestigt Bohez.
Kredietlijnen bij banken werden in de eerste jaarhelft volledig opgenomen, maar ook die zijn intussen in grote mate terugbetaald.

Is Bekaert financieel gezond?

'We hebben een stevige slag om de arm genomen in het begin van de crisis', zegt Bohez. 'Onze kaspositie is heel sterk, ook vanuit onze operaties konden we een positieve kasstroom behouden.'

De schulden van Bekaert zijn hoog.
De Belegger

De nettoschuld van Bekaert was eind juni 2,5 maal groter dan de ebitda (brutobedrijfswinst), signaleert het beursblad De Belegger. De schuldgraad (vreemd vermogen gedeeld door het balanstotaal) bedroeg 65,9 procent, terwijl de langetermijndoelstelling 50 procent is. 'De schulden zijn hoog. Maar de investeringen worden meer gespreid in de tijd, waardoor ruimte ontstaat voor een geleidelijke afbetaling van de nettoschuld van 955 miljoen.'

Bekaert is actief in een erg competitieve markt die gevoelig is voor economische schokken. 'De visibiliteit op herstel blijft laag', zegt KBC Securities-analist Wim Hoste. De Belegger merkt op dat 43 procent van de omzet komt van de volatiele auto- en bandensector. De omzet van de rubberversterking voor banden zakte in het eerste halfjaar met 30 procent.

Zijn de obligaties koopwaardig?

'De voorwaarden zijn correct in het huidige renteklimaat', zegt De Belegger. 'U mag voor een gepaste positie intekenen.'

Ook Alexander Goldwasser van het beurshuis Goldwasser Exchange vindt het papier 'interessant' voor beleggers die obligaties willen behouden in hun portefeuille. 'Er zijn veel terugbetalingen en er is niet veel aanbod van obligaties met coupures van 1.000 euro. Bekaert is een bekende onderneming van goede kwaliteit en het kredietrisico is relatief beperkt. De voorwaarden zijn niet uitzonderlijk maar het nettorendement is ongeveer gelijk aan de verwachte inflatie.'

De nieuwe obligatie richt zich vooral op beleggers met een dynamisch risicoprofiel.
KBC

KBC zegt dat de nieuwe obligatie zich vooral richt op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. De bank geeft de obligatie een productscore 4 op een zevenpuntenschaal. Producten met score 1 zijn zeer defensief, producten met score 7 zeer dynamisch.

Beleggers moeten er wel over waken dat ze niet te veel zijn blootgesteld aan één onderneming. Bekaert heeft een jaar geleden ook een retailobligatie uitgegeven en sommige beleggers hebben dus al schuldpapier van de staaldraadgroep.

Hoe kunt u inschrijven?

De obligatie-uitgifte wordt begeleid door BNP Paribas Fortis, ING en KBC. U wendt zich het best tot een van die drie banken. De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 9 oktober tot en met 16 oktober. Maar de inschrijvingen kunnen al na één dag vervroegd worden afgesloten als de vraag naar papier groter is dan het aanbod. Daarom schrijft u best in op de eerste dag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud