'Virusuitbraak in Italië is gamechanger voor Europese economie'

België is onder meer via zijn havens kwetsbaar voor de economische weerslag van het coronavirus.

KBC verwachtte tot nog toe weinig economische impact van het coronavirus, maar nu het industriële hart van Italië besmet is, heeft hoofdeconoom Jan Van Hove het over een 'gamechanger'.

'Het is begrijpelijk dat de beurzen vandaag heftig reageren', zegt KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove over de bloedrode start van de Europese beursweek na nieuws over de verspreiding van het virus in Italië, Zuid-Korea en Iran. 'De beurzen hebben de voorbije weken al een paar keer stevig gereageerd op het wisselende nieuws over het coronavirus. De komende weken zal dat niet anders zijn.'

Italië is volgens Van Hove een gamechanger, omdat het virus zich nu ook op Europese bodem genesteld heeft. 'Als de op twee na grootste economie van de eurozone getroffen wordt, heeft dat impact. Dit komt ook ongelegen voor de Italiaanse economie, die in het vierde kwartaal al gekrompen was. Bovendien treft het virus het noordelijke, industriële hart van Italië. De link tussen de Italiaanse en de Franse of Duitse economie is belangrijker dan die tussen Italië en China, dus je moet rekening houden met enkele tientallen basispunten minder groei voor de eurozone als dit enkele maanden duurt.'

Kwetsbaarheid

Voor het coronavirus in Italië neerstreek, had KBC de kwetsbaarheid van de Europese economie voor de Chinese malaise becijferd. En dat viel best mee, al zijn er verschillen tussen landen. Van Hove: 'Als open economie is Europa meer verstrengeld met de wereldeconomie. De resulterende ongerustheid over de virusimpact zag je de voorbije weken dan ook weerspiegeld in een zwakkere euro. Maar Zuid-Europese landen, inclusief Italië, bleken net het minst kwetsbaar voor een negatieve schok uit China.'

Je moet rekening houden met enkele tientallen basispunten minder groei voor de eurozone als dit enkele maanden duurt.
Jan Van Hove
KBC-hoofdeconoom

Duitsland daarentegen is sterk blootgesteld omdat het de belangrijkste Europese uitvoerder naar de Chinese markt is. België is kwetsbaar via zijn havens en de nauwe banden met de Duitse industrie, leert de KBC-studie.

Toch schat de bank de macro-economische impact van de virusuitbraak in China 'beperkt' in voor Europa en de VS. 'In China zelf zal de economische groei een tweetal kwartalen terugvallen, om in de tweede jaarhelft te herstellen.'

Van Hove ligt niet al te zeer wakker van een negatieve impact op Europa via de productieketens van bedrijven die tot in China vertakt zijn. 'Dat gaat vaak om grote bedrijven, en die vinden wel een oplossing. Kmo’s die de weg naar China gevonden hebben zijn kwetsbaarder.'

Centraal bankiers

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, signaleert dat de G20-landen bereid zijn economische maatregelen te treffen om de virusimpact op de economie te milderen. Maar een eventuele gecoördineerde actie van centraal bankiers is volgens Van Hove niet aan de orde, zeker niet in Europa.

'Net omdat de impact van het virus op de eurolanden zo verschillend is, heeft het weinig zin dat de Europese Centrale Bank ingrijpt met een verdere versoepeling voor heel de eurozone', meent Van Hove. Wat overheden wel kunnen doen, zijn 'cosmetische ingrepen' zoals het geven van betalingsgaranties aan bedrijven. 'Om ervoor te zorgen dat de economie haar gang kan blijven gaan, is het belangrijk erover te waken dat de economische onzekerheid beperkt blijft.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud