‘Wereldwijde groeivertraging in het verschiet'

De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin na handelsgesprekken. Minder handel weegt op de economische groei. ©EPA

Er komt een globale groeivertraging aan. Dat blijkt uit een studie van Bank Degroof Petercam. De bank ziet vijf signalen. ‘We hebben onze portefeuille herschikt en aandelen omgezet in cash.’

Het globale plaatje oogt vrij sterk. De Amerikaanse economie is aan de tweede langste expansieperiode in haar geschiedenis bezig. Sinds juni 2009 groeit de economie er onafgebroken. We zijn slechts negen maanden verwijderd van het slopen van het record uit de jaren negentig.

Ook de eurozone groeit weer gestaag na een lang aanslepende financiële crisis. Toch komt weldra een einde aan het feestje, waarschuwt Degroof Petercam. Hoofdeconoom Hans Bevers schuwt de grote woorden, maar voor hem is het duidelijk: een groeivertraging ligt in het verschiet. Volgens Bevers zijn er vijf signalen die daarop wijzen.

1. Het overschot in de wereldeconomie is weggewerkt

Na de financiële crisis was er heel wat overschot in de capaciteit van de  wereldeconomie. Door het lage investeringsniveau werden arbeidskrachten en het kapitaal onderbenut. Het financieel systeem droogde op en de werkloosheid was hoog. Na de crisis kon de wereldeconomie in een hoger tempo groeien dan toen kapitaal en arbeid in de economie volledig benut waren.

Die overcapaciteit is stilaan opgebruikt. Dat is vooral het geval in de VS, waar de economie zich in een late fase van de economische cyclus bevindt. ‘In de westerse wereld zijn de overschotten weggewerkt’, zegt Bevers. ‘Toch groeien de ontwikkelde landen in een hoger tempo dan de natuurlijke groei. Dat betekent dat die groei moet terugvallen.’

 

2. Het monetair beleid wordt strakker

Na de crisis hebben de centrale banken de geldkraan opengezet. Door de rente te verlagen en overheids- en bedrijfsschulden op te kopen probeerden ze opnieuw liquiditeit in het systeem te pompen en de kredietverlening weer op gang te brengen. Ook daar komt nu een einde aan.

De VS zijn het beleid al aan het verstrakken. De centrale bank trok sinds eind 2015 al zeven keer de rente op en plant nog twee renteverhogingen dit jaar. Maar het houdt meer steek de beleidsrente van de Fed te vergelijken met de natuurlijke rente. Dat is de rente waarbij de economie zich in evenwicht bevindt en dus niet te snel of te traag groeit. 

De natuurlijke rente daalde de voorbije jaren door spaaroverschotten in opkomende landen en de toenemende digitalisering. Daarom bevindt de reële beleidsrente van de Fed zich stilaan boven de natuurlijke rente. Dat zet een rem op de kredietverlening, wat de groei vertraagt.

 

3. De impact van de belastingverlaging in de VS dooft uit

‘De groei van de Amerikaanse economie steunt voor een groot deel op de belastingverlaging die president Donald Trump doorvoerde’, zegt Bevers. ‘Maar we zien dat de effecten van die verlaging uitdoven. In 2020 heeft de fiscale stimulus geen impact meer op de economie.’

Door de belastingverlaging heeft Trump een groeivertraging uitgesteld, maar de groei is niet duurzaam.

 

4. China kent een groeivertraging

De Chinese economie zit in een overgangsfase. Het land wil minder afhankelijk zijn van de export en het wil dat de groei komt van de binnenlandse consumptie. Tegelijk werkt het aan zijn schuldenprobleem.

Dat brengt onvermijdelijk een groeivertraging met zich mee. De Chinese groeicijfers zijn niet altijd even transparant. Op basis van kredietcijfers schat Bevers dat de Chinese groei zich volgend jaar dicht bij 4 procent bevindt.

 

5. De wereldhandel zit in nauwe schoentjes

‘Een goede voorspeller van de economische groei is het niveau van de wereldhandel’, zegt Bevers. ‘Die heeft geen al te beste vooruitzichten. Een indicator van het Duitse Ifo-instituut voorspelt een krimp van de wereldhandel.'k

’De wereldhandel wordt geplaagd door handelsgeschillen tussen de VS en China. Trump heeft een lijst met Chinese goederen ter waarde van 267 miljard dollar klaarliggen om te belasten. Dat zou boven op de andere voorgestelde invoertarieven komen die een resem Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar treffen.

De groeivertraging noopt Degroof Petercam ertoe zijn portefeuille te herschikken. ‘We hebben wat aandelen omgezet in cash’, zegt Bevers. ‘Daarnaast hebben we ons wat teruggetrokken uit Europa en de VS. De dollar is wel interessant.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect