Advertentie
Advertentie
analyse

Fondsen in een verzekeringsjasje: onbekend is onbemind

©ANP XTRA

Geen beurstaks, geen roerende voorheffing op de meerwaarde en niet onderhevig aan de nieuwe taks op effectenrekeningen. Wilt u zo weinig mogelijk belastingen betalen als u belegt, dan oogt een tak 23-product bijzonder aantrekkelijk. Is een dergelijke levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen iets voor u?

Verzekeraars verkopen niet alleen schadeverzekeringen, zoals een auto- of brandpolis, maar ook levensverzekeringen. De bekendste zijn de zogenaamde tak 21- en tak 23-producten. Die eerste wordt ook wel een spaarverzekering genoemd: een levensverzekering met een gegarandeerde rente. Daarbovenop komt vaak nog een winstdeelname, maar die is niet gegarandeerd. Bekende voorbeelden zijn onder meer de vroegere First- en Crest-rekeningen van respectievelijk Ethias en AXA.

Een tak 23 is eigenlijk een beleggingsverzekering. Concreet gaat het om een beleggingsfonds in een verzekeringsjasje. In tegenstelling tot een tak 21-product hebt u bij een tak 23 geen gegarandeerde opbrengst en is uw kapitaal doorgaans ook niet gewaarborgd. De premies die u stort, worden in aandelen-, obligatie- of gemengde fondsen gestoken, naargelang uw beleggersprofiel. U bent dus afhankelijk van de beurs voor uw rendement.

©Mediafin

Vorige maand waarschuwde de financiële waakhond FSMA er nog voor dat verzekeraars en makelaars tekortschieten in hun zorgplicht bij de verkoop van spaar- en beleggingsverzekeringen, en dat klanten dus niet altijd goed geïnformeerd worden over de risico’s bij dergelijke producten. ‘Een te groot aantal makelaars begrijpt de geschiktheidstest niet’, aldus de FSMA. Uit die test moet blijken of u wel in aanmerking komt om in een tak 23-belegging te stappen. Of u met andere woorden wel het juiste beleggersprofiel heeft en weet waar u aan begint. Hoeveel verzekaars en makelaars precies tekortschieten, gaf de FSMA niet mee. Maar de waarschuwing kan wel tellen.

Laat dat u evenwel niet afschrikken om verder te lezen. Een tak 23-product heeft zeker troeven, maar staar u daar niet blind op en wees u ook bewust van de nadelen.

‘Of een tak 23-belegging interessant is, is afhankelijk van het doel van de klant’, benadrukt Marc Hainaut, hoofd spaar- en beleggingsverzekeringen van Belfius. ‘U moet minstens een beleggingshorizon van acht jaar in acht nemen. Tak 23 mag geen instantoplossing zijn om aan de taks op de effectenrekeningen te ontsnappen.’

Waarom acht jaar? Beleggen doet u immers niet op korte termijn. De premietaks en de kosten verwateren daarenboven meer (zie verder) naarmate uw beleggershorizon langer wordt.

‘Dat tak 23 niet onder die nieuwe belasting valt, is mooi meegenomen, maar het fiscale luik mag niet de hoofdreden zijn om erin te beleggen’, treedt Franky Trappeniers, sales manager Leven bij Baloise, bij. Ter info: bij een tak 23-product bent u geen eigenaar van de fondsen waarin uw premies gestort worden. U sluit een polis af met uw verzekeraar, die uw premies belegt. Vandaar dat de fondsen niet op een effectenrekening staan en dus ook niet onder de nieuwe taks vallen.

De verwachting is echter dat de vraag naar tak 23-beleggingen zal toenemen, gezien het fiscaal voordeel. ‘We krijgen inderdaad meer en meer vragen over wat een tak 23-belegging precies is. Het merendeel van onze klanten is er niet mee vertrouwd. Een beetje ‘onbekend, onbemind’ dus. Al vertaalt die interesse zich nog niet in extra verkoop’, aldus Hainaut.

Christophe Van Loo ©RV-DOC

Christophe Van Loo, diensthoofd beleggingsverzekeringen bij KBC: ‘Ook wij zien meer belangstelling en krijgen meer vragen van klanten. We hopen alvast dat de markt nu wat aantrekt, want die is al sinds de invoering van de premietaks in 2006 aan het krimpen.’ Om u een idee te geven: vorig jaar inden verzekeraars in ons land ruim 2 miljard euro aan premies voor tak 23-beleggingen. Tien jaar geleden was dat nog 6,33 miljard, blijkt uit cijfers van de sectorfederatie Assuralia. Bij spaarverzekeringen (tak 21), die bovendien extra onder druk zijn komen te staan door de lage marktrente, vielen de premie-inkomsten terug van 14,88 miljard in 2005 naar zo’n 7,5 miljard euro vorig jaar.

Levensverzekeringen - zowel tak 21 als tak 23 - kampen met een belangrijke hinderpaal. Op elke premie die u stort, moet u sinds 2006 een taks betalen. Aanvankelijk was dat 1,1 procent, maar in 2013 werd de belasting zowat verdubbeld tot 2 procent. ‘In het begin is dat voor klanten toch een serieuze drempel’, weet Van Loo. ‘Maar het maakt het wel eenvoudig: 2 procent, en voor de rest geen andere taksen.’

Volgens Thomas Péan van de Luxemburgse speler DNCA, dat zijn fondsen onder meer via Generali, Belfius, AXA en Delta Lloyd Life op de Belgische markt verdeelt, laat een tak 23-product toe om ‘zonder een al te groot risico een gediversifieerde portefeuille uit te bouwen’.

‘Klanten zijn er zich steeds meer van bewust dat spaargeld amper iets opbrengt, en dat de reële rente zelfs negatief is, en hun geld dus aan waarde verliest. Wie dus niet een beetje risico neemt, slaagt er zelfs niet in zijn kapitaal in stand te houden.’

‘Een tak 23-product mag dan geen kapitaalgarantie bieden, u kunt er via een selectie van de juiste fondsen wel een defensieve portefeuille mee opbouwen. Ik zie het dan ook als een soort ‘overgangsproduct’. Wie in tak 21 zat, zal nooit 100 procent in aandelen investeren, omwille van zijn defensief profiel. Maar met een tak 23 kunt u wel een klein beetje risico inbouwen’, aldus Péan.

Een rafting kan leuk zijn, maar daar moet je tegen kunnen. Veel klanten zijn eerder voorstander van een kabbelend riviertje.
franky trappeniers
sales manager baloise

‘De vraag is of de klant daar tegen kan. Een rafting kan leuk zijn, maar daar moet je tegen kunnen. Veel klanten zijn eerder voorstander van een kabbelend riviertje. Vandaar dat vooral fondsen met een lagere risicoklasse (3 of 4) meer aantrek kennen’, aldus Trappeniers.

‘Er bestaan ook beschermingstechnieken die ervoor zorgen dat potentiële verliezen beperkt blijven’, aldus Van Loo. Zo kunt u bijvoorbeeld aan bodembewaking doen, zodat uw kapitaal op jaarbasis niet onder een bepaald percentage zakt. ‘Dat kan door bijvoorbeeld tijdelijk minder in aandelen te investeren.’ Daarnaast bestaan er ook gestructureerde producten die een gedeeltelijke kapitaalbescherming bieden, zodat u op einddatum bijvoorbeeld minimaal 90 procent van uw kapitaal behoudt. Waarom geen 100 procent? De huidige lagerenteomgeving maakt het financiële spelers gewoonweg te moeilijk om zo’n belofte te doen. Een tak 23 combineren met een tak 21-belegging kan ook.

Check bij uw financieel adviseur wel in welke fondsen uw premies gestort worden, zodat u weet waarin u onderliggend belegt. ‘Wettelijk is vastgelegd dat we twee keer per jaar rapporteren over de tak 23-belegging van de klant. Maar die kan zijn portefeuille ook te allen tijde online raadplegen’, aldus Hainaut.

Hoe zit dat nu met dat verzekeringsjasje? In een tak 23-contract kunnen aanvullende waarborgen worden afgesloten, zoals bijvoorbeeld een overlijdensdekking of een extra uitkering op uw loon als u arbeidsongeschikt zou worden. De kostprijs daarvoor is onder meer afhankelijk van uw leeftijd en uw gezondheid, en wordt van uw premie afgehouden.

U kunt een begunstigde aanduiden. Dat maakt van een tak 23-product een eenvoudig alternatief voor een testament.
christophe van loo
hoofd beleggings verzekeringen KBC

‘Er wordt nu gefocust op de verschillen in fiscaliteit - die zijn er wel degelijk- maar een tak 23 biedt ook toegevoegde waarde om uw successie te regelen’, zegt Trappeniers. Zoals eerder geschreven: een tak 23-product is een levensverzekering. U kunt dus een begunstigde aanduiden, iemand aan wie uw spaarpot toekomt als u overlijdt. ‘Dat maakt van een tak 23-product een eenvoudig alternatief voor een testament’, aldus Van Loo. ‘Maar ook als u niemand specifiek vernoemt, zal er bij overlijden altijd een begunstigde zijn. Dan komt uw belegging in de nalatenschap terecht’, weet Murielle Fievet, product manager bij Belfius.

‘Bijkomend voordeel: u hebt het recht om de begunstigde te wijzigen, terwijl een gewone schenking bijvoorbeeld onherroepelijk is, behalve tussen echtgenoten’, aldus Trappeniers.

Volgens KBC wordt de spaarpot die u via een tak 23 vergaard hebt, bij overlijden ook sneller uitgekeerd als de begunstigde specifiek benoemd is. ‘Bij een overlijden worden de rekeningen van de overleden persoon geblokkeerd. Die worden niet vrijgegeven, zolang de notaris geen inventaris heeft opgemaakt van de bezittingen en schulden. Voor het uitkeren van de levensverzekering moet er evenwel niet gewacht worden op het huiswerk van de notaris en volstaat bijvoorbeeld een akte van overlijden als de begunstigde de echtgenoot is. In de praktijk kan de afhandeling in twee weken geregeld zijn’, meent Van Loo.

Ook grootouders die voor hun kleinkinderen willen sparen, kunnen dat via een tak 23-belegging. ‘Het volstaat dan om als begunstigde ‘alle kleinkinderen’ op te geven. In Vlaanderen moeten tot 12.500 euro per kleinkind geen successierechten betaald worden.’ Door rechtstreeks geld na te laten aan de kleinkinderen, vermijdt u bovendien twee keer successie te moeten betalen.

Hogere kosten

Voor wat, hoort wat. Tak 23 komt met een extra kostenlaag. Boven op de beheerskosten voor de fondsbeheerder komen beheerskosten voor het verzekeringscontract. Daarnaast moet u vaak ook rekening houden met instap- en uitstapkosten. Mogelijk valt over de instapkosten wel te onderhandelen. Hoe langer u in het fonds blijft zitten, hoe lager de uitstapkosten. Vaak verdwijnen ze zelfs na vijf jaar. ‘Uitstapkosten zijn enkel voor wie volledig uit het product stapt, niet als u bijvoorbeeld van fonds verandert’, benadrukt Fievet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud