Hoe scoren met megatrends?

Steeds meer menselijke taken worden overgenomen door robots. Die trend is al een tijdje aan de gang - denk maar aan de toegenomen automatisering in fabrieken via robotarmen - maar wordt ook alsmaar innovatiever. ©Bloomberg

We leven langer en computers nemen steeds meer taken van ons over. Ook als belegger kunt u inspelen op grote trends als de vergrijzing of de robotisering door te investeren in specifieke themafondsen. Het komt er daarbij op aan hypes te vermijden en die trends eruit te pikken die de tand des tijds zullen doorstaan. Zoals het witte overhemd of de ‘little black dress’ in de modewereld.

Heel wat banken en fondsbeheerders bieden specifieke themafondsen aan rond uiteenlopende megatrends zoals vergrijzing, klimaatverandering, veiligheid, digitalisering, duurzame energie, verstedelijking of robotisering. In een vergrijzingsfonds zult u bijvoorbeeld farma-aandelen terugvinden. De redenering daarachter: we leven langer, oudere mensen hebben meer medicatie en medische zorgen nodig, dus - een beetje kort door de bocht weliswaar - farmabedrijven gaan nog gouden tijden tegemoet.

‘De interesse voor themafondsen is er gekomen in de jaren negentig. Daarna was er meer aandacht voor regionale fondsen, maar recentelijk vond er weer een positieve verschuiving plaats’, zegt Rudi Van Den Eynde, die bij Candriam verantwoordelijk is voor thematische aandelenfondsen.

Koop geen themafonds voor de hype, want dat mondt op korte termijn alleen maar uit in tranen.
knut huys
fondsenspecialist deutsche bank

‘Belangrijk bij thematische fondsen is om een langetermijnvisie voor ogen te hebben. Thema’s als de vergrijzing of de klimaatverandering zijn immers tendensen op lange termijn. Dan moet u ook bereid zijn om op lange termijn te investeren en door koerschommelingen of hoge volatiliteit op korte termijn heen te kijken. Een themafonds moet u niet selecteren voor de hype, want dat mondt op korte termijn alleen maar in tranen uit’, verzekert Knut Huys, een fondsenspecialist van Deutsche Bank, dat in ons land een brede waaier aan fondsen van andere spelers aanbiedt.

Nichebelegging

‘Dat goed gekozen thema’s een investering voor de lange termijn zijn, maakt timing alvast iets minder belangrijk’, meent Van Den Eynde.

‘Wij raden een investeringshorizon van minstens acht tot tien jaar aan. Thematische fondsen zien we meer als een nichebelegging. De fundamenten van uw patrimonium zouden uit gemengde fondsen moeten bestaan, maar daarnaast kunt u een aantal accenten leggen of extra performance halen door bijvoorbeeld in te spelen op een megatrend’, legt Huys uit.

Een van die trends is robotisering. Steeds meer menselijke taken worden overgenomen door robots. Die trend is al een tijdje aan de gang - denk maar aan de toegenomen automatisering in fabrieken via robotarmen - maar wordt ook alsmaar innovatiever. ‘In de medische wereld kunnen chirurgen vanop afstand een robot bedienen om een operatie uit te voeren. Robots kunnen tijdens een operatie ook voorstellen doen op basis van een bibliotheek aan informatie waaruit hun digitale brein kan putten. De chirurg neemt de uiteindelijke beslissing, maar krijgt extra hulp van de robot. Het idee daarachter is dat mens en robot samenwerken om tot betere resultaten te komen’, legt Van Den Eynde uit.

Dienstrobots

‘Het gebruik van robotica in de gezondheidszorg neemt een hoge vlucht. Het aantal gerobotiseerde procedures is de voorbije zeven jaar meer dan verdrievoudigd. De zogeheten dienstrobots staan nog in hun kinderschoenen, maar worden mettertijd waarschijnlijk even belangrijk als hun industriële tegenhangers’, meent Johan Van der Biest, de beheerder van het fonds Candriam Equities Robotics and Innovative Technologies. Dat is het omgevormde voormalige technologiefonds van Candriam, dat zijn fondsen in België via Belfius verdeelt. ‘De B-klasse voor Belgische beleggers bestaat al sinds begin december vorig jaar. We lanceerden op 24 maart ook een versie naar Luxemburgs recht voor de niet-Belgische klanten.’ In het fonds zit momenteel zo’n 200 miljoen euro.

De vermogensbeheerder Pictet lanceerde in 2015 een roboticafonds (Pictet Robotics). De Zwitsers, die meer dan 20 jaar ervaring hebben met thematische beleggingen, lanceerden hun eerste themafonds in 1995 (Biotech). Hoe gaan ze daarvoor te werk? ‘We hanteren een aantal toetsstenen om te bepalen of een nieuw themafonds zin heeft. Niet alle goede ideeën monden immers uit in langetermijntrends. Bovendien laten niet alle trends toe erin te investeren’, legt themafondsspecialiste Marie-Laure Schaufelberger uit. ‘Daarom heeft het een paar jaar geduurd vooraleer we met het roboticafonds van start zijn gegaan, omdat we vonden dat er toen onvoldoende bedrijven waren om in te investeren. Minstens 20 procent van de ondernemingswaarde van een bedrijf moet toe te schrijven zijn aan het thema om te kunnen worden opgenomen in ons universum.’

‘Robots maken nu stilaan hun intrede in het dagelijkse leven, waardoor ze meer ‘mainstream’ kunnen worden en productie en distributie op grotere schaal mogelijk worden’, zegt de Zwitserse. Die beweging maakt dat de vijver aan bedrijven waarin fondsbeheerders kunnen vissen, groter wordt omdat meer bedrijven op de kar springen of hogere inkomsten uit dat thema halen. ‘Bij ons roboticafonds ligt het zogenaamde zuiverheidspercentage gemiddeld op 71,5 procent.’

Candriam hanteert een gelijkaardige investeringsfilter voor zijn roboticafonds. Zo moet minstens 30 procent van de inkomsten van een bedrijf gelinkt zijn aan robotisering of innovatieve technologie. ‘De computerfabrikant Intel hebben we bijvoorbeeld niet opgenomen in ons fonds omdat het bedrijf nog te sterk gericht is op traditionele pc’s. Intel is natuurlijk wel al bezig met technologische innovaties door overnames, maar haalt daar nog onvoldoende inkomsten uit’, zegt Van der Biest.

Hospitalisatie

Pictet kijkt ook in welke mate een trend een katalysator is voor een bedrijf. ‘De grootste kosten van de vergrijzing zijn niet zozeer de extra medicatie die we nodig zullen hebben, maar wel hospitalisatie. Bedrijven die daarop inspelen, hebben een voetje voor. Een andere toetssteen: weinig overlapping met traditionele beursindexen. We investeren wars van ieder benchmark. En, last but not least, willen we natuurlijk een aantrekkelijk rendement in functie van het genomen risico kunnen voorleggen’, zegt Schaufelberger. Dat vertaalt zich bij Pictet in meer small- en midcaps en minder aandelen van grote bedrijven. Daarnaast is de blootstelling aan ‘opkomende markten’ ook groter, omwille van het hogere potentieel daar.

Momenteel beheert het fonds zo’n 3,7 miljard dollar. Wel is er sinds kort een ‘soft close’ ingesteld: intekenen kan nog, maar er is een limiet van 2 miljoen dollar per dag per distributeur ingevoerd.

Ook AXA Investment Managers springt binnenkort op de kar van de robotisering met de lancering van een robotechfonds. ‘Het fonds zal pas over enkele maanden worden aangeboden door AXA Bank - het is nog even wachten op de door de FSMA goedgekeurde brochure - maar het is wel al geregistreerd in België’, laat woordvoerster Katrien Hermans weten.

Vergrijzing

Een andere megatrend waar veel om te doen is, is de vergrijzing. Daarmee wordt ingespeeld op de groeiende groep seniors. ‘Wereldwijd zijn er vandaag zo’n 900 miljoen 65-plussers. Verwacht wordt dat die groep de komende tien jaar zal aangroeien tot 1,4 miljard. Tegen 2050 zouden er wereldwijd 2,1 miljard 65-plussers zijn. Vooral in Europa en Japan is dat een acuut probleem. In de opkomende landen zal het fenomeen zich evenwel in een veel sneller tempo voordoen: tegen 2050 zal 80 procent van de oudere bevolking uit de opkomende landen komen’, zegt Rodolphe de Saint-Seine, productspecialist bij CPR-Amundi Asset Management, dat met zijn gamma Silver Age-fondsen inspeelt op die demografische verandering.

2,1 miljard
Tegen 2050 zullen er wereldwijd 2,1 miljard 65-plussers zijn.

‘We kijken naar twee segmenten: mensen die net gepensioneerd zijn, want zij hebben een relatief hoge koopkracht en meer aandacht voor rijkdom en welzijn, en ouderen, want zij hebben meer medische zorgen nodig. Met die twee segmenten kunnen we profiteren van allerlei sectoren, zoals farma, gezondheid, veiligheid, vrije tijd en de autosector. Die benadering komt diversificatie ten goede.’

Ook Candriam trekt de kaart van de vergrijzing met zijn fonds Global Demography, dat in oktober 2012 het levenslicht zag. ‘We hebben ervoor gekozen dat thema heel breed in te vullen. Het gevaar met themafondsen is dat je nogal snel eindigt met een bepaalde beleggingsstijl of -strekking. Dat kan slecht of goed aflopen. Je moet dus vermijden dat een thema te strikt gedefinieerd is’, meent Van Den Eynde.

Cruises en golf

‘De motor achter dit thema is onder meer het feit dat de bevolking alsmaar groeit. Elk jaar komen er 70 miljoen mensen bij. Die nieuwkomers zijn twintig jaar later consumenten. Daarnaast neemt in groeilanden de middenklasse toe, wat maakt dat de consumptie daar stijgt. Tot slot wordt de wereldbevolking ouder, wat onder meer gevolgen heeft voor de gezondheidszorg, maar ook voor de vrijetijdsbesteding. Denk maar aan cruises of de golfsport.

Candriam filtert bedrijven op die manier een eerste keer op basis van acht toetsstenen. ‘We hebben daarbij niet alleen oog voor gezondheid, maar bijvoorbeeld ook voor milieu, vrije tijd of het tekort aan grondstoffen’, zegt Van Den Eynde. De bedoeling is dat bedrijven minstens 30 procent van hun inkomsten uit die thema’s halen, zoals ook het geval is voor het roboticafonds. Daarna wordt de financiële gezondheid van de geselecteerdebedrijven onder de loep genomen. ‘Daarbij stellen we ons de vraag of het bedrijf rendabel genoeg is. Het thema ‘duurzame energie’ was in 2007 bijvoorbeeld erg populair, maar die bedrijven konden de financiële verwachtingen niet altijd waarmaken. Voor dat soort specifieke subthema’s letten we goed op de timing.’

Ook Degroof Petercam Asset Management (DPAM) is voorstander van een bredere aanpak. Met het World Sustainable-aandelenfonds speelt de vermogensbeheerder op een aantal megatrends tegelijkertijd in, en dat wereldwijd. ‘Het is niet omdat we een trend selecteren, dat we er ook in geloven. We stellen ons altijd de vraag hoe structureel een trend is en wat de penetratiegraad is’, zegt fondsbeheerder Alexander Roose. ‘Op die manier schets je een algemeen kader. In 3D-televisie of mobiele betalingen geloven we bijvoorbeeld (nog) niet. Daarna vragen we ons af hoe we die trend kunnen bespelen. Met andere woorden: welke schakel in die trend is van cruciaal belang?’

‘Een elektrische wagen heeft bijvoorbeeld vijf keer meer chips nodig dan een gewone wagen’, zegt Quirien Lemey, die samen met Alexander Roose en Dries Dury het World Sustainable-fonds beheert. DPAM zet daarom in op de sector van de halfgeleiders, met de keuze voor het Duitse Infineon.

Ook robotisering is een thema dat in het fonds van DPAM aan bod komt. ‘In veel landen was het tot voor kort goedkoper om het werk te laten doen door mensen, terwijl het nu goedkoper is om een robotarm aan te schaffen. Zelfs in China. De ontwikkeling van sensoren en software maakt dat robots nog vaker ingezet kunnen worden. Daarnaast worden ook steeds meer distributiecentra geautomatiseerd.’

Muziek streamen

Voor het thema vergrijzing gaat de voorkeur van DPAM dan weer uit naar de sector van de gespecialiseerde medische apparatuur. ‘Die bedrijven zijn in tegenstelling tot farma-aandelen niet afhankelijk van één of twee blockbusters’, zegt Roose. Maar ook het streamen van muziek, digitale content en games zijn thema’s die DPAM bespeelt.

Valt er nog geld te rapen met megatrends? Of zijn de aandelen(fondsen) die erop inspelen al niet erg duur geworden?

‘Waardering is iets relatiefs’, meent Schaufelberger. ‘In 2014 kregen we al te horen dat ons thema dat belegt in digitale economie te duur was, maar drie jaar later staan we hoger dan toen. Die thema’s zijn voor de langetermijnbelegger. We mogen dan geen glazen bol hebben, die megatrends zijn er wel.’

Van Den Eynde: ‘Als we bepaalde aandelen binnen een thema te duur vinden, dan vliegen die eruit en zoeken we iets anders. We vinden flexibiliteit en risicoaanpassing erg belangrijk.’

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content