Aandeel Nationale Bank op laagste peil in zeven jaar

Het museum van de Nationale Bank. ©Photo News

De daling van de beurskoers weerspiegelt de angst van beleggers voor een verlaging van het dividend.

De private aandeelhouders van de Nationale Bank hebben de jongste maanden en jaren geen plezier beleefd aan hun belegging. De beurskoers zakte sinds begin dit jaar met bijna 7 procent, terwijl de Bel20 met 13 procent steeg. De koersdaling sinds de piek van 2014 bedraagt 37 procent. Het aandeel viel dinsdag even terug naar 2.220 euro, het laagste peil sinds 2012.

De recente daling van het aandeel is vooral te wijten aan de sterke rentedaling. De steeds lagere langetermijnrente heeft een negatieve invloed op het rendement van de zogenaamde statutaire portefeuille. Dat is een portefeuille van ruim 6 miljard euro die voor meer dan 90 procent obligaties omvat. Het dividend wordt bepaald door de opbrengst van die portefeuille en dus niet door de winst.

Rendement

De statutaire portefeuille boekte in 2018 een rendement van 2,5 procent. Dat rendement zal de komende jaren bijna zeker dalen, omdat vervallende obligaties worden vervangen door nieuwe obligaties met een lager rendement. De beleggingsportefeuille investeert vooral in Europese overheidsobligaties en bankobligaties die zijn gewaarborgd door eersterangsvorderingen, zoals Pfandbriefe.

Zowat 15 procent van het obligatieluik van de portefeuille zijn obligaties met de kredietrating AAA, de hoogst mogelijke score van kredietwaardigheid. Ongeveer twee derde van de obligaties heeft rating AA- tot AA+. Er zitten nauwelijks obligaties met een rommelrating in de portefeuille. Hoe hoger de rating van een obligatie, hoe lager het rendement.

Behalve obligaties omvat de statutaire portefeuille ook aandelen. Het gaat hoofdzakelijk om aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen, de bank van de centrale banken.

Dividend

De organieke wet van de Nationale Bank bepaalt dat het dividend gelijk is aan ten minste 50 procent van de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille. Verscheidene aandeelhouders hebben op de algemene vergaderingen van de voorbije jaren gevraagd om meer dan 50 procent van de opbrengst van de portefeuille uit te keren als dividend. Maar ze kregen tot dusver geen gehoor.

De daling van de rente doet het procentueel rendement van de statutaire portefeuille dalen maar niet noodzakelijk de opbrengst in absolute cijfers. De Nationale Bank reserveert immers de helft van haar winst en dat bedrag wordt toegevoegd aan de statutaire portefeuille, waardoor die groeit.

Roerende voorheffing

Toch is het nettodividend de jongste vijf jaar vier keer gedaald. De rentedaling en/of de verhoging van de roerende voorheffing wogen doorgaans zwaarder dan de groei van de beleggingsportefeuille. Door de koersdaling van de jongste maanden steeg het nettodividendrendement naar 4,3 procent netto.

Private aandeelhouders en de Belgische staat bezitten elk 50 procent van de aandelen van de Nationale Bank. De staat krijgt behalve het dividend ook het saldo van de winst en sommige andere inkomsten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud