'Agfa krijgt voor Healthcare minder dan verwacht'

Het hoofdkantoor van Agfa-Gevaert in Mortsel. ©REUTERS

Het geciteerde bedrag van 750 miljoen euro dat Agfa-Gevaert zou kunnen opstrijken met de geplande verkoop van de divisie Healthcare ligt te hoog. Want niet de hele afdeling, maar slechts een deel ervan staat te koop.

Agfa-Gevaert verwacht deze en volgende week de eerste biedingen op een deel van de tak Healthcare. Het persagentschap Reuters maakte gewag van een prijs die kan oplopen tot 750 miljoen euro, wat overeen komt met 14 à 15 keer de verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) van 50 miljoen euro dit jaar. Onder meer het Duitse Compugroep en enkele investeringsfondsen zouden interesse tonen.

Volgens onze informatie is de belangstelling voor de deal groot. Er is zelfs sprake van mogelijk enkele tientallen partijen die zich aanmelden voor de eeste ronde. Dat komt omdat maar zelden een dergelijk bedrijf in de etalage belandt. Na de selectie zal een klein aantal kandidaat-kopers de kans krijgen een bindend bod voor te bereiden. Agfa wil tegen Kerstmis tekenen met één partij om dan begin volgend jaar de deal af te ronden, vernam De Tijd.

Maar niet de hele afgesplitste afdeling staat te koop. De beeldvormingsgroep meldde al in mei dat de technologie om medische beelden te delen, de Imaging IT, grotendeels in Mortsel blijft. Agfa wil beloftevolle groeiactiviteiten in huis houden om de pensioenlasten te kunnen blijven dragen en om nog te kunnen investeren.

Wat gaat dan wel de deur uit? In de eerste plaats de Hospital IT. Dat zijn de systemen die ziekenhuizen helpen hun administratieve, financiële en klinische workflows te beheren. Een op de twee ziekenhuizen ter wereld maakt er gebruik van. De tweede tak is Integrated Care, software die de patiënt in een virtueel netwerk verbindt met zorgverleners, overheidsdiensten en ziekenfondsen. Omdat die activiteiten in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), Frankrijk en Brazilië nauw verweven zijn met de Imaging IT, krijgt de koper voor die landen ook de IT-systemen voor medische beelden mee. De apparatuur voor het maken van radiologische beelden staat niet te koop. Die is ondergebracht in de divisie Radiology.

Helft van de omzet van Healthcare

Het deel van Healthcare dat te koop staat, vertegenwoordigt zowat de helft van de omzet van de divisie, maar is wel winstgevender dan de rest.
Maxime Stranart
analist ING

'De tak die te koop staat, omvat zowat de helft van de omzet van de divisie Healthcare', zegt Maxime Stranart, een analist van ING. 'Het management gaf wel al mee dat die winstgevender is dan de rest. We schatten de brutowinstmarge ervan op 65 à 70 procent. Als we ons baseren op de waarderingen van Reuters voor de hele tak, leidt dat tot een opbrengst van 455 à 525 miljoen euro. Dat ligt in lijn met de consensus van 450 à 500 miljoen. We verwachten dan ook geen significante koersreactie op dit nieuws.’

4,30
Waardering
Guy Sips, een analist van KBC Securities, raamt de som van alle segmenten van Agfa-Gevaert op 4,30 euro per aandeel.

Ook Guy Sips van KBC Securities ziet geen redenen om zijn verwachte opbrengst van 475 miljoen euro te wijzigen, al sluit hij niet uit dat hij daarmee aan de conservatieve kant zit. Een som van alle delen van Agfa levert een waardering van 4,30 euro op, meteen zijn koersdoel voor het aandeel. ‘De activa die te koop staan, waarderen we op 2,80 euro per aandeel. De rest van de Healthcare-tak is volgens ons iets minder dan 250 miljoen euro waard, of 1,50 euro per aandeel. De offset-oplossingen ramen we op 125 miljoen euro (0,73 euro per aandeel), de tak digitaal printen en speciaalchemie op 400 miljoen (2,4 euro per aandeel). De laatste divisie, radiologie, is iets meer dan een half miljard of 3 euro per aandeel waard. Als we die som corrigeren voor de uitstaande schulden, de pensioenverplichtingen en de uitgestelde belastingen is heel Agfa-Gevaert 720 miljoen euro waard. Dat is 4,30 euro per aandeel.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud