CEO TINC: 'Een hogere rente treft ons niet'

Manu Vandenbulcke, de CEO van TINC: 'We zijn een buy & hold-investeerder.' ©Tim Dirven

De Belgische investeerder in infrastructuur TINC heeft geen schrik van een eventuele renteklim. De robuuste cashflows garanderen een dividend dat gelijke tred houdt met de inflatie, zegt CEO Manu Vandenbulcke.

TINC staat sinds mei 2015 op de beurs van Brussel en richt zich vooral op beleggers die tuk zijn op veilige investeringen die een mooi dividend opleveren. Het dividendrendement bedraagt 3,8 procent bruto. Bovendien koppelt TINC een stevig dividend aan groei, benadrukt topman Manu Vandenbulcke tijdens de laatste CEO Talks van 2019.

TINC is actief in drie segmenten: publieke infrastructuur zoals wegen, energietransitie zoals wind- en zonneparken en vraaggestuurde infrastructuur zoals telecomnetwerken of parkeergarages. Waar ziet u het meeste groei?
Manu Vandenbulcke: ‘Voor de diversificatie blijven we in alle drie aanwezig. De twee laatste zullen het meest groeien. Energie, omdat we evolueren naar een koolstofarme wereld. De Green Deal van Europa vergt enorme investeringen. Ik hoop dat de overheid voldoende ruimte zal laten voor privébeleggers om hun steentje bij te dragen. Daarnaast moet het regelgevend kader, de vergunningspolitiek bijvoorbeeld, voldoende snel kunnen volgen. Ook in het vraaggestuurde luik is nog veel expansie mogelijk. Voor de digitalisering van onze wereld is er nood aan nieuwe glasvezelnetwerken of dataopslagsystemen.’

Veel investeerders jagen infrastructuur na. Wordt die categorie niet te duur?

Goede infrastructuur is zeer prijzig. Veel partijen zien haar als een veilige haven.
Manu Vandenbulcke
CEO TINC

Vandenbulcke: ‘Goede infrastructuur is zeer prijzig. Veel partijen zien haar als een veilige haven. Toch slagen we erin onze portefeuille kwalitatief te laten groeien. Sinds onze beursgang vijf jaar geleden is onze portefeuille gegroeid van 100 naar 400 miljoen euro. We kunnen dat door te focussen op een aantal kernlanden. We hebben kantoren in België en Nederland. De nabijheid is een belangrijke factor om degelijke rendementen te halen en aan goed risicobeheer te doen. Het valt op dat veel over rendementen wordt gesproken, maar dat het luik risico zelden belicht wordt.’

Schulden en rente

TINC is schuldenvrij, maar de onderliggende projecten torsen wel schulden. In welke mate is de groep onderhevig aan een eventuele rentestijging?

Vandenbulcke: 'Voor onze deelnemingen streven we ernaar schulden aan te trekken voor de volledige levensduur van de infrastructuur en dat tegen een vaste rente, soms zelfs 30 jaar lang. Dat betekent dat de kasstroom die we ontvangen van onze deelnemingen niet of zeer beperkt afhankelijk is van de rente-evolutie.’

Sommigen vergelijken het TINC-aandeel wel eens met een obligatie, die wel onderhevig is aan de rente.

Vandenbulcke: ‘Dat is een foute perceptie. Niet alleen de rentestand bepaalt de kasstromen voor TINC, maar veel andere elementen zoals de inflatie, de stroomprijzen, de windcondities... We hebben daar berekeningen over gemaakt. Daaruit blijkt dat onze kasstromen stijgen naarmate de inflatie stijgt, terwijl de kostprijs van de schulden van de deelnemingen stabiel blijft omdat die op lange termijn is vastgeklikt. Dat is een zeer veilige karaktertrek van onze portefeuille.’

Dividend

Uw dividendstrategie is de coupon gelijke tred te laten houden met de inflatie. Is dat nog lang vol te houden?

Vandenbulke: 'We hebben geen intentie ons beleid te wijzigen, ook niet om het dividend deels als fiscaalvriendelijke kapitaalvermindering uit te keren. Onze kasstromen zijn zeer stabiel. Ze vormen de robuuste onderbouw van ons dividendbeleid.’

Waarom verkoopt u geen participaties om de opbrengst en de winst te investeren in andere projecten?

Vandenbulcke: ‘Ons investeringsmodel verschilt fundamenteel van dat van bijvoorbeeld Gimv. We zijn geen investeringsgroep met een rotationeel investeringsmodel. We zijn een 'buy & hold'-investeerder. We hebben de ambitie aanwezig te blijven in onze participaties gedurende de levensduur van de onderliggende infrastructuur.'

CEO Talks TINC

Nederlandse projecten

Met het geld van de recente kapitaalverhoging van 113 miljoen euro investeert TINC onder meer in de Beatrixsluis en Glasdraad in Nederland. Kunt u die projecten wat meer toelichten?

Vandenbulcke: ‘De Beatrixsluis is een voorbeeld van een klassieke publiek-private samenwerking. Samen met bouwpartners realiseren we bij Utrecht een sluizencomplex dat we 20 jaar lang ter beschikking stellen aan de Nederlandse overheid. We krijgen een vaste vergoeding zolang de sluis werkt. We doen een beroep op een aantal onderhoudspartijen om ons daarbij te helpen. Op het einde van het contract wordt de sluis eigendom van de Nederlandse overheid.’

‘Glasdraad legt zich toe op de realisatie en de uitbating van snelle glasvezelnetwerken in Nederlandse buitengebieden. We zijn de eigenaar en we verhuren de capaciteit op het netwerk aan telecomproviders als KPN, Ziggo of T Mobile. Het zijn open netwerken die door meerdere operatoren kunnen worden gebruikt. Dat is misschien een inspirerend voorbeeld voor Vlaanderen en België.’

‘Het verdienmodel is eenvoudig: we verhuren de capaciteit aan de telecomdienstverleners en we ontvangen een bijdrage van de particuliere en de zakelijke klanten. Cruciaal is dat Glasdraad de netwerken pas bouwt op het ogenblik dat een minimaal aantal bewoners en klanten bereid zijn een abonnement te nemen.’

Van Sun Parcs naar Center Parcs De Haan

Sommigen stellen zich vragen bij TINCs recente participatie in Sun Parcs De Haan. Is een investering in een vakantiepark aan zee niet risicovoller dan pakweg een in snelweginfrastructuur?

Sun Parcs De Haan wordt opgewaardeerd naar een Center Parcs, waardoor de beleving sterk zal verbeteren.
Manu Vandenbulcke
CEO TINC

Vandenbulcke: 'Nee. We gaan het park met onze partners grondig renoveren. Daarna stellen we het ter beschikking aan Pierre & Vacances, dat ons op zeer lange termijn een vaste, geïndexeerde vergoeding betaalt. De uitbater moet de huisjes gevuld krijgen. TINC loopt geen bezettingsrisico. In die zin ligt de investering in het verlengde van onze filosofie: de voorspelbaarheid van de toekomstige cashflows. Het park wordt trouwens opgewaardeerd tot een Center Parcs, waardoor de beleving van de bezoekers sterk zal verbeteren. Ik raad iedereen aan er dan nog eens op bezoek te gaan.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud