Dividend Nationale Bank stijgt minder dan winst

©SASKIA VANDERSTICHELE

De winst van de Nationale Bank is in 2018 met 18 procent toegenomen naar 746 miljoen euro. Het dividend stijgt met 8 procent.

De Nationale Bank heeft een goed jaar achter de rug. Haar winst steeg in 2018 naar het hoogste peil in vijf jaar. Die toename is vooral te danken aan de nettorentebaten, die met 248 miljoen toenamen tot 1,5 miljard euro.

De rentebaten stegen, omdat de obligatieaankopen in het kader van de stimulus van de Europese Centrale Bank (ECB) de obligatieportefeuille sterk deden groeien. Bovendien ontving de Nationale Bank meer rente van de banken die cashoverschotten bij haar deponeren. Banken die teveel cash parkeren bij de Nationale Bank betalen een strafrente van 0,4 procent.

Er was ook minder goed nieuws. De Nationale Bank boekte voor 61 miljoen gerealiseerde en niet-gerealiseerde verliezen op Amerikaanse effecten, omdat de rente in dollar steeg. Hogere rentes gaan gepaard met lagere obligatiekoersen.

Bovendien moest de Nationale Bank meer inkomsten afstaan aan de andere nationale centrale banken van de eurozone. De Nationale Bank koopt bedrijfsobligaties in het kader van de stimulus van de ECB. Een deel van die aankopen zijn voor rekening van andere centrale banken.

Kapitaalbuffer

De Nationale Bank reserveert zoals de vorige jaren de helft van haar winst. Daardoor stijgen haar kapitaalbuffers met 373 miljoen euro naar 6,2 miljard.

Het dividendbeleid blijft hetzelfde. De zogenaamde statutaire portefeuille en dus niet de winst bepaalt het dividend. Dat is een beleggingsportefeuille van zowat 6 miljard, die vooral obligaties omvat. Het brutodividend stijgt met 8,5 procent naar 138,47 euro per aandeel. De staat en private aandeelhouders bezitten elk 50 procent van de aandelen.

Het saldo van de winst, wat overblijft na de reservering en het dividend, bedraagt 317 miljoen euro en wordt overgemaakt aan de staat.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud